Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Георги Поп Христов

  1. ПРЕДГОВОР
  2. Биографски податоци. Начелата на Внатрешната револуционерна организација во Битолско
  3. Даме Груев и Тошев во Прилеп, во 1892 година. Георги П. Христов во Леринско. Првите организациски начела. Христов се враќа во Битола. Првите чети
  4. Гоце Делчев во Битолско. Голема предавничка афера. Масовни апсења. Г.П. Христов в затвор. Битки во Крушевско и Леринско
  5. Г.П. Христов излегува од затвор. На Смилевскиот конгрес. Борис Сарафов во Битолско. Подготовки за востанието
  6. Борби и турски ужаси во текот на востанието. Тепаните во село Арменско. Запирање на востаничките дејствија. Г. П. Христов низ Грција доаѓа во Варна

Почеток | <<Назад | Напред>>

granicnik