Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Vissza a főoldalra Ballagók évkönyvei Elérhetőségek Nagykőrösi kalendárium  

Az egyesület célja

1. Alapvető célkitűzés a város és környékének turizmusának fejlesztése, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítése, szélesebb alapokra helyezése, beleértve az oktatás, kultúra területeit, gazdasági és családi kapcsolatok kiszélesítését, valamint nagyrendezvények koordinálását, megszervezését.

2. Ezen célok eléréséhez szoros együttműködés kialakítása a környező településekkel.

3. Megyei, országos, nemzetközi rendezvényeken a város és környékének képviselete, új kapcsolatok kialakítása, és a már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztése és kiszélesítése.

4. A hagyományos és visszatérő rendezvények segítése, nyilvántartása, valamint új, a turizmust szolgáló események szervezése.

5. A tagok tevékenységének reklámozása.

6. A helyi és környékbeli médiákkal (sajtó, rádió, televízió) szoros kapcsolat kiépítése.

7. Külföldi médiákkal kapcsolatfelvétel, és rendszeres megjelenés (riport, hirdetés, stb.).

8. Külföldiek fogadásának, programszervezésének segítése.

9. Egységes fellépés erejét felhasználva a tagok érdekeinek kollektív képviselete és védelme.

Az ismertetett célkitűzéseket a város kulturális, oktatási, turisztikai, vendéglátási, vállalkozói területéről támogatják.

Oktatási intézmények, magánszemélyek, vállalkozók, vállalatok csatlakoztak eddig az egyesülethez.

Amennyiben csatlakozni kíván az egyesülethez, és támogatni szándékozik annak célkitűzéseit, keresse meg tájékoztatás céljából Barna Elek ügyvezetőt a megadott levelezési címen.

Az egyesület tevékenysége

A Fraxinus egyesület 1997 júniusában alakult a városban tevékenykedő kulturális, oktatási területen dolgozók, valamint vállalkozók, magánszemélyek részvételével, akik Nagykőrös és környéke kulturális, gazdasági és turizmus fejlesztéséért tenni kívánnak.
Alapvető cél a város és környékének kulturális, történelmi, gasztronómiai sajátosságainak feltárása és ezek ápolása. A partnervárosokkal az oktatási, gazdasági, kulturális és családi kapcsolatok kiszélesítése és elősegítése. Hagyományos és visszatérő rendezvények szervezésében segítségnyújtás. Egyesületünk tevékenységénél fogva 1998. januártól, mint közhasznú szervezet végzi munkáját.

E közhasznúság szellemében kezdte meg működését az oktatási intézmények - általános iskolától a főiskoláig - Vezetői Klubja, mely közvetlen kapcsolattartást biztosít a vezetők között, az oktatásban felmerülő gondok, problémák, programok egyeztetésében, továbbképzésekkel próbál segíteni az intézményeknek a Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Iroda támogatásával és közreműködésével.

Környezetvédelmi cikksorozatot jelentettünk meg a Heti Aranyeső c. újságban a Pest Megyei Önkormányzat Környezetvédelmi Alap támogatásával.

Jelentősebb kiadványaink: Nagykőrösi Kalendárium, és a Ballagók Évkönyve (óvodától a főiskoláig), melyeket évente adunk ki 1998-tól.

Megszerveztük és elindítottuk a Térségi Diák Önkormányzati Fórumot, mely a fiataloknak ad lehetőséget az őket érintő és érdeklő programok szervezésében, valamint a közös fellépés erejét kihasználva képviseljék a diákságot a különböző fórumokon.

Több működő, hasonló egyesülettel felvettük a kapcsolatot, pl.: Európa Jövője Egyesülettel, Civil Szervezetek Háza, Help-i Ifjúsági Szervezettel, beléptünk a Regionális Civil Információs és Programfejlesztő Központ és a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamar tagjai sorába.
Szándékunk, hogy részt vegyünk a város műemlék épületeinek rekonstrukciójában és hasznosításában, hogy a lakosság felé nyitott, közhasznú tevékenységek kapjanak helyet ezen épületekben (Tímár ház).

Megszerveztük 1998-ban az első Civil Majálist, a Cifra Kertben, melyet azóta is minden évben sikerrel rendezünk meg, a Nagycsaládosok Egyesületével, a Vállalkozók Egyesületével és a Nagykőrös és Vidéke Ipartestülettel közösen.

Az egyesületnek tagja minden oktatási intézmény (általános, közép- és főiskola), így taglétszámunk, ha a gyerekeket és rajtuk keresztül a szülőket is ideszámoljuk, egyesületünk a legnagyobb létszámú és legszélesebb réteget szolgáló civil szervezet.

Az egyesület gazdálkodását a tevékenységből származó bevételek, tagdíjak, támogatások és pályázatokon nyert összegek teszik lehetővé.
1998-óta közel egy és fél millió volt a támogatás.
Egyesületünk célkitűzései között szerepel Nagykőrös és környéke turizmusában való részvétel, környezetünk megóvása, a gasztronómiai hagyományok összegyűjtése.

Szeretnénk szerepet vállalni a város műemléképületeinek megóvása és rekonstrukciójának ügyében, ezért javaslattal élünk a Tímár Ház működtetésével kapcsolatban, melynek sorsát azóta is folyamatosan egyeztetjük a főépítésszel.
Még ezen év végén segítségünkkel megjelent az "Üdvözöljük régiónkban" c. kiadvány, melynek szerkesztését tagjaink végezték. Ezt követte ugyanezen települések térségi térképe (Nagykőrös - Kocsér - Csemő - Nyársapát).

1998-ban környezetünk védelméért felkaroltuk a Heti Aranyeső cikksorozatát, melynek forrását a Pest Megyei Környezetvédelmi Alaptól nyert pályázatunk biztosította. Tíz cikk jelent meg természeti és épített környezetünk megóvása érdekében. Örömünkre szolgált, hogy 16 pályamunka érkezett az iskolákból, a "Lakóhelyem és környéke természeti értékei" c. felhívásra. A zsűri munkájában szintén aktívan részt vettünk. Adatbázist készítettünk a térségünk turisztikai értékeiről, melyet folyamatosan gondozunk.

1999-ben több felmérés készült a Dél-Pest megyei turizmus helyzetéről. Tapasztalatainkkal és adatbázisunkkal, kiadványainkkal segítettük a PESTERV, MEVITUR, a Pest Megyei Turisztikai Iroda, a Tourinform hálózat, a Falusi Turizmus Országos Szövetsége és Pest Megye Idegenforgalmi Bizottsága munkáját. Részt vettünk az általuk rendezett fórumokon. Ezen szervezetekkel és képviselőikkel folyamatosan tartottuk a kapcsolatot.

Részt vettünk a Dél-Pest Megyei Turisztikai Egyesület alakuló ülésén, melynek szeretne egyesületünk tagja lenni.

Tagjainkon keresztül aktívan bekapcsolódtunk a Dél-Pest Megyei Területfejlesztési Társulás munkájába, ahol a turisztikai bizottság munkáját információval, pályázatokkal segítettük. Így készülhettek el a Dél-Pest Megye, A Virágos Dél-Pest Megyében és a Dél-Pest Megye Szabadidősportja c. kiadványok, valamint a Virágos régió image és annak turisztikai tervei.

2000-ben ismét pályáztunk a Pest Megyei Önkormányzatnál, ahol Ízek - Receptek Dél Pest Megyéből címmel egy színes magyar-német nyelvű kiadvány elkészítésére kaptunk támogatást a Turisztikai Alapból. Ez évben a természetjárás, az ifjúsági turizmus helyzete foglalkoztat még bennünket. Tervet készítünk a meglévő túraútvonalak felújítására és újak kijelölésére.

Egyidejűleg a kerékpáros túraútvonalak kérdése és tervezési is foglalkoztat bennünket.
Térségi összefogással készül Dél-Pest megye 15 településének térképe 4 nyelven, mely ez évben kerül kiadásra, valamint a Dél-Pest megyei 2001 évi eseménynaptár. Ennek munkájában is részt vállaltunk.

Rendszeresen részt veszünk a városi és a környező települések rendezvényein, pl.: a csemői Virágnap, nyársapáti gokart verseny, fogathajtó versenyek (jászkarajenői, kocséri), de az abonyi "Pünkösdölő" főzőversenyen is szerepeltünk. Tagjaink folyamatosan fogadják testvérvárosi kapcsolatok útján a városunkba érkező külföldi vendégeket. Birtokunkban lévő helyi és térségi kiadványainkkal segítjük ezen rendezvényeket és a vendégfogadást.

Ismernek és nyilvántartanak bennünket a szakterület megyei szervezeteinél, ami számunkra azt jelenti, hogy számítanak munkánkra. A beszámolóból kitűnik, hogy évről évre erősödik szervezetünk.