Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


MORAN MARKET

Fotografierna  är tagna i Augusti 2002 av en medlem hos DOGAID
i Australien. De visar till fullo hur dessa
lögnaktiga katt och hundkött ätare är.

Tack till Dogaid som gett tillåtelse att visa dessa bilder.
Bildspelet  innehåller 11 fotografier/ There are 11 photos to watch

Sorry, your browser doesn't support Java(tm).
If you want to read about the photos in English
Go to "It's their Destiny" and the page
Moran Market

World Petition to Stop the Illegal  Slaughter and Consumtion
of Dogs and Cats in South Korea


Världs petition för att soppa den illegala slakten och honsumtion
av hundar och katter i Syd Korea*****


Skicka detta brev till President Ro Moo Hyun

Please send 
this letter to President Roh Moo Hyun*****

Skicka detta brev till Mrs. Carmen Sylvain

Please sent this letter to Mrs Carmen Sylvain


*****


Skicka detta brev till Jacques Rogge President  Executive Board

Please sent this letter to Jacques Rogge President  Executive Board*****
Till Index

Back


 

 

Bildspel © Inbe