<< Terug naar overzichtspagina

 

Jan Billet                    X                                                         Anthoinette Claeys

° ~1595                                                                                   ° ~1595

  

            Kinderen Billet:

 

                        1. Joos             ° Bousbecque (Fr) 23/12/1629

           

                        2. Anthoine     ° Bousbecque (Fr)  30/10/1633

                                                X Linselles (Fr) 01/06/1662  Anthonia Maskelin

 

                        3. Jacques        ° Bousbecque (Fr)  22/05/1635

                                               

   

                Doopgetuigen van de kinderen:

                Kind                                       Dooppeter & doopmeter

                                1. Joos                                    Joos Billet & Petronne Clais

                                2. Anthoine                          Anthonne Cohtygnies & Marie Cosnacqre (?)

                                3. Jacques                             Jan Guns & Johenne Bill…

 

(De naam van moeder Anthoinette werd soms geschreven als “Thonnette” en haar familienaam soms “Clais”.)

(Bij de voornamen van de laatste twee kinderen in dit gezin werd de schrijfwijze “Anthonne” en “Jaaques” gebruikt.)

 

 

De Franse grensgemeente Bousbecque was ooit Vlaamstalig geweest (Bosbeke of Busbeke), maar alles wijst erop dat het reeds verfranst was in de jaren 1500.

Het vormde toen wel de taalgrens, want in de buurgemeente Halluin (Halewijn, of Hallewin) werd nog Vlaams gesproken en deels ook geschreven tot ongeveer 1700.

In Bousbecque echter waren alle geschreven bronnen al in de 16de eeuw Franstalig. Alleen de straatnamen werden nog tot diep in de 18de eeuw met hun oud-Vlaamse namen benoemd. Ook de familienamen van de inwoners werden nog in typisch oud-Vlaamse spelling geschreven.

 

Bousbecque was in de jaren 1600 een klein dorpje dat tussen de 500 en 700 inwoners had.

De familie Claeys (soms ook geschreven als Claes, of Clais, of Claies) was één van de belangrijkste families van Bousbecque. Het waren landbouwers die vele gezinnen hadden in Bousbecque en de voornaamste hofstede waar ze lang woonden noemde “Le Gros Chêne” (de grote eik). 

Gedurende verschillende eeuwen hadden in totaal 26 leden met die familienaam bestuurstaken in de gemeente als baljuw, schepen, gemeente-ontvanger, beheerder van armenzorg of kerkmeester. Verschillende van hun familieleden waren ook in kloosterordes.

Er zijn maar enkele families die een familiegrafsteen in de kerk van Bousbecque hebben, en de familie Claeys is daar één van.

 

Jan (Jean) Billet was dus met die Claeys-familie getrouwd. Ook hij had een gemeentefunctie: van 1620 tot 1638 was Jean Billet kerkmeester (“marguillier” in het Frans). Een kerkmeester was iemand die de financiën beheerde van de plaatselijke parochiekerk. Normaal gezien een taak voor iemand die kan lezen en schrijven en rekenen, en wat aanleg heeft voor administratie. Een kerkmeester moet bovendien een goede katholiek zijn (er waren veel protestanten in de streek) en een betrouwbaar persoon zijn.

 

Er zijn nog een paar andere Billet’s geweest met bestuursfuncties in Bousbecque:

Deze Michel Billet was hoogst waarschijnlijk afkomstig uit Halluin, en hoort niet in deze stamboom thuis. Halluin had zijn eigen uitgebreide families Billet.

Of Charles Billet familie was van Jan, kan niet achterhaald worden, aangezien de parochieregisters in Bousbecque pas vanaf 1619 opgestart werden.

 

Er waren in die tijd nog andere Billet’s in het dorp en de omgeving.

De oudste vermelding van een Billet in Bousbecque heeft een heel wat negatiever beeld.

Vermoedelijk rond 1600 werd naar de aartshertogen Albert en Isabella een verzoekschrift om gratie geschreven (in het oud-frans) voor een landbouwer Pierre Billet uit Bousbecque.

Hij had in februari 1594 tijdens een caféruzie in de “taverne de Gérard Willem à Boesbeke” iemand met een messteek in de borst doodgestoken. Pierre Billet en zijn slachtoffer hadden gedronken en kregen ruzie omdat het slachtoffer een afbetaling weigerde van een pacht in Wervik (“Wervy”). Pierre werd bedreigd door het colerieke en dronken slachtoffer en daarop had Pierre uit schrik zijn mes getrokken en het slachtoffer was bloedend terplaatse gestorven.

In het verzoekschrift probeerde de verdediging begrip voor Pierre te vragen met de vermelding dat hij een vrouw en vier kleine kinderen ten laste had, en dat hij zijn ganse leven al een voorbeeldige katholiek geweest was. Pierre zat in de gevangenis en de brief zegt dat het gezin totaal geruïneerd was door het voorval.

De brief meldt dat Pierre Billet direct grote spijt had van wat gebeurd was. Er wordt daarbij zelfs verwezen naar Jezus Christus die de goede moordenaar vergiffenis schonk en het eeuwig paradijs beloofde. Daarom werd ook voor Pierre Billet om gratie gevraagd.

Het is niet bekend hoe het verzoek afliep.

 

Er kan ook hier niet achterhaald worden welk familieverband deze Pierre Billet had met andere Billet’s uit Bousbecque.

Er lijkt in elk geval een groot verschil te zijn tussen deze Pierre en zijn gezin dat volop in de problemen zat, en de stamvader Jan Billet van deze stamboom die 25 jaar later aanzien had in de gemeente als kerkmeester en als aangetrouwde aan de belangrijkste familie van het dorp.

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

 

-          Parochieregisters Bousbecque (Fr).

-          Boek “Histoire de Bousbecque” geschreven door burgemeester Jean Dalle (Wervicq 1880), downloadbaar via website http://local.free.fr .
pg 194 : Familie Claies (Claes)
pg 329 - 330 : Lettres de grâce pour Pierre Billet, laboureur à Bousbecque.
Gratieverzoek gericht aan « Albert et Isabel Clara Eugénia par la grâce de Dieu Infante d’Espaigne, archiducqz d’Austice »
pg 417 - 420 : namenlijst bestuursfuncties in Bousbecque van 1400 tot 1789.
 

 

<< Terug naar overzichtspagina