<< Terug naar overzichtspagina

 

Jacobus Franciscus Billiet               X Eeklo 26/04/1796   Catharina Vincentia Drijoel

 (fs Jacobus Franciscus  X  Joanna Livina Paelinck)                                 (fa Joannes Baptistus  X  Barbara Jacoba Danckaert)

° Aalter 13/02/1768                                                               ° Eeklo 05/04/1773
+ Eeklo 05/02/1855: 87 jr                                                     + Eeklo 01/03/1818: 44 jr

 

Ondertrouwgetuigen 09/04/1796: Joannes Drijoel & Maria Goethals

Huwelijksgetuigen 26/04/1796: Joannes Baptistus Neelemans & Barbara Jacoba Danckaert

 

Kinderen Billiet:

1. Ludovica (Louise Charlotte)

° Eeklo 16/05/1797
+ Eeklo 22/11/1880: 83 jr
X ca 1824 
Philipus Antonius De Smet

2. Seraphina

° Eeklo 22/09/1798
+ Eeklo 04/01/1804: 6 jr

3. Joanna Carolina

° Eeklo 09/01/1800
+ Eeklo 06/08/1802: 3 jr

4. Carolus Ludovicus

° Eeklo 23/01/1801
+ Eeklo 21/03/1804: 3 jr

5. Therese Vincentia

° Eeklo 13/06/1802
+ Eeklo 11/10/1802: 4 mnd

6. Pierre Jacques Ferdinand

° Eeklo 02/12/1803
+ Eeklo 07/06/1804: 6 mnd

7. Bernard Jacques

° Eeklo 06/12/1804
+ Gent
04/10/1878: 73 jr
X Gent 09/11/1836  Monica Bracke

8. Jeanne Caroline

° Eeklo 16/12/1805
+ Gent
07/11/1870: 64 jr

9. Jean Baptiste

° Eeklo 08/05/1807
+ Oostakker 04/06/1870: 63 jr
X Eeklo 10/08/1838  Marie De Brauwer

10. Augustin Jacques

° Eeklo 20/11/1808
+ Eeklo 15/05/1870: 62 jr

11. Louise Vincencia

° Eeklo 22/01/1810
+ Eeklo 13/02/1810: 3 wkn

12. Nathalie Cecile

° Eeklo 15/05/1811
+ Eeklo 23/10/1811: 5 mnd

13. Desiré

° Eeklo 15/01/1813
+ Gent
21/12/1879: 66 jr
X Eeklo 12/06/1844  Nathalia Philips

14. Seraphine

° Eeklo 14/09/1814
+ Eeklo 12/02/1816: 16 mnd

15. Eugenius Vincentius

° Eeklo 14/07/1817
+ Gent ??/??/1886: 69 jr
X Gent 23/04/1845
Silvia Depreter
XX Gent 21/05/1856  Antonia Francisca Vande Cotte

 

 

                                               XX Eeklo 03/01/1824                        Catharina Josepha Gillis

                                                                                                                             (fa Guilielmus Francies  X  Joanne Van Maldeghem)

                                                                                              ° Eeklo 30/12/1776
                                                                                              + voor 1855

 

 

Jacobus Franciscus Billiet verhuisde vanuit Aalter naar Eeklo in 1792.

De keus van Eeklo hield mogelijks verband met de verbeterde mobiliteit. Omstreeks 1751 werd het kanaal Oostende-Brugge-Gent doorgetrokken tot aan de Schelde. Ook de landwegen werden aangepakt door de aanleg van steenwegen, want de verplaatsingen met paard en kar gebeurden nog dikwijls over onbruikbare aardewegen met allerhande geulen en putten. Er bestond een decreet dat verbood een nieuwe steenweg als een soort jaagpad naast een bestaand kanaal te leggen. Daarom werd het tracé van de ontworpen staatsbaan Brugge-Gent vanaf 1769 aangelegd via Eeklo en Maldegem, waardoor verplaatsingen veel gemakkelijker werden en Eeklo een goede handelsverbinding met beide steden kreeg.

 

Jacobus Francies Billiet was van 1800 tot 1808 “kleermaeker” (“tailleur” in Franstalige aktes).

In 1810 werd in de Franstalige aktes zijn beroep genoemd: “coroyeur” (leertouwer, leerbereider) en vanaf 1811 tot 1816 “gantier” (“handschoenmaeker” in de Nederlandstalige aktes).

Vanaf 1817 werd hij “velblooter” genoemd, en later (1824) ook “pelterijbereider” of “pellebereider” (=behandelaar van pelzen).

In 1838 werd zijn beroep “particulier” (zelfstandige) genoemd en in 1844 “werkman”.

Hij ondertekende steeds met J Billiet.

Het gezin woonde in de straat Boelaere.

 

In een “fabrieksbestand te Eeklo op 14 december 1814”, opgemaakt ingevolge de missive van den h. ed. heer Gouverneur der provincie Oost-Vlaanderen van 27 November 1814, wordt een “Billiet Jacobus” vermeld als hebbende één persoon in loondienst (de auteur de Smet E. merkt in zijn artikel terecht op dat het hier nog maar zeer kleinschalige projecten betrof: 45% beschikten slechts over één persoon in loondienst, terwijl zeven "fabrikanten" hun zaak alleen runden). Mogelijks slaat de vermelding op Jacobus Franciscus Billiet.

 

Zijn 2de vrouw Catharina Josepha Gillis was weduwe van Antonius Amandus De Blauwe (+ Eeklo 12/07/1813). Ze had daar een dochter van: Ludwina De Blauwe (° Eeklo 1811), die in 1825 ook bij het gezin Billiet-Gillis woonde in de straat Boelaar.

 

Bij zijn overlijden woonde Jacobus Franciscus Billiet in het “Linnedraeyerstraetjen” in Eeklo.

 

 

Van de kinderen zijn volgende zaken gekend:

-          Dochter Ludovica Billiet werd soms ook als Charlotte of Louise Charlotte vermeld. Ze was gehuwd met Philippe De Smet die broodbakker was. Ze woonden in de Linnenburgstraat huis 27 in Eeklo. Daar woonde bij hen ook haar broer Auguste Jacob Billiet die werkman was en ongehuwd bleef. Deze Auguste Jacob Billiet overleed in het Gesticht van Liefdadigheid in de Brugschestraete in Eeklo.

-          Zoon Jean Baptiste werd wever.

-          Zoon Désire Billiet was werkman.

-          Zoon Bernard Jacques ging in Gent wonen in de Chartreuzenstraat en was “velleplotter” (leerlooier), soms ook verwoord als “huydevetter.

-          Zoon Eugenius Vincentius woonde in Gent in de Baeystege toen hij in 1845 trouwde en was toen dagloner. Zijn beide vrouwen waren dienstmeid. Bij zijn tweede huwelijk in 1856 was Eugenius Vincentius “bontwerker”.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

 

-          Burgerlijke stand Eeklo, Gent via http://search.arch.be/nl/themas/tips/101-burgerlijke-stand.
De geboorte-akte van de Burgerlijke Stand Eeklo op 23/01/1801 (3 pluviose jr 9) bevat een fout in de naam van de geborene die de naam van de vader werd toegeschreven (Jaques Francois). De doopakte van de parochieregisters en ook de overlijdensakte noemen het kind: Carolus Ludovicus.
In de overlijdensakte van Louise Vincencia wordt ze Julie Sophie Vincentia genoemd.

-          de Smet, E., De Nijverheid te Eeklo anno 1814, verschenen in het tijdschrift Ons Meetjesland, 1985, 18 jaargang nr 1

 

<< Terug naar overzichtspagina