<< Terug naar overzichtspagina

 

Deze stamboom van de familie Billiet uit Bikschote is voornamelijk gebaseerd op een oude stamboomtekening.

Dit oude document werd teruggevonden door de heer P.P. Billiet in de nalatenschap van zijn familie en hij stuurde ons een scan ervan door, waarvoor dank.

Op dit handgeschreven document, geschreven in oude spelling, werden 6 generaties uitgetekend in 6 concentrische halve cirkels.

 

De stamboom begint rond 1660 en eindigt met Alfons Billiet ( Bikschote 1868) die centraal getekend staat in de laatste generatie.

Er was plaats vrij gehouden voor een volgende generatie na hem, maar dat werd nooit aangevuld.

De recentste gegevens die er op staan, gaan over een huwelijk uit 1875 (van een verre achternicht van Alfons Billiet) waaruit nog 2 kinderen met naam genoemd worden.

De stamboomtekening moet dus na 1880 en waarschijnlijk voor 1904 opgemaakt zijn, want de huwelijken van Alfons Billiet in 1904 en van zijn zus in 1892 staan er niet op.

 

De gegevens op de stamboomtekening komen allemaal uit de registers van Bikschote.

Mogelijks is de opsteller ervan ofwel een plaatselijke genealoog die dat tussen 1880 en 1892 deed, ofwel de schoonvader van Alfons Billiet, die geneesheer was (Charles Alphonse Joseph De Gheldere, uit Koekelare). In dat laatste geval moet de stamboom rond 1904 opgesteld zijn, kort voor het huwelijk van Alfons Billiet. Die geneesheer is de enige persoon in de familie die we tot nog toe konden terugvinden, die hogere studies gedaan had.

De opsteller van de stamboom kende Latijn, want af en toe staan kleine opmerkingen bij de gegevens, die enkel afkomstig kunnen zijn uit de originele Latijnse parochieregisters. En van die opmerkingen gaat over een dokter: bij een geboorte in 1771 staat het volgende geschreven: gedoopt door den doktoor, en s anderdaags +.

 

Verschillende van die opmerkingen kunnen tegenwoordig niet meer geverifieerd worden, omdat de originele parochieregisters van Bikschote van vr 1752 vandaag niet meer bestaan. In de Eerste Wereldoorlog verdwenen de parochieregisters van talrijke gemeenten in de frontstreek omdat deze nog ter plaatse in de parochies waren en daar in vlammen opgingen.

Wat sinds 1914-18 nog in het Rijksarchief te vinden is, zijn de dubbels die bij decreet van het Oostenrijks bestuur vanaf 1752 ten behoeve van de overheid werden gemaakt en op andere plaatsen werden bewaard.

Voor de periode vr 1752 kunnen alleen nog de alfabetische klappers geraadpleegd worden (opgesteld rond 1860 door de mormonen) die beperkte informatie leveren.

 

De oude stamboomtekening van de Billiets werd nog voor de eerste wereldoorlog opgesteld, en de opsteller ervan heeft dus nog de originele aktes van Bikschote kunnen inzien, die ondertussen gedeeltelijk niet meer bestaan.

Voor sommige gegevens is het document dan ook de enige bron.

 

 

<< Terug naar overzichtspagina