Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

2002 National Championships Level 10 Results

WTrio 18+ Balance Tempo Total
1. Duncan, Dincan, Miranda (CATS) 11.647 13.547 25.193
2. Money, Henthorn, Richey (AE) 10.840 10.278 21.118
       
WTrio 14-17      
1. GIllet, Zupanic, Weisberg (CATS) 13.843 13.948 27.792
2. Miller, Pruitt, Middag (Empire) 12.955 14.118 27.073
       
MxPr 18+      
1. Demyanyuk, Hiatt (H2H) 11.648 12.422 24.070
2. Goddard, Ball (XTR) 12.260 11.300 23.560
       
MxPr 14-17      
1. Solodar, Wee (ATA) 12.960 14.327 27,287
       
WP 18+      
1. Bisgaard, Richard (CCG) 14.960 14.113 29.073
2. daSilva, Mitchell (NCSA) 13.382 13.167 26.548
3. Rauber, Rauber (NOAT) 13.510 8.988 22.498
4. Blankenship, Huesgen (MAATT) 8.697 13.153 21.850
5. Fischer, Knoll (ASAG) 11.103 10.722 21.825
       
WP 14-17      
1. Adreon, Weidmaier (RSAC) 12.022 12.753 24.775
2. Widdon, Borchardt (NOAT) Scratch 4.142 4.142