<< Terug naar overzichtspagina

 

Franciscus Jacobus Billiet               X                                             Catharina Boeve

(fs Jacobus  X  Anna de Winter)

° Aalter 17/11/1709                                                                          ° ca 1695

+ Aalter 03/03/1772: 62 jr                                                                + Aalter 20/06/1753: ca 58 jr

 

Kinderen Billiet 1e huwelijk:

1. Jacobus Franciscus

° Aalter 09/02/1734
+ Aalter 29/05/1787: 53 jr
X Aalter 10/02/1761  Joanna Livina Paelinck

2. Barbarina Francisca

° Aalter 29/06/1737

 

 

Franciscus Jacobus Billiet               XX Aalter 06/10/1755           Angelina Van Durme

                                                                                                          (fa Jacobus  X  Gudule Vercammen)

                                                                                                          ° Aalter 31/01/1718

                                                                                                          + Aalter 12/11/1785: 67 jr

 

Getuigen ondertrouw op 02/10/1755: Philippus Jacobus van Durme & Laurentia Braems

Huwelijksgetuigen op 06/10/1755: Benedictus Demauw & Anna Maria Decoster

 

Kinderen Billiet 2e huwelijk:

1. Maria Jacoba Theresia

° Aalter 08/12/1756

2. Carolus Josephus

° Aalter 02/09/1758
+ Aalter 20/09/1758: 18 dgn

 

 

Doopgetuigen:

Kind

Dooppeter en -meter

Jacobus Franciscus

Jacobus Billiet & Ludovica Francisca de Schapmeester

Barbarina Francisca

Ignatius Franciscus de Meyere & Barbarina Francisca de Laedere

 

Maria Jacoba Theresia

Jacobus Franciscus Billiet & Isabella Theresia Van Durme

Carolus Josephus

Petrus Josephus Naert & Anna Maria Decoster

 

 

In oorlogstijd stelde de wet van het Land van de Woestijne een “kapitein van de parochie” aan die o.m. voor de beurtrol van wacht aan het Brugse kanaal moest zorgen.

Het boek van Luc Stockman “Geschiedenis van Aalter” (Aalter, 1979), vermeldt (pg 79): In 1753 betaalde de ontvanger van de parochie 5 p. gr. (= ponden groten Vlaams courant) aan Franchois Billiet 'capityn deser prochie ... voor ghereguleert te hebben de wachten binnen dese prochie alsmede voor het maecken van de rollen, leverijnghe van branthaut ende keersen' (brandhout zorgde voor verwarming, kaarsen voor kunstverlichting en urenverdeling).

 

Deze wacht aan het Brugse kanaal was bedoeld om de mensen van Aalter te beschermen tegen plunderende rovers en legerbenden en muitende soldaten. Hoewel het aan de soldaten verboden was de inwoners lastig te vallen, staat vast dat dit verbod grotendeels genegeerd werd. De parochies werden ertoe gemachtigd de alarmklok te trekken en de aanvallers met alle hulpmiddelen te weren en te verdrijven, ja, ze zelfs te doden zonder daarvoor enige straf op te lopen. Tegen de soldaten zelf werd door de legeroverheid niet zo hardhandig opgetreden zoals de ordonnantiën het lieten verhopen. Oorzaak hiervan lag hem in het feit dat het de legerleiding steeds aan geld ontbrak om de verschuldigde soldijen uit te betalen en de legers te onderhouden. Van die kant gezien waren de plunderingen wel het gewenste middel om aan dit tekort te verhelpen en de soldaten tevreden te houden.

 

Franciscus Jacobus Billiet had door zijn functie als kapitein aanzien in de parochie, want hij werd met een plechtige dienst begraven in de kerk (“in ecclesia”) en niet op het kerkhof (“in cemeterio”) zoals de gewone mensen.

 

Begrafenisakte van Franciscus Jacobus Billiet, parochieregisters Aalter.

3e  feb Martii 1772 obiit [=gestorven] franciscus Jacobus Billiet

Maritus [=echtgenoot] Angeline van Durme et rite administratus [=godsdienstig bediend (met de sacramenten)]

etatis sue 63 annorum [=leeftijd ongeveer 63 jaar] sepultus est in ecclesia [=is begraven in de kerk]

officium semid: [=plechtige dienst; “semid:” vermoedelijk afkorting voor sollemnis (plechtig)]

De navolgende begrafenis op 10 maart was van een gewone dorpeling die op het kerkhof begraven werd (eindigt op: “… sepultus est in cemeterio.) en daar is geen sprake van een plechtige dienst.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Parochieregisters Aalter via http://search.arch.be/nl/themas/tips/98-parochieregisters.

-          Stockman, L., “Geschiedenis van AalterAalter, 1979,  pg 79

 

<< Terug naar overzichtspagina