<< Terug naar overzichtspagina

 

Petrus Billiet              X Lichtervelde 09/06/1827     Maria Theresia Debaillie

(fs Casimirus  X  Rosalia Van de Voorde)                                             (fa Charles  X  Victoria Verhille)

° Lichtervelde 30/03/1805                                          ° Lichtervelde 03/04/1804

+ Dottignies 04/05/1877: 72 jr                                    + Mouscron 03/11/1884: 80 jr

 

            Kinderen Billiet:

            1. Bruno                     ° Lichtervelde 09/04/1828
                                    + Rumbeke 08/05/1892: 64 jr
                                    X Rumbeke 01/03/1862  Ludovica De France

            2. Leonardus               ° Lichtervelde 23/02/1830
                                    + Lichtervelde 10/03/1830: 15 dgn

            3. Eduardus               ° Lichtervelde 23/01/1831
                                    + Mouscron 31/12/1886: 55 jr
                                    X Dottignies 14/06/1871  Ursule Boudrenghien

            4. Leonardus               ° Lichtervelde 24/08/1833
                                    + Lichtervelde 31/08/1833: 7 dgn

            5. Leopoldus Ernest Victor  ° Lichtervelde 05/09/1834
                                                + Lichtervelde 21/12/1864: 30 jr
                                                X Lichtervelde 05/05/1862  Mathilde Priem

            6. Richardus                ° Lichtervelde 10/12/1836
                                    + Rumbeke 25/05/1853: 17 jr

            7. Romania                  ° Rumbeke 23/07/1839
                                   
+ Roeselare 03/02/1873: 34 jr
                                    X Rumbeke 11/03/1862  Petrus Franciscus Declercq

            8. Barbara Coleta        ° Rumbeke 28/11/1842
                                   
+ Rumbeke 16/04/1851: 8 jr

            9. Augustus                 ° Rumbeke 07/10/1845
                                    + Rumbeke 13/10/1845: 6 dgn

 

 

Adressen:

            Tot 1837 à 1839: Lichtervelde, wijk 3

            Vanaf +/- 1838 tot 11/5/1862: Rumbeke, in de 5de wijk

            Vanaf 11/5/1862: Dottignies

 

 

            Maria Theresia Debaillie, de vrouw van Petrus Billiet, was een kleermaakster. Ze was de dochter van Charles Debaillie en Victoria Verhille, wevers uit Lichtervelde.

Op de huwelijksakte verklaarde Maria Theresia niet te kunnen schrijven, maar op latere documenten is haar handtekening soms toch wel eens te vinden. Haar vader Charles Debaillie ondertekende wel eigenhandig op de huwelijksakte als "Carel de baellie".

 

Petrus Billiet (soms ook Pierre genoemd) kon vlot schrijven, en ondertekende steeds eigenhandig op diverse documenten als "Petrus billiet".

Als beroep van Petrus werd op de huwelijksakte vermeld: "winkelierszoon". Hij hielp wellicht in de winkel van zijn moeder want die was toen: "winkelierige".

Petrus heeft aanvankelijk verschillende beroepen gehad. Bij de geboorte van zijn eerste kind Bruno was het beroep van Petrus: "voerman". Enkele keren werd hij ook eenvoudig "werkman" genoemd, maar vanaf 1833 werd dit soms nader gespecifieerd als: "huydvetters-knegt". Petrus was dus een knecht bij een leerlooier. Mogelijks werkte hij bij de buur van zijn ouders, want de winkel van zijn ouders paalde met de westzijde aan een huidevetterij die langs het Mosselstraatje gelegen was.

 

Het gezin Billiet-Debaillie was gehuisvest in de 3-de wijk in Lichtervelde, maar tussen 1837 en 1839 verhuisden ze naar Rumbeke. Petrus keerde dus terug naar de gemeente waaruit zijn grootvader 70 jaar tevoren vandaan gekomen was. Ze gingen er wonen in de 5-de wijk.

Ook in Rumbeke bleef Petrus dezelfde stiel beoefenen van "huydvettersknegt", en Theresia was er "spinster". Enkele keren werd het beroep van Petrus ook vernoemd als "leertouwer". Het leertouwen is het bewerken van het leer na het looien, alvorens het in de handel kan gebracht worden. Men gebruikte hierbij een looiingsmethode met traan i.p.v. met run, vooral bij zeemleer. (Run = fijngemalen eikenschors gebruikt voor het looien van leer).

 

            1862 was een bewogen jaar voor de familie. Er huwden dat jaar 3 kinderen kort na elkaar: eerst Bruno en slechts 10 dagen later zijn zus Romania. Nog eens 2 maanden later trouwde Leopoldus. Met het huwelijk van Bruno, was een flinke ruzie ontstaan tussen Bruno en zijn ouders. Petrus en Maria-Theresia konden zich waarschijnlijk niet verzoenen met de bruid van Bruno. Ze weigerden hun toestemming te geven en bleven afwezig op het huwelijk.

Kort daarna, op 11 mei 1862 verhuisden Petrus en Maria-Theresia naar Dottignies nabij Moeskroen.

De verhuis naar de streek van Moeskroen had wellicht ook te maken met de aangelegde spoorlijn Brugge-Kortrijk-Rijsel (vanaf 1847). Die had er in die tijd voor gezorgd dat de industriegebieden van Kortrijk, Moeskroen, en de Noord-Franse grootsteden Roubaix, Tourcoing en Rijsel voor zowat gans West-Vlaanderen vlot bereikbaar werden. Door de industrialisering waren de lonen in dit grensgebied vaak aantrekkelijker dan in andere streken.

 

Waarschijnlijk heeft Petrus nooit onroerende bezittingen gehad, waardoor hij ook nooit gebonden was aan een bepaalde woonplaats. Bij de notaris waar een akte opgesteld was omtrent het huwelijk van zoon Bruno Billiet, is er in elk geval in de periode rond de verhuis, geen enkele verkoopsakte te vinden van enig eigendom op naam van Petrus Billiet. Evenmin bij de enige notaris uit Lichtervelde in de periode dat hij van Lichtervelde naar Rumbeke verhuisde. Ook de kadastrale legger van Rumbeke van 1854 maakt geen melding van enige eigendom op naam van Petrus Billiet.

 

In aktes uit Dottignies werd Petrus soms gewoon "ouvrier" (arbeider) genoemd, maar toen zijn jongste dochter Romania in 1873 in haar woonplaats Roeselare overleed op slechts 34-jarige leeftijd, werd in haar overlijdensakte vermeld dat haar vader Petrus Billiet nog steeds "huidvettersgast" was in Dottignies.

 

Na 15 jaar woonst in Dottignies stierf Petrus er op 72-jarige leeftijd, in het plaatselijke oudemannenhuis: het "Hospice civil, rue de Mouscron N° 13". Hij was toen als ouderling zonder beroep en zijn vrouw huishoudster.

Maria-Theresia overleed 7 jaar later op 80-jarige leeftijd in het hospitaal in de Rue du Chateau te Moeskroen. Er werd vermeld dat ze een "Journalière" (= dagloonster) geweest was.

 

 

            De kinderen van Petrus waren allen weinig of slecht geschoold. Veelal lieten ze op aktes noteren dat ze niet konden schrijven noch ondertekenen uit onkunde of ongeleerdheid. De zeldzame keren dat we toch een eigen geschreven handtekening van zonen Bruno en Eduardus konden terugvinden, spelden ze hun eigen familienaam als "Biellet". Mogelijks hadden ze dit zo op school verkeerd geleerd. Petrus zelf schreef zijn naam immers steeds correct. Zoon Leopoldus deed dat beter dan zijn broers en ondertekende wel steeds correct.

 

De kinderen van Petrus hadden de volgende beroepen en woonplaats:

-          De oudste zoon Bruno was een wever en bleef in Rumbeke wonen.

-          Eduardus was arbeider en verhuisde mee naar Dottignies. Hij huwde er met een Vlaamse vrouw uit de gemeente Kerkhove (nabij Kluisbergen) die als dienster werkte in Dottignies.

-          Leopoldus verhuisde van Rumbeke naar Roeselare op 1/2/1860, maar woonde vanaf 1862 in Lichtervelde. Bij zijn huwelijk in Lichtervelde in 1862 was hij “werkman aen den yseren weg“ en zijn vrouw “dienstmeid”.

-          Richardus was een wever maar stierf reeds op 17-jarige leeftijd.

-          Romania was spellewerkster. Ze was gehuwd met een wever en verhuisde naar Roeselare op 15/3/1862 waar ze in de Rumbekesteenweg woonde.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Burgerlijke stand Lichtervelde, Rumbeke, Roeselare, Dottignies, Mouscron.

-          Bevolkingsregisters Rumbeke rond 1860-1870.

-          Er zijn geen aan- of verkoopaktes van eigendommen of vendities te vinden bij de enige Lichterveldse notaris Vanhee Jordaen in de periode 1837 - 1839. (Rijksarchief Brugge, Hoofd-notariaat George Masureel, notaris Vanhee Jordaen uit Lichtervelde, bundels 92 - 101).

-          De notarisakte bij het huwelijk van Bruno Billiet, opgesteld door notaris Norbert de Brauwere is niet te vinden in de archieven van deze notaris, noch in 1861, noch in 1862.  Er zijn evenmin aan- of verkoopsaktes van eigendommen op naam van een Billiet in die beide jaren. (Rijksarchief Kortrijk, Hoofd-notariaat Y. Ameye van Roeselare, notaris N. Debrauwere, jaren 1861 en 1862).

 

 

<< Terug naar overzichtspagina