<< Terug naar overzichtspagina

 

Ivo Billiet                   X Wingene 17/06/1846                      Amelia Verkain

(fs Petrus Franciscus  X  Maria Josepha Cloet)                                 (fa Josephus  X  Louise Gijselinck)

° Wingene 10/01/1802                                                          ° Wingene 13/06/1807

+ Wingene 09/10/1882: 80 jr                                                 + Wingene 20/12/1849: 42 jr

 

Kinderen Billiet:

 

1. Silvia Maria                     ° Wingene 02/05/1847

                                            + Wingene 14/04/1901: 54 jr

2. Nathalia Philomena         ° Wingene 23/11/1849

                                            + Wingene 01/10/1908: 58 jr

 

 

XX Wingene 19/08/1852                  Coleta Verkain

                                                                                               (fa Josephus  X  Louise Gijselinck)

                                                                                              ° Wingene 18/02/1805

                                                                                              + Wingene 14/02/1892: 87 jr

 

 

Ivo Billiet was al 44 jaar toen hij trouwde, en zijn eerste vrouw Amelia Verkain was toen 39 jaar. Hij was een “broodbakker”, en zij had geen beroep.

Een maand na de geboorte van hun tweede kind, overleed Amelia. Ivo hertrouwde daarna met haar oudere zus (47 jaar) die “naaister” was.

De moeder van beide vrouwen (Louise Gijselinck) was een herbergierster, en hun vader Joseph Verkain was al overleden in 1830.

 

Op het eerste zicht lijken dit allemaal vrij bescheiden beroepen, maar de ouderlijke familie Verkain-Gijselinck was wel degelijk rijk en zeer bekend in Wingene. Vader Joseph Verkain had als brouwer fortuin gemaakt, en zijn weduwe samen met haar tweede man bleven de herberg en brouwerij verder zetten. Wellicht was de herberg en brouwerij afkomstig uit de familie van Louise Gijselinck, want haar vader was al “cabaretier” in Wingene in 1801, terwijl Joseph Verkain oorspronkelijk een “ouvrier” uit Zwevezele was.

De kadastrale legger en bijhorende Popp-kaart van ca 1854 vermeldde de weduwe van Verkain Joseph (brouwer) en hun kinderen als gezamenlijke eigenaars van 8 huizen, een brouwerij en 7 percelen land, verspreid over Wingene in de kadastrale secties A, D en F met een gezamenlijke oppervlakte van 3 ha 77 a 83 ca.

De meest opmerkelijke van die eigendommen waren gelegen in het dorpscentrum aan de huidige Oude Bruggestraat waar de brouwerij was. Het waren de kadastrale percelen nummers F 1095 tot en met 1099, die momenteel de percelen zijn van het huidige gemeentehuis van Wingene.

Daarachter hadden ze ook een stuk land, perceel F 1082, en dat is het huidige Gemeenteplein achter het gemeentehuis.

Kadasterplan Wingene eigendommen Joseph Verkain

Primitieve kadasterplannen van 1835, sectie F, met eigendommen van de erfgenamen van Joseph Verkain: huis (1095), herberg (1099), brouwerij (1097) en achterliggende gronden (1096 en 1082).

Op dit kadasterplan is het noorden diagonaal naar rechtsboven.

 

Bakker Ivo Billiet was zelf ook niet onbemiddeld, zij het op ietwat bescheidener schaal.

Volgens de kadastrale legger (ca 1854) en bijhorende Popp-kaart was bakker Ivo Billiet toen eigenaar van 3 aaneensluitende percelen in sectie D van Wingene:

-          D 1680a, tuin, 07 a 20 ca

-          D 1681a, huis, 0 a 32 ca

-          D 1680a-bis, huis, 01 a 50 ca

Totale oppervlakte: 09 a 02 ca.

Er stonden dus 2 huizen op zijn eigendom: het huis op perceel D 1680a-bis paalde aan de Zandbergstraat nabij het Kerkplein en was in 1835 nog niet gebouwd, maar wel al in 1854. Perceel D 1680a lag daarachter als tuin, en helemaal achteraan lag perceel D 1681a waarop een huis stond dat paalde aan de Kaplotestraat.

Kadasterplan Wingene eigendommen Ivo Billiet

Primitieve kadasterplannen uit 1835, sectie D, met aanduiding van de eigendom van Ivo Billiet. In 1835 was er nog geen huis op perceel 1680a-bis (hoek Zandbergstraat en Kerkplein), maar wel in 1854.

 

In latere jaren kwam de erfenis van de familie Verkain daar nog bij. Een verkoopsaankondiging in de krant Journal de Bruges uit 1878 vermeldde dat het gezin Billiet in dat jaar ook nog eigenaar was van twee stukken grond, gelegen ten zuiden en ten oosten van een te koop gesteld aanpalend perceel F 1083 (van een andere eigenaar) dat zelf gelegen was aan de zuidzijde van de huidige Oude Bruggestraat in Wingene (zie eerste kadasterplan). Die twee gronden op naam van Billiet waren percelen F 1096 en F 1082, die beiden afkomstig waren uit de erfenis van de ouders Verkain. Hoe de andere eigendommen van de familie Verkain vergeërfd werden, is nog niet teruggevonden, mogelijks had Ivo Billiet daar ook nog delen van.

 

Een jaar na het overlijden van Ivo Billiet, was er een poging tot inbraak bij dit gezin. De krant Gazette van Brugge van 3/12/1883 publiceerde volgend artikel:

 

Weduwe Coleta Verkain bleef tot aan haar dood winkelierster.

 

De beide dochters van het gezin Billiet, bleven ongehuwd, zodat er geen kleinkinderen uit het gezin Billiet-Verkain waren.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-         Geboortes, Overlijdens en Huwelijken Burgerlijke Stand West-Vlaanderen via website Rijksarchief Brugge www.vrijwilligersrab.be.

-         Krantenartikel in Journal de Bruges van 2/7/1878 over de verkoop van een huis (F 1086) aanpalend aan Ivo Billiet-Verkain

-         Krantenartikel Gazette van Brugge van 3/12/1883: poging tot inbraak bij weduwe Ivo Billiet

-         Primitieve kadasterplannen van Wingene uit 1835

-         Popp-kaart en bijhorende kadastrale legger (ca 1854)

 

<< Terug naar overzichtspagina