Merry Christmas and a happy New Year, Prettige kerstdagen en een Gelukkig nieuwjaar

Merry Christmas and a happy New Year, Prettige kerstdagen en een Gelukkig nieuwjaar

 Merry Christmas and all the best for 2011 - Prettige kerstdagen en al het goede voor 2011 

I hope you like the picture I made of my home town. Warm greetings from cold Amsterdam, where the Skinny Bridge has been put into the christmas lights and the snow is stil everywhere on the streets and in the trees. All the best for you and your family and for everything that you want to achieve in the New Year. I hope you have a wonderful christmas and a succesful 2011.

Ik hoop dat je de foto van onze hoofdstad leuk vindt. Warme groetjes uit koud Amsterdam, waar de Magere Brug in de feestverlichting is gezet en de sneeuw nog steeds overal op de straten en in de bomen ligt. Het allerbeste voor jou en je familie en voor alles wat je het volgende jaar maar wilt bereiken. Ik wens je een mooie kerst en een succesvol 2011 toe.

Kind regards and kisses for those who appreciate,
Groetjes en kussen voor degenen die dat graag willen ;),

Hans Huisman, webmaster http://fly2greece.net

___________________________________________________________________________________________________

Hans Huisman, www.angelfire.com/super2/greece/ 2010