:
Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Спомени - Ангел Андреев

ПРЕДГОВОР

  1. Биографски податоци. Стрелечко македонско друштво во Варна. Влијанието на Б. Сарафов. Со ревизионата чета на Давидов. Андреев доаѓа во Македонија. Детална маршрута на четата
  2. Давидов со четата во Битолско. Средба со војводите. Геле и Коте, отцепени од Организацијата. Давидов со четата ги посетува селата по цела јуѓозападна Македонија
  3. Движењето на ревизионата чета по смртта на Давидов. По Смилевскиот конгрес, Андреев е назначен за војвода на 15 села во Преспанско, а Кокарев за началник на Долна Преспа. Вооружување на селата
  4. Првите дејствија по ирогласувањето на востанието. Напад на Наколец и другите турски села. Чести судири со аскерот, првите човечки жртви
  5. Воените дејствија се засилуваат. Турците го палат Љубојно. Големи битки кај селата Рудари и Герман и кај Биѓла. Чакаларов и Кљашев во Преспанско. Востанието од другата страна на Езерото
  6. Коте дејствува против востаниците. Предавства. Турците убиваат многу жители од Рудари и го ограбуваат селото. Востаниците се растураат. Андреев низ Грција се спасува во Бугарија

<<Назад | Напред>>

granicnik