Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Beste dames en heren van de pers,

De SCA is van mening dat elk individueel dier recht op leven heeft ..... een leven zonder
pijn, angst, opgesloten te zitten of afgemaakt te worden voor specifieke doeleinden !

Zo, met dit in het achterhoofd het volgende : de SCA bestaat sinds december 2002 en heeft als voornaamste doelstelling het redden van in het wild levende dieren die direct gevaar lopen om door jagers (lustmoordenaars) aan stukken geschoten te worden. Dit kan dus alleen maar bereikt worden door direct en op niet geweldadige wijze deze wrede en barbaarse praktijken te verstoren (denk hierbij bijvoorbeeld aan lawaai maken om dieren weg te jagen). Deze actie's worden dus niet in de eerste plaats uitgevoerd om aandacht op het onderwerp te vestigen !

Omdat de invloed van de publieke opinie wl belangrijk is, zal ook met enige regelmaat de straat worden opgegaan. Door middel van folderen
en vreedzame demonstraties wil de SCA de mensen op straat bereiken en er toe bewegen zich hardop uit te spreken tegen de jacht.

Tot op heden is de SCA alleen nog maar per e-mail voor commentaar beschikbaar. We hopen u in de (nabije) toekomst
beter te woord te kunnen staan met bijvoorbeeld telefonisch contact en een woordvoerder (m / v). Heeft u dus vragen ?
E-mail naar : info@sca-netherlands.tk

 

home