Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!


Pesterijen bij actie tegen jagers


Zeijen - Actievoerders hebben zaterdag in de omgeving van Assen enkele drijfjachten op vossen geprobeerd te verhinderen. Daarbij
vielen over en weer harde woorden en een enkele klap, en liet iemand de banden van een busje van de activisten leeglopen.

Het bejagen van vossen is sinds enkele weken in Drenthe weer toegestaan, nadat de provincie vrijstelling had verleend van het in de
Jachtwet opgenomen verbod de dieren af te schieten. De Faunabescherming en het MilieuAlarmTeam van de SP zijn daar fel op tegen,
en trachtten de tientallen jagers zaterdag met onder meer een lawaai-actie te hinderen.


(Bron : Dagblad van het Noorden)


home