<< Terug naar overzichtspagina

 

Joannes Veldeman X Lokeren 16/11/1662 Elisabeth Baetens

(fs Jacobus X Cornelia Decaluwe) (fia ? Jan X Antonia Puts ?)

Lokeren 18/4/1634 Lokeren 22/10/1640 (?)

+ Lokeren 27/2/1709 : 75 jr + Lokeren 21/11/1720 : 80 jr

 

Huwelijksgetuigen: Jacobus Veldeman (vader van Joannes ??) en Joanna De Caluwe

 

Kinderen:

 

1. Livinus Lokeren 27/9/1663

X Lokeren 8/7/1691 Maria De Mys

2. Joanna Lokeren 16/11/1666

X Lokeren 22/6/1689 Jacobus Timmerman

XX Lokeren 4/2/1706 Philippus De Metser

3. Maria Lokeren 27/1/1670

4. Jacobus Lokeren 9/11/1672

+ Lokeren 27/8/1748 : 76 jr

X Lokeren 19/8/1700 Elisabeth Van Brussel

XX Lokeren 10/7/1704 Anna Van Hoorsel

5. Catharina Lokeren 24/4/1676

6. Paschasius Lokeren 9/2/1680

+ Lokeren 2/1/1725 : 45 jr

X Lokeren 29/4/1710 Elisabeth Audenaert

7. Philipus Lokeren 2/5/1683

+ Lokeren 21/2/1736 : 53 jr

X Eksaarde 14/1/1712 Livina Arents

XX Eksaarde 23/9/1723 Laurentia Vandevijver

 

 

Doopgetuigen van de kinderen:

 

kind doopgetuigen

Livinus Livinus Gullemus (?) en Petronella Baetens

Joanna Joannes Batens en Margreta Veldemans

Maria Egidius Veldeman en Maria Bruggeman

Jacobus .....? ....? en Judoca De .....?

Catharina Jacobus Den....? en Catharina Van de Velde

Paschasius Paschasius D....? en Joanna Batens

Philippus Philippus Verdronghe (gehuwd met Christina Baetens) en Livina Baetens

 

 

Adres: noordzijde van de heirweg op de wijk Puttenen in Lokeren

(dus langs de huidige oude steenweg Gent - Antwerpen)

 


Elisabeth Baetens was vermoedelijk de dochter van Jan Baetens en Antonia Puts, die in Lokeren woonden, en die 3 kinderen hadden.

 

In de tweede helft van de jaren 1600 waren er slechts 2 gezinnen in Lokeren die de naam Veldeman droegen. Het waren de gezinnen van Joannes (Hansken) en zijn halfbroer Judocus.

Net als in de tijd van hun vader Jacques Veldeman, werd de familienaam Veldeman in de parochieregisters vaak verward met "Van de Velde" en "Velleman".

De oudste zoon van Joannes en Elisabeth werd in het doopregister ingeschreven als Livinus Velleman. Twee andere kinderen werden ingeschreven als zijnde kind van Joannes Van de Velde en Elisabeth Baetens. Dit gebeurde bij de geboorte van het 4de kind: Jacobus, en ook bij onze volgende stamvader: Philipus.

De overige kinderen werden als Veldeman ingeschreven.

Men keek in die tijd niet zo nauw naar de juiste benaming.

 

Dat Philipus Van de Velde wel degelijk n en dezelfde persoon is als onze volgende stamvader Philipus Veldeman, valt duidelijk af te leiden uit een hele reeks familieverwantschappen, zoals zijn huwelijksgetuige (zijn oudste broer Livinus), en de doopgetuigen van de kinderen van Philipus Veldeman. Hierin vinden we een aantal broers, zusters of aangetrouwden van Philipus terug, die allen uit het gezin van Joannes Veldeman en Elisabeth Baetens komen. Bovendien wordt bij de sterfte van Philipus vermeld dat hij de zoon was van "Jois", een veel gebruikte afkorting voor "Joannis" (= "van Joannes").

 

 

Zowel Elisabeth als Joannes leefden lang, en lieten bij hun dood geen minderjarige kinderen meer achter (in die tijd: 25 jaar).

Er moesten dan ook geen voogden aangesteld worden, en er werden geen Staten van Goed opgesteld.

 

Via de landboeken, die dienden om de belastingen te bepalen op de eigendommen en pachten, kunnen we toch terugvinden waar Joannes en Elisabeth woonden, en welke eigendommen ze hadden.

In de landboeken van de wijk Puttenen in Lokeren staat Joannes ingeschreven als "Jan Veldeman, Filius Jacques".

De enige eigendom wordt omschreven als: "een hofstedeken groot XXV Roe (= 25 roe, ongeveer 375 m2), suyt den herweg, west de weduwe Jan en kinders van Jan Taelman."

De hofstede is dus gelegen langs de noordkant van de oude heirweg Gent - Antwerpen.

Verder worden er tussen 1686 en 1725, 15 gepachte "ackerkens" opgesomd. Ze werden evenwel nooit allen tegelijk gepacht. Doorgaans pachtte Jan Veldeman 8 of 9 akkers met een totale oppervlakte van 3 tot 4 hektaren.

 

Joannes woonde dus niet meer op de hofstede van zijn moeder Neelken Caluwe, waarvan hij een vierde deel gerfd had. Die hofstede paalde immers langs de noordkant aan Sheeren strate, op de wijk Hillare. Van de Ketelmansacker is ook geen sprake meer, evenmin als van de familie Decaluwe, ook niet als eigenaars van een gepachte akker.

 

 

Joannes stierf in 1709. De landboeken vermelden dat vanaf 1712 drie gepachte akkers overgenomen werden door "Philips Veldeman Filius Jans", terwijl ook de hofstede nog enkele jaren door Philips gepacht werd van zijn moeder Elisabeth.

Philipus Veldeman, onze volgende stamvader, was immers gehuwd in 1712, en werd vanaf dan apart belast.

 

 

 

 

Bronnen:

 

-          Parochieregisters Lokeren: geboorten, huwelijk en overlijden, zowel onder de naam Veldeman, Velleman als Van de Velde.

-          Landboek der belastingen van 1686 tot 1725, wijk Puttenen in Lokeren, blz 103 tot 104. Vindplaats: stadsarchief Lokeren.

 


 

Documentatie:

 

Afschrift uit de Landboeken der belastingen van de wijk Puttenen in Lokeren, van 1686 tot 1725, blad 104 (Stadsarchief Lokeren).

 

Dit boek is opgesteld in 1686, en alle wijzigingen in de loop der jaren tot 1725 werden bijgevuld, met in de linker en rechter marge de opmerkingen dit daarbij hoorden.

Wellicht is ook het woord "erfnis" op de eerste lijn een bijvoeging uit het jaar 1709, toen Jan Veldeman stierf, maar de rest van het gezin verder bleef boeren op de hofstede.

 

We merken hierin dat Philipus Veldeman, onze volgende stamvader, na zijn huwelijk in 1712 op de hofstede woonde en ook de pacht van de 2-de akker over nam.

(De landoppervlaktes en de bedragen van de belastingen staan in Romeinse cijfers uitgedrukt. De omrekening naar decimale cijfers hebben wij er zelf tussengevoegd.)

 

 

 

1695 ... ? taelman Jan Veldeman Fs Jacques zn erfnis

? een hofstedeken groot XXV (= 25) Roeden Suyt den

? herweg West de weduwe Jan den

1712 op phls veldeman ... kinders van Jan Taelman op --- V g VI gr

 

pagt van Claera du Jardijn I c XXXV (= 135) Roen

1692 op Anthony Volsbergh lants genaempt het putten ackerken oost

hier naer ende noort Jacob Leyn Suyt de herweg

op I c X (= 110) roeden ---XXII g

 

pagt van dhoir Jacques ees........(?)

1712 op phls veldeman ... III c LXXV (= 375) Roeden lants genaempt

het tarwe Ackerken Suyt en noort

dhoirs Jan Vermeere op --- VI Sch III g

 

pagt van dhoirs Adriaen Audenaert

1710 op ... ? III c L (= 350) Roede lants te puttenen oost

de straete West Joes van de

Velde op --- V Sch X g

 

1692 op ... ? pagt van Gillis du Jardijn LXXV (= 75)

roede lants Suyt de herweg

West het dreefke genaempt het

hoflandeke op --- XV g

 

 


 

Afschrift uit de Landboeken der belastingen van de wijk Puttenen in Lokeren, van 1686 tot 1725, blad 103 (Stadsarchief Lokeren).

 

Vanaf het huwelijk van Philipus Veldeman in 1712 wordt Philipus apart opgenomen in het landboek. Hij blijft de eerste jaren na zijn huwelijk bij zijn moeder wonen, en pacht de hofstede aan haar. Pas later koopt hij een eigen huis.

 

 

 

1712 philips veldeman Fs hofstede

Jans afwijs ... filius Jan Veldeman

fio yso pagt van sijn moeder are

hofstedeken groot XXV R: Suyt den

herrwegh West nu genaemt Taelman

op --- VI g

 

1712 afwijs als voorn pagt van Muhive

1723 op Muhive audenaere III c LXXV (= 375) R: landts genaemt

audenaere ... het tarw ackerken Suyt & noort dhoirs

Jan Vermeire op --- VI Sch III g

 

1712 afwijs als voorn pacht van dhoirs

gruffier van de Sevyn waesmunter

III c XL (= 340) R: landts Suyt du ......

noort de herrwegh op II c LX :R --- IIII Sch IIII g

 

1712 afwijs als boven pagt van Jan

van Damme een stuck ter puttenen

oost den swarten gracht Suyt

den herwegh op II c X (= 210) R: --- III Sch VI g

 

1716 afw Jacobus ongenae Staeckte

fio 47 pagt ........ LXXV (= 75) R:

lant genaempt het S..... ackerken

oost ... taelboom Suyt den herwegh

op LX R: --- XII g

 

 

 

 

<< Terug naar overzichtspagina