<< Terug naar overzichtspagina

 

Josephus Billiet                      X Lichtervelde 14/02/1831     Rosalia Declerck

(fs Josephus  X  Catherina Van Gheluwe)                                                              (fa Jacobus  X  Joanne Vanackere)

° Lichtervelde 05/01/1806                                                      ° Lichtervelde 25/07/1808

+ Lichtervelde 17/04/1881: 75 jr

 

            Kinderen:

                        1. Joseph         ° Torhout 04/05/1832

                                                + Torhout 01/02/1833: 9 md

 

 

De huwelijksakte vermeldt als beroep van Josephus: “metsenaer” en zijn vrouw: “spinnerse”.

Een jaar later, bij de eerste geboorte, was het beroep van Josephus “slagter”, net als zijn vader.

Josephus kon schrijven en ondertekende eigenhandig de geboorteakte.

Het kind overleed echter zeer jong en er kwamen daarna geen geboorten meer.

 

Gedurende korte tijd woonde het gezin in Torhout in een “huys staende in de zuydsectie Nr 253”.

Daarna verhuisde het gezin naar Lichtervelde waar Josephus een slagerij had.

De Popp-kaart en bijhorende kadastrale legger (ca 1854) geven aan dat Joseph Billiet, slagter te Lichtervelde, eigenaar was van 4 kadastrale percelen in Lichtervelde sectie E dicht bij de grens met Torhout, gelegen aan de westzijde van de steenweg van Torhout naar Roeselare, iets ten noorden van het kruispunt met de straat Lichtervelde - Kortemark (Kruyskalzijde; wijk Kwakkelhoek). Het waren 3 kleine rijwoningen die mogelijks samen één geheel vormden van woning, winkel en slachterij, met daarachter tuingrond.

De aaneensluitende percelen hadden de nummers:

-          E 661: land van 12 a 60 ca

-          E 662a: huis, 01 a 85 ca

-          E 662b: huis, 0 a 40 ca

-          E 662c: huis, 0 a 45 ca

De gezamenlijke oppervlakte was 15 a 30 ca.

B1_Josephus Poppkaart Lichtervelde sectie E

(Popp-kaart van Lichtervelde sectie E (ca 1854). De eigendom van Josephus Billiet in rood omkringd. Op deze Popp-kaart is het noorden diagonaal naar linksboven)

 

Net als zijn vader, speelde Joseph vele jaren in de harmonie van Lichtervelde.

Muzikantenlijsten uit 1836 en 1841 vermelden zijn naam en op de lijst van 1841 staat dat hij tweede trompet speelde.

In 1850 staat hij niet langer vermeld als muzikant.

In 1880, een jaar voor zijn dood, was hij erelid.

 

In de overlijdensakte van Josephus staat uitdrukkelijk: “echtgenoot zonder kinders van Rosalia Declerck huishoudster in deze gemeente”. Zijn beroep was tot aan zijn dood “beenhouwer”.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Burgerlijke stand Lichtervelde.

-          Burgerlijke stand Torhout.

-          Lijsten van muzikanten van de harmonie van Lichtervelde.

-          Popp-kaart en bijhorende kadastrale legger van Lichtervelde sectie E

 

<< Terug naar overzichtspagina