<< Terug naar overzichtspagina

 

Franciscus Josephus Billiet               X Lombardsijde 11/06/1860               Maria Theresia Vanhove

(fs Josephus Benedictus  X  Susanna Dehouck)                                                                 (fa Godfried  X  Anna Constance Deconinck)

° Westende 18/02/1825                                                                                   ° Lombardsijde 01/10/1836

+ Westende 02/02/1877: 52 jr                                                                         + Middelkerke ??/12/1914 : 78 jr

 

            Kinderen Billiet:

                        1. naamloze dochter    ° Westende 23/01/1861

                                                            + Westende 23/01/1861: 0 dgn

 

                        2. Rosalia Sophia        ° Westende 29/03/1862

                                                            + Vlissegem-De Haan 18/10/1938: 76 jr

                                                            X Lombardsijde 29/10/1883  Henricus Franciscus Mortier (° Lombardsijde 01/11/1845 + Uitkerke 03/03/1909)

                                                            XX  Leopoldus Pockelé

 

                        3. Henricus Joseph    ° Westende 20/05/1863

                                                            X Lombardsijde 11/02/1889  Rosalia Raecke

 

                        4. Livinus Engelbert ° Westende 19/06/1866

                                                            + Lombardsijde 25/06/1894

                                                            X Lombardsijde 14/01/1891  Victoria Sophia Verleye

 

                        5. Sophia Constance   ° Westende 12/06/1867

                                                            + Lombardsijde 04/12/1931: 64 jr

                                                            X Lombardsijde 08/06/1889  Carolus Joseph Feys (° Ramskapelle 19/03/1860 + Lombardsijde 12/01/1935)

 

                        6. naamloze zoon        ° Westende 01/04/1869

                                                            + Westende 01/04/1869: 0 dgn

 

                        7. Victoria Mathilde    ° Westende 10/05/1870

                                                            X Lombardsijde 27/01/1896  Emilius Franciscus Beke (° Lombardsijde 12/02/1864)

 

                        8. naamloze dochter    ° Westende 06/11/1871

                                                            + Westende 06/11/1871: 0 dgn

 

 

Jan Frans Mortier                             XX Westende 17/12/1877                  Maria Theresia Vanhove

(fs Zacharias  X  Anna Therese Maes)

° Lombardsijde 03/12/1830

 

 

 

Francisus Josephus Billiet was hovenier en ook zijn vrouw Maria Theresia was hovenierster.

Het gezin van Francisus Josephus Billiet woonde in Westende langs de steenweg van Nieuwpoort naar Oostende, waar ze hetzelfde erf pachtten dat reeds door zijn vader bewoond en bewerkt werd (Zie webpagina van Josephus Benedictus Billiet: o.a. percelen sectie C Nrs 246 en 266 tot 270.).

 

Na het overlijden van Francisus Josephus Billiet hertrouwde zijn weduwe Maria Theresia Vanhove eind 1877 met Jan Frans Mortier, een landbouwer. Deze was weduwnaar van Eugene Inghelram, die enkele maanden tevoren in Ramskapelle gestorven was op 28/07/1877.

 

Het bidprentje van Maria Vanhove vermeldt: “godvruchtig overleden te Middelkerke, slachtoffer van den oorlog, in December 1914.

 

De kinderen Billiet hadden de volgende beroepen:

- Rosalia Sophia was dienstmeid. Haar eerste man, Henricus Franciscus Mortier, was een landbouwer die voordien reeds twee maal was gehuwd geweest (zijn eerste vrouw was Sophia Renty en zijn tweede vrouw was Theresia Verleye).

- Henricus Joseph was matroos en zijn vrouw hovenierster.

- Livinus Engelbert was werkman en zijn vrouw was meid.

- Victorina Mathilde was hovenierster en ook haar man was hovenier.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Parochie-registers Westende via lijst in Ariadne-systeem van de VVF.

-          Huwelijkslijst Burgerlijke Stand West-Vlaanderen via website www.vrijwilligersrab.be .

-          Krant La Patrie van 24/10/1925: Verkoop van een weide en erf (o.a. perceel C 241) die aan de westkant paalt aan de erven van Frans Billiet-Vanhove te Westende.

-          Bidprentjes van Maria Vanhove uit 1914, Henricus Franciscus Mortier uit 1909 en van Rosalia Sophia Billiet uit 1938.

 

 

<< Terug naar overzichtspagina