<< Terug naar overzichtspagina

 

Gerardus Billiet        X Wingene 04/05/1773                      Anna Barbara Devos

(fs Guillelmus  XX  Cecilia Vanoverberghe)                                                (fa Ignatius  X  Maria Barbara de Berghgraeve)

° Rumbeke 09/02/1751                                                         ° Wingene 27/09/1751

+ Lichtervelde 02/03/1833: 82jr                                           + Lichtervelde 02/10/1788: 37 jr

 

                Huwelijksgetuigen: Ignatius Devos en Cecilia Van Overberghe.

 

            Kinderen 1-ste huwelijk:

 

            1. Maria Coleta          ° Lichtervelde 16/03/1774
                                   + Gent 11/05/1853: 79 jr
                                   X Kortrijk 28/06/1799  Charles Jo Depoortere
                                   XX Gent 10/01/1821  Joannes Franciscus Louys

            2. Anna Theresia        ° Lichtervelde 23/12/1775

            3. Maria Camilla         ° Lichtervelde 11/01/1778
                                   X Kortrijk 09/08/1809  Dominique Duchatelet

            4. Casimirus              ° Lichtervelde 04/08/1780
                                   + Lichtervelde 05/06/1820: 39 jr
                                   X Lichtervelde 02/05/1804  Rosalia Van de Voorde

            5. Christina                 ° Lichtervelde 20/10/1783
                                   + Gent 22/08/1830: 46 jr

            ?. mogelijks ontbrekende geboorte rond 1786

            6. naamloze zoon       ° & + Lichtervelde 27/09/1788

 

 

Gerardus Billiet        XX Lichtervelde 01/01/1791             Maria Josepha Vanhecke

                                                                                              (fa Nicolaes  X  Maria Joanna Matte)

                                                                                              ° Lichtervelde 13/10/1753

                                                                                              + Lichtervelde 22/01/1823: 69 jr

 

                Huwelijksgetuige: Bernardo Everaert.

 

            Kinderen 2-de huwelijk:

           

            1. Petrus                     ° Lichtervelde 23/04/1791
                                   + Lichtervelde 27/12/1800: 9,5 jr

            2. Veronica                ° Lichtervelde 01/06/1792
                                   + Lichtervelde 16/03/1863: 71 jr
                                               ongehuwde moeder van 4 kinderen

            3. Fredericus              ° Lichtervelde 10/08/1794
                                   + Lichtervelde 22/11/1843: 49 jr
                                   X Lichtervelde 12/05/1829  Catharina Cools
                                               (geen kinderen)

 

            Doopgetuigen van de kinderen:

                Kind                                     Doopgetuigen

                Maria Coleta                       Jacobus Billiet en Theresia Devos

                Anna Theresia                    Ignatius Devos en Cecilia Van Overberghe

                Maria Camilla                    Josephus Denolf en Lucia van de Wiele

                Casimirus                             Petrus Herremerre en Anna Clara De Keysere

                Christina                              Petrus Josephus De Tavenier (Wyngene) en Anna Maria Cools (Lichtervelde)

                rest niet nagezien

 

            Adressen:

                        1806: Op de noordwesthoek van de markt van Lichtervelde als gebuur van een huidevetterij en een graan-brandewijn-stokerij.

1813: Op de markt, huisnummer 27 in Lichtervelde.

                        1814: Langestraat (de huidige Beverenstraat) huisnummer 186 in Lichtervelde.

                        1823: 3de sectie huisnummer 186 in Lichtervelde.

                        1833: Wijk 3, huisnummer 99 in Lichtervelde.

 


         Anna Barbara Devos, de eerste vrouw van Gerardus Billiet, was afkomstig uit Wingene. Daar ging ook het huwelijk door in 1773, maar het gezin woonde daarna in Lichtervelde.

De 6de geboorte in het gezin liep slecht af. Het kind kwam dood ter wereld. Het was een jongetje dat naamloos bleef en een haastig nooddoopsel kreeg toegediend. Vijf dagen na deze doodgeboorte stierf ook de moeder Anna Barbara, 37 jaar. Zo bleef Gerard achter met 5 kinderen.

 

Twee jaar later hertrouwde Gerard op nieuwjaardag 1791 met de Lichterveldse Maria Josepha Vanhecke. Er volgde al spoedig een geboorte en er kwamen uiteindelijk drie kinderen uit dit tweede huwelijk.

 

Met de inlijving van België door Frankrijk in 1794, werd ook de registratie van de Burgerlijke Stand ingevoerd. In verscheidene huwelijks- en overlijdensakten hiervan, verspreid vanaf 1800 tot 1823, werd het beroep van Gerard Billiet genoteerd als "Voiturier" (= voerman).

Bij de militie-inschrijving van zijn jongste zoon Frederic in 1814 werd behalve het beroep van Gerardus als "Voiturier" ook vermeld dat zijn vrouw zonder beroep was.

Geen enkele burgerlijke akte werd door Gerard ondertekend. In de parochieregisters rond 1780 tekende hij soms met een kruisje, en ook in de laatste aangifte die hij zelf liet registreren in 1823 werd uitdrukkelijk vermeld dat Gerard had "verklaerd niet te konnen schrijven nog teekenen".

 

Een aankondiging over een openbare verkoop in De Gazette van Brugge van 16/06/1806, vermeldde Gerard Billiet als gebuur van een graen-brandewyn-stookerye en een huydevetterye die beiden te koop stonden. De te koop gestelde eigendommen paalden aan de oostzijde aan de behuyzde erve van Geeraerd Billiet. De situering van de panden maakt duidelijk dat hij op de noordwesthoek van de markt van Lichtervelde woonde en achteraan paalde aan de Mosselstraet. Dit komt overeen met kadasternummer F102.

Dit krantenartikel doet vermoeden dat Gerard Billiet toen de eigenaar van dat huis aan de markt was, ofwel werd zijn naam vermeld als gezinsoudste van dat pand. Een latere akte uit 1820 vermeldde immers dat dit huis eigendom was van zijn zoon Casimirus. Op datzelfde adres woonde ook Gerards dochter Veronica Billiet die er als ongehuwde moeder beviel van haar eerste kind. Meerdere gezinnen uit de ganse familie Billiet woonden dus samen op dit adres.

 

Vanaf 1814 verhuisde Gerard naar de Langestraat (de huidige Beverenstraat) huisnummer 186 in Lichtervelde. De volkstelling van dat jaar vermeldde dat Gerard “herbergier” was, eigenaar van zijn woning en bezitter van een patent (vergunning om zijn bedrijf te mogen uitoefenen). Wellicht diende de herberg als bijverdienste naast zijn hoofdberoep van voerman.

Mogelijks is hij in latere jaren nogmaals verhuisd, want hij overleed in diezelfde wijk in huisnummer 99.

 

Bij de dood van Gerardus in 1833 werd aan de belastingdienst voor successieregistratie een aangifte ingediend, waarbij zijn kinderen uit het 2de  huwelijk meldden dat Gerardus geen onroerende goederen had nagelaten.

Tien jaar eerder, bij de dood van zijn 2-de vrouw, was er helemaal geen aangifte geweest, wat er ook al op wijst dat het gezin toen geen eigendommen bezat.

 

Van enkele kinderen van Gerardus konden de beroepen terugvonden worden:

­          Maria Coleta trouwde in Kortrijk met Charles Depoortere, een wever. Ze verhuisden later naar Gent waar ze “koopvrouw” was. Na het overlijden van haar eerste man hertrouwde ze in Gent met een weduwnaar die boekbinder was. Ze woonde toen nabij de Sint-Jacobskerk.

­          Maria Camilla trouwde in Kortrijk met Dominique Duchatelet die “blanchisseur de Linge” (linnenbleker) was.

­          Casimirus werd winkelier aan de noordwesthoek van de markt van Lichtervelde.

­          Christina woonde in 1812 in Gent in de “Rue Huydevetterken“ waar ze op 16/04/1812 ongehuwde moeder werd van een dochtertje Colette Charlotte Billiet. Ze was toen “journalière” (dagloonster). Haar schoonbroer Charles Depoortere die ook in Gent woonde, was getuige bij de geboorteaangifte. Christina bleef ongehuwd en woonde in 1830 “op de pouille merkt” in Gent. Ze overleed in Gent “in het burgers hospitael staende in het beluyk der bijloke 2de wijk”. Ze was toen “naeyster”.

­          Veronica was breister ("tricoteuse") en spinster. Ze werd ongehuwde moeder van 4 kinderen.

­          Frederic was kleermaker ("tailleur") vanaf 1814 tot minstens 1829. Enkel in 1821 werd hij eens “coopman” genoemd. Ook zijn vrouw was kleermaakster. Later werd hij voerman (minstens vanaf 1833) waarmee hij dus zijn vader opvolgde.

De kinderen hadden school gelopen, want ze konden allen schrijven.

 

Een aankondiging in De Gazette van Brugge van 06/04/1836 maakt duidelijk op welke manier Frederic (en voorheen wellicht ook Gerardus) het beroep van voerman uitgevoerde. Net zoals een diligence, werd op vaste dagen en uren naar vaste bestemmingen heen en terug gereden. Eén van de bestemmingen was Brugge waar een aankomstplaats was aan het etablissement de Roode Poort, maar vanaf april 1836 werd die aankomstplaats verlegd naar hotel de Parysschaele in Brugge. Daar kwam om de 2 dagen een diligence aan voor personenvervoer, en het was ook de halteplaats voor 3 voermannen die het goederenvervoer deden. Eén van de vermelde voermannen was Frederic Billiet: “Den voerman sieur Billiet, van Lichtervelde op Brugge, arriveerd alle zaterdag voor-middag en vertrekt des na-middags.

Voerman Frederic Billiet reed dus met paard en kar op vastgelegde tijdstippen steeds naar dezelfde bestemmingen, in de hoop dat iemand goederen wou verzenden langs zijn traject. Wellicht werden de andere dagen gevuld met ritten naar andere steden.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Parochie-registers Lichtervelde tot 1796.

-          Burgerlijke stand Lichtervelde, Gent en Kortrijk (vanaf 1797).

-          Parochie-registers Wingene.

-          De Gazette van Brugge van 16/06/1806 pg 7 (via internet https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/): Verkoop van eigendommen (o.a. een huidevetterij en graan-brandewijn-stokerij) op de markt van Lichtervelde, met Geeraerd Billiet als gebuur.

-          Volkstelling van 1814: Gerard Billiet in de Langestraat 186.

-          De Gazette van Brugge van 06/04/1836 pg 4 (via internet https://erfgoedbrugge.be/collection-pagina/historische-kranten/): Voerman Billiet rijdt elke zaterdag van Lichtervelde naar Brugge.

-          Militie inschrijvingen Lichtervelde vanaf jaar 7 tot 1814 (Rijksarchief Brugge, gemeentearchief Lichtervelde, archief-Nr 327). Hierin wordt Casimir Billiet in het jaar 9 vermeld in een naamlijst. In 1814 is de inschrijving opgenomen van zijn halfbroer Frederic Billiet met de beroepen van zowel Frederic als zijn ouders, en als lichaamslengte van Frederic: 1,655 m.

-          Successieregistratie der belastingen, registratiekantoor van Torhout, aangifte van de nalatenschap van Gerardus Billiet op 21/10/1833. (vindplaats: Rijksarchief Beveren-Waas).

 

 

 

Vruchteloze zoekpogingen:

 

Vlaamse vereniging voor familiekunde (Antwerpen):

-          Boedelbeschrijvingen van de heerlijkheid Lichtervelde ( B.30 0242 ): geen Billiets.

-          Staten van Goed van Lichtervelde (alfabetische lijst): enkel een Regina Billiet wordt vermeld in een akte uit 27-4-1782 of 1783 (?). Ze was de dochter van Adriaen (zoon van Ludovicus) en Maria-Elisabeth Louis uit Gits. Bundel 359 folio 193 Vnr 99.

-          Processen voor de prochie Heerlijchede ende Baronnie van Lichtervelde van 1606-1796 (bewaarplaats Rijksarchief Brugge, fonds Lichtervelde-oud) (Alfabetische lijst). Geen verwante Billiets van onze stamboom. Wel 5 processen tussen 1750 en 1760 van een Pieter Billiet en eveneens 2 processen van een Joseph Billiet in 1751 en 1760.

 

Gemeente-archieven van Lichtervelde ancien regime (archiefhoofdstuk 61) (Rijksarchief Brugge):

-          Archief-Nr 25: Getuigschrift van inboorlingschap van Lichtervelde van 1733 - 1785: geen Billiets.

-          Archief-Nr 36: Landboek Lichtervelde 1774: geen enkele Billiet.  Dit landboek beslaat echter niet het volledige grondgebied van Lichtervelde.

-          Archief-Nr 39: Lijst van de paarden van Lichtervelde van 1692 - 1773: geen Billiets in 1773.

-          Archief-Nr 46: Wezekamer Lichtervelde van 1671 - 1795: geen Billiets.

-          Archief-Nr 48: Akkoorden over regelingen van wezengoederen van 1660 - 1788: geen Billiets.

-          Archief-Nr 52: Staten van Goed te Lichtervelde 1765 - 1794: geen Billiets noch aanverwante families.

-          Archief-Nr 230: Bundels der processen van 1788 tot 1790: geen Billiets.

 

Archieven van Lichtervelde OUD (archiefhoofdstuk 36) (Rijksarchief Brugge):

-          Archief-Nrs 2239 tot 2262: Staten van Goed te Lichtervelde 1788 - 1789: geen Billiets noch aanverwante families.

 

 

 


Documentatie:

Afschrift van de successie-aangifte van de nalatenschap van Gerardus Billiet. Aangifte van 21 oktober 1833 aan het registratiekantoor van Torhout. (Vindplaats: Rijksarchief Beveren-Waas)

 

 

                                   Regtlijnig Nalatenschap

                                   van Gerardus Billiet

 

De ondergeteekende :

 

1° Frederik Billiet, voerman

& 2° Veronica Billiet, spinnette

Beijde wonende te Lichtervelde,

die domicilie kiezen ten huyze van den eersten

deklarant.

 

Verklaeren dat hunnen vader Gerardus Billiet

zoon van Guillelmus bij Cecilia Van Overberghe

te Lichtervelde is overleden den 2 maert

1833 oud 82 jaeren Z. M. plaets zijner

laetste woonplaets.

 

Dat den overleden geene onroerende goederen

heeft nagelaten.

 

Ook verklaeren zij dat er door deze dood

noch verval van substituten noch ophouding van

vruchtgebruyk heeft plaets gehad.

 

            te Lichtervelde den 21 8ber 1833

 

            frederic Billiet       Veronica Billiet

 

 

De ondergeteekenden Burgemeester van Lichtervelde

verklaert dat het van zijn kennis niet is dat

den overleden Gerardus Billiet onroerende

goederen heeft nagelaten.

 

            te Lichtervelde den 24 8ber 1833

 

                                                           L. Van hoorne

 

 

<< Terug naar overzichtspagina