Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
lyceeyersindalat.gif (6749 bytes)
new.gif
Cac ban than men,

Trong hn hai mi nam qua chung ta moi ngi mot cuoc song, moi ngi mot hoan canh, ke lai, ngi ra i, tng rang nhng ngi ban cu bay gi a la d vang. Co ngi noi rang ngi da trang song cho tng lai, ngi da en song trong hien tai, con ngi da vang th song v qua kh. That vay, nhng ky niem xa luc nao cung hien ra trong chung ta nh nhng bc tranh ep vi ay u moi chi tiet…

pyersin_pano.jpg
Photo by Tu Hung Kiet

Mot Vinh Luyen lac cac .. Mot Hao rm rm khi vao lp tre… Mot Kieu Hanh kenh kieu khi b thay goi len bang.. Mot thang "ong noi", mot thang "ong ngoai"… biet bao nhng ky niem khac ma chung ta cung nhau nhac i nhac lai mai ma khong thay chan. The ma nhng chuyen xay ra hang ngay, chung ta lai khong nh g cho may. Du ch ngh rang, mot ngay nao o, chung ta khap bon phng, lai co dp e cung nhau han huyen chuyen cu, on lai nhng ky niem xa … th that la thu biet may. May thay, ky thuat tan tien ngay nay noi chung ta lai gan nhau hn, e cung chia xe nhng ky niem xa va ong thi cung gi va ket chat them tnh bang hu ma chung ta a va ang co. Trang Web nay c hnh thanh cung ch v muc ch o, khong co tham vong g hn. Trang Web nay la cua cac ban, no can nhng s vun si cua cac ban e ton tai, no muon nghe nhng ky niem xa, nhng uat c cha tng c bay to, nhng b mat ma cha tng c "bat m". No se giup chung ta tm lai nhng hnh anh tng chng a khong con na. No se bo sung nhng thieu sot trong i song tinh than. No se giup chung ta co dp cung noi chuyen trc tiep vi nhau du rang moi ngi mot ben b ai dng. No se la si day lien lac vi ban be ma ta tng rang a "quen chuyen the tuc"…

gyersin_pano.jpg
Photo by Tu Hung Kiet

Vi nhng tam s ay, ban "rap noi" chung toi ch hy vong se "noi rap" c y tng, bai v, hnh anh ong gop cua cac ban e cung chia xe vi ba con lang nc ta cung nhau ma …. hng.