<< Terug naar overzichtspagina

 

Carolus Ludovicus Maria Billiet                X Gent 27/12/1861                Leonida Francisca De Lorge

(fs Carolus Franciscus  X  Maria Amelia Philippina Meurant)                                     (fa Gerardus Josephus  X  Amelie Christina Van Loo)

° Gent Sint-Stefanus 28/08/1822                                                                  ° Gent 07/04/1838

+ Gent 23/02/1894: 71 jr                                                                              + Gent 23/03/1879: 41 jr

 

Kinderen Billiet:

1. Carolus Maria Gislenus

° Gent 13/06/1862

2. Joannes Baptista Maria Josephus

° Gent 18/07/1865
+ Antibes (Z-Frankrijk nabij Cannes) 06/12/1936: 71 jr
X  Agnès Josephine Austraet

3. Leo Maria Benedictus Clemens Gislenus

° Gent 20/05/1867
X Flobecq 30 /05/1895  Julia Silvie Céleste Lison

4. Anaïs Maria Carolina Gislena

° Gent 30/11/1870

5. Maria Amelia Delphina Emilia Ghislena

° Gent 05/07/1875

 

 

Carolus Ludovicus Maria Billiet was al op 7-jarige leeftijd wees, maar hij werd blijkbaar goed opgevangen door de familie en was ook uitzonderlijk intelligent.

In de jaren 1835-1836 duikt zijn naam jaarlijks op in krantenartikelen die berichten over de prijsuitreiking van de leerlingen van l’Athenée de Gand. Charles Billiet uit Gent behaalde o.a. prijzen voor Grammaire, Langue Latin, Langue Flamande, Cours de langue Grecque, Mathématiques inférieures.

Hij werd advocaat bij het Hof van Beroep en was daarnaast ook armmeester.

 

Toen hij op 39-jarige leeftijd trouwde in 1861 woonde hij in Gent in Het Groot Gewat.

Zijn vrouw was 16 jaar jonger en woonde toen als 23-jarige zonder beroep bij haar ouders in Gent in de Sprigelstraet (vermoedelijk een misschrijving voor Spiegelstraat. De vroegere Spiegelstraet noemt nu Kwaadham).

Ze was de dochter van een slotmaker en dus van gewone afkomst.

Het gezin Billiet-De Lorge bleef wonen in Het Gewat want alle geboortes van hun kinderen waren daar.

 

Advocaat Carolus Ludovicus Maria Billiet was rijk en belegde zijn geld in vastgoed, zelfs ver buiten Gent. Vermoedelijk had hij minstens een deel van die eigendommen van zijn overleden ouders geërfd.

De kadastrale legger vermeldde ca 1855 (dus nog voor zijn huwelijk) eigendommen op zijn naam in volgende gemeenten:

-          Bellem: kadasternummer B 621, land van 57 a 80 ca

-          Daknam: kadasternummers A 958 en 1027 (wijk Ganzendries in de Gentdam straat), samen 2 ha 06 a 60 ca

-          Eksaarde: kadasternummers C 188 en 189 (wijk Ganzendries aan de Reepstraat), samen 1 ha 52 a 40 ca

-          Moerbeke: 10 percelen land met kadasternummers C 343 tot en met 352 (nabij de Pereboomsteenweg, wijk Moerhof, vroeger: Appeldorppolder), samen 4 ha 26 a 60 ca

-          Oostakker: 3 percelen land nummers A 1514, 1515 en 1520, en ook percelen B 1 tot en met 6, waarvan B 3 een huis was met boomgaard (B 4) en tuin (B 5), alles samen 5 ha

-          Zomergem: 34 percelen, waarvan 1 huis (F 555) met aanpalend 3 percelen boomgaard, een schuur, stal en tuin, en veel percelen land, samen 14 ha 43 a 30 ca

 

In krantenadvertenties van de Gazette van Lokeren tussen 1861 en 1893 werd bij openbare verkopen advocaat Charles Billiet uit Gent vernoemd als eigenaar van partijen landbouwgrond in Daknam en in Eksaarde op de wijken Ganzendries en Dam.

Er was in 1890 ook een “boomvenditie“ in Eksaarde waarbij hij als eigenaar “75 Kanada boomen benevens eenige wilgen“ verkocht.

 

 

Zoon Leo Maria Benedictus Clemens Gislenus was een kunstschilder die deelnam aan de Gentse kunstsalons met zijn impressionistische landschappen. Hij verhuisde in 1895 naar Ogy (Henegouwen).

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Aktes Burgerlijke Stand Gent

-          Doodsprentje van Carolus Ludovicus Maria Billiet, advokaat bij het Hof van Beroep en armmeester

-          Krantenartikelen in de Gazette van Lokeren met vermelding van Charles Billiet advocaat te Gent: 29-12-1861; 05-01-1862; 13-04-1862; 09-11-1890; 23-11-1890; 24-07-1892; 19-11-1893

-          Krantenartikel in Le Messager de Gand van 1-08-1835: Prijsuitreiking van de leerlingen van l’Athenée de Gand. Charles Billiet uit Gent behaalde 4 prijzen.

-          Krantenartikel in Le Messager de Gand van 20-08-1836: prijsuitreiking leerlingen van het atheneum. Charles Billiet behaalde 3 prijzen.

-          Kadastrale legger horende bij de Popp-kaart ca 1855, opvraagbaar via Koninklijke bibliotheek België https://www.kbr.be/nl

-          Lexicon van Oost-Vlaamse Schilders en Beeldhouwers (1700-1940) via https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/001/250/801/RUG01-001250801_2016_0001_AC.pdf

 

<< Terug naar overzichtspagina