<< Terug naar overzichtspagina

 

Florentinus Billiet                 X Aarsele 12/01/1848            Julia Van Severen

(fs Marcus Antonius  X  Carolina Dierckens)                                   (fa Carolus  X  Catharina Tijtgat)

° Aarsele 26/04/1801                                                             ° Aarsele 04/01/1823

+ Tielt 28/02/1863: 61 jr                                                       + Oostende 22/12/1890: 67 jr

 

Onwettig kind Van Severen, later veranderd naar Billiet:

1. Charles Louis

° Aarsele 21/07/1843
+ Torhout 02/10/1904: 61 jaar
X Lendelede 05/07/1870  Ida Sophia Feys

 

 

Kinderen Billiet:

1. Theophilus

° Aarsele 05/09/1848
X Eeklo 27/08/1877  Camilla Christina Borré

2. Henricus

° Aarsele 25/02/1850

3. Gustavus

° Aarsele 15/09/1851

4. Julianus

° Aarsele 13/01/1853

5. Maria Ludovica

° Aarsele 24/07/1854
+ Oostende 12/01/1890: 35 jr  ongehuwd

6. Edmond

° Tielt 19/05/1856
X Jabbeke 26/06/1894  Nathalie Declerck

 

7. Hortentia Maria

° Tielt 16/07/1863
X Oostende 08/04/1891  Joannes De Pypere

 

 

Op 21 juli 1843 beviel Julia Van Severen als 20-jarige ongehuwde moeder van een zoontje dat Charles Louis Van Severen genoemd werd.

De aangifte op het gemeentehuis werd gedaan door een vroedvrouw Sophie Desmet, 54 jaar oud. Ze gaf aan dat de bevalling plaats vond “in de woning van Felix Van Duynslaeger, werkman, alhier wonende”.

Het is echter weinig waarschijnlijk dat deze Felix de buitenechtelijke vader zou geweest zijn, want hij was sinds 1840 getrouwd en had zowel voor als na 1843 meerdere kinderen bij zijn eigen vrouw. Hij lijkt dus een normaal gezin te hebben dat niet uit elkaar was en waar Julia niet in past als bijzit. Hoe het dan komt dat Julia in zijn huis bevallen is, zullen we wel nooit te weten komen. Ze was er in elk geval geen inwonende dienstmeid, want Julia’s beroep werd als “spinster” opgegeven en Felix was een gewone “werkman” en dus geen rijke persoon die huispersoneel had.

Wie dan wel de vader was, is een jeugdgeheimpje dat Julia in haar graf meegenomen heeft.

 

Vijf jaar na die geboorte, in 1848, trouwde Julia met Florentinus Billiet. Julia was toen 25 jaar oud en haar beroep was toen “tapster”, net als haar moeder. Ze hielp wellicht thuis in het café. Haar vader was “kuiper”.

Florentinus Billiet was “broodbakker”. Hij had dus blijkbaar niet de studiecapaciteiten geërfd van zijn vader die geneesheer was geweest. Florentinus was al 46 jaar oud, maar nog ongehuwd. Hij lijkt dus een beetje een overjaarse jonkman te zijn die nog niet van de straat geraakt was.

Aangezien Julia door haar onwettig kind ook nog moeilijk aan een ernstige huwelijkskandidaat kon geraken, was door hun huwelijk wellicht voor beiden hun probleem opgelost. Ze moesten dan wel alle twee een oogje dichtknijpen over hun partner: Julia moest zich tevreden stellen met een oudere man die bijna oud genoeg was om haar vader te zijn, en Florentijn nam tegelijk ook een kind van iemand anders mee in huis en een echtgenote waaraan een schandaaltje kleefde. Maar langs de andere kant had Florentijn een jong vrouwtje in huis die hem nog heel wat kinderen kon schenken, en zo is het ook gegaan.

 

De kadastrale legger en bijhorende Popp-kaart van ca 1854 geven aan dat bakker Florentinus Billiet eigenaar was van volgende percelen in Aarsele in sectie B:

-          B 250 huis, 1 a 30 ca

-          B 251 tuin, 3 a 30 ca

-          B 252 tuin, 3 a 50 ca

Totale oppervlakte: 08 a 10 ca.

Deze percelen liggen in het dorpscentrum aan de noordzijde van de Vinktstraat, halfweg tussen de Jules Van Ooststraat en de Haantjesstraat.

Popp-kaart ca 1854 van Aarsele sectie B. De eigendom van Florentinus Billiet is in rood omkringd.

 

Florentinus Billiet bleef bakker in Aarsele tot 1855, waarna het gezin naar Tielt verhuisde. In 1856 was Florentinus daar “tapper”, wonende in de negende sectie in Tielt.

 

Op 4 januari 1862, na 14 jaar huwelijk, deden ze iets merkwaardigs. Op die dag stapten Julia en Florentijn naar het gemeentehuis in Tielt en lieten een akte van erkenning registreren waarbij ze Charles Louis Van Severen lieten wettigen als kind van hun beiden. De jongen was toen al 19 jaar oud. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat Florentijn de echte vader zou geweest zijn, want ze waren pas 5 jaar na de geboorte van Charles Louis getrouwd en daarna wachtten ze nog eens 14 jaar voor de erkenning.

Misschien deden ze het om erfenisreden, om de jongen op gelijke voet te stellen met hun andere kinderen. Misschien had de gezondheidstoestand van Florentijn hen doen nadenken over hun nabestaanden.

In elk geval, vanaf die dag veranderde de familienaam van Charles Louis Van Severen naar Billiet. Daardoor kwam ook zijn later nageslacht als Billiet op de wereld.

De akte van erkenning vermeldt ook nog dat Florentijn Billiet en Julia Van Severen toen beiden herbergiers waren in Tielt.

 

Slechts één jaar na die erkenning stierf Florentijn Billiet op de leeftijd van 61 jaar.

Zijn vrouw Julia was toen in verwachting en beviel vier en een halve maand na zijn overlijden van hun laatste kind.

 

Julia Van Severen bleef nog minstens tot 1877 in Tielt wonen als herbergierster. Tegen het einde van haar leven verhuisde Julia met enkele van haar kinderen naar Oostende. Daar stierf ze eind 1890 in de Kaaistraat 23. De overlijdensakte vermeldt dat ze “winkelierster” was en dat ze nog steeds weduwe van Florentinus Billiet was. Ze is dus niet meer hertrouwd geweest, maar is 27 jaar lang weduwe gebleven.

Enkele maanden na haar dood, werd een openbare verkoping aangekondigd in de Oostendse krant L’Echo d’Ostende van 08/03/1891. Die aankondiging luidt:

Aangezien er bakkersalaam en een partij bloem verkocht werd, lijkt het er dus op dat Julia haar vroegere ervaring in de bakkerij aangewend had om in die branche een winkel open te houden in Oostende.

 

 

Van hun kinderen zijn volgende zaken bekend:

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Geboorten en Huwlijken Burgerlijke Stand West-Vlaanderen via website rijksarchief Brugge: www.vrijwilligersrab.be

-          Akten Burgerlijke stand van Oostende opvraagbaar via website http://archief.oostende.be/productgroep/95/default.aspx?_vs=0_N&id=599&pg=2423

-          Opzoekingen van mevr Marleen Braekevelt: akte van erkenning op 4/1/1862

-          Zwakzinnigen in Antwerpen 19e eeuw. Bewerking van Marc Van Acker, Hoboken. Modern Archief 1619, Stadsarchief (FelixArchief), Oude Leeuwenrui, 29, 2000 Antwerpen. Lijst opvraagbaar via website http://de-wit.net/bronnen/antwerpen-zwakzinnigen-19e-eeuw.htm

-          Krantenartikel uit het Digitaal krantenarchief van de bibliotheek van Oostende: Gescande Oostendse documenten. Opvraagbaar op internet via http://god.biboostende.be/.  Artikel uit L’Echo d’Ostende van 08/03/1891 pagina 3 (zoekwoord: Billiet). Aankondiging van openbare verkoop. (Opmerking: de huisnummer in deze aankondiging komt niet exact overeen met de burgerlijke stand, maar Julia was de enige weduwe Billiet die in die jaren overleed in Oostende.)

-          Gazette van Brugge van 11/3/1878 en 22/5/1880 en 9/7/1887: veroordelingen voor de correctionele rechtbank van Brugge.

-          Popp-kaart en bijhorende kadastrale legger ca 1854 van Aarsele

 

<< Terug naar overzichtspagina