<< Terug naar overzichtspagina

 

Franciscus Jacobus Billiet   X Wijtschate 05/06/1805       Catharina Theresia Joseph Duflo

(fs Franciscus Ludovicus  X  Constantia Debruyne)                         (fa Pierre Jacques  X  Marie Jeanne Therese Verdeure)

° Bikschote 26/09/1778                                                         ° Wijtschate ca 1767

+ Bikschote 02/02/1852: 74 jr                                               + Bikschote 03/10/1819: 51 jr

 

Kinderen Billiet 1ste huwelijk:

1. Fidelia Romanie                 ° Bikschote 28/02/1807
                                               + Bikschote 23/03/1807: 1 mnd

2. Romanie Leocadie             ° Bikschote 28/02/1809
                                               + Bikschote 08/10/1830: 21 jr

 

 

Franciscus Jacobus Billiet   XX Elverdinge 01/05/1821    Barbara Eugenia Tiersoone

                                                                                              (fa Jacobus Franciscus  X  Maria Therese Derluyn)

                                                                                                                             ° Elverdinge 20/04/1787

+ Bikschote 08/03/1860: 72 jr 

 

Kinderen Billiet 2de huwelijk:

1. Jacobus Frans                     ° Bikschote 03/03/1822
                                               + Bikschote 24/06/1822: 3 mnd

2. Jan Baptiste                       ° Bikschote 30/03/1823
                                              
+ Ieper 02/05/1872: 49 jr

3. Maria Theresia                    ° Bikschote 18/08/1824
                                               + Ieper 31/10/1907: 83 jr

4. Pieter Jacobus                    ° Bikschote 18/02/1826
                                               + Ieper 21/01/1907: 81 jr

5. Amandus Ludovicus        ° Bikschote 27/04/1828
                                               + Bikschote 18/01/1873: 44 jr
                                              
X Langemark 20/08/1862  Pelagia Wallop

 

 

Gezinsvader Franciscus Jacobus Billiet was schoenmaker. Hij was geschoold en kon eigenhandig ondertekenen op akten.

Zijn 1ste vrouw Catharina Theresia Joseph Duflo was “dagloonster”.

In de akte van zijn tweede huwelijk werd Franciscus Jacobus Billiet een “negotiant” (handelaar) genoemd en zijn vrouw “naeystresse”. Beiden ondertekenden eigenhandig.

Latere akten van geboorten van zijn kinderen noemen Franciscus Jacobus opnieuw “schoenmaeker”.

 

De kadastrale legger en bijhorende Popp-kaart van Bikschote van midden de jaren 1800, vermelden dat Frans Billiet, schoenmaker, eigenaar was van 3 kadastrale percelen in sectie B van Bikschote:

-          B 336 tuin 02 a 60 ca

-          B 337 huis of plaats 01 a 45 ca

-          B 343 land 14 a 60 ca

Totale oppervlakte: 18 a 65 ca.

Het huis en bijhorende tuin waren in het centrum van het dorp gelegen aan de westzijde van de huidige Bikschotestraat, niet ver van de afsplitsing van de Pilkemstraat.

Popp-kaart (ca 1850) van Bikschote. Het huis en tuin van schoenmaker Frans Billiet in rood omkringd. (Op deze kadasterkaart is het noorden diagonaal naar rechtsboven.)

 

Het akkerland (perceel B 343) lag iets verderop:

Het land van Frans Billiet (perceel B 343) lag langs een wegel (stippellijn) van het dorp naar de Molenstraat.

 

Dat waren niet de enige eigendommen op naam van Frans Billiet, want de kadastrale legger van Elverdinge geeft daar ook nog een eigendom aan op naam van “Billiet Frans, schoenm. Bixschote”. Het waren percelen in sectie C van Elverdinge:

-          C 389, huis, 0 a 90 ca

-          C 390, tuin, 2 a 60 ca

Totale oppervlakte: 3 a 50 ca

Dit was een rijhuis in de hoofdstraat van Elverdinge. Wellicht was dit een erfenis van de ouders van Barbara Tiersoone die afkomstig was uit Elverdinge.

Popp-kaart van Elverdinge ca 1850-1854 met de eigendom van Frans Billiet, schoenmaker in Bixschote, in rood omkringd.

 

 

Het doodsprentje van dochter Maria Theresia vermeldt dat ze “Medestichteres en gewezen prefekte der Congregatie van O.L.V. onbevlekt parochie Sinte Pieters” was geweest.

 

 

----------------------------------------------------------------

Bronnen:

-           Oude stamboomtekening opgemaakt in de periode tussen 1880 en 1904

-           Parochieregisters via www.vrijwilligersrab.be

-           Huwelijken Burgerlijke Stand via www.vrijwilligersrab.be

-           Doodsprentjes van Jan-Baptiste, Pieter Jacobus, Maria Theresia en Amandus Ludovicus Billiet

-           Popp-kaart en bijhorende kadastrale legger (ca 1850)

 

 

<< Terug naar overzichtspagina