<< Terug naar overzichtspagina

 

Amandus Billiet         X Lichtervelde 02/07/1839     Regina Debaillie

(fs Veronica Billiet)                                                                                 (fa Carolus  X  Victoria Verhille)

° Lichtervelde 09/04/1813                                          ° Lichtervelde 08/10/1816

+ Lichtervelde 03/07/1889: 76 jr                                + Lichtervelde 04/06/1877: 60 jr

 

            Kinderen Billiet:

 

                        1. Maria Theresia         ° Lichtervelde 01/05/1840
                                                + Lichtervelde 11/10/1841: 1,5 jr

                        2. Amandus Carolus ° Lichtervelde 21/01/1842
                                                X Gits 14/04/1869  Barbara Depondt

                        3. Augustus                 ° Lichtervelde 03/12/1843
                                                X Roeselare 21/01/1875  Eugenia Octavia Carly

                        4. Edmondus               ° Lichtervelde 21/04/1846
                                                + Lichtervelde 02/09/1846: 4 mnd 

                        5. Lodewijk Eugeen    ° Lichtervelde 13/07/1847

                        6. Prudentia Ghislena  ° Lichtervelde 28/05/1849
                                                + Oostende  24/06/1910: 61 jr
                                                X Lichtervelde 04/08/1871  Leonard Olivier

                        7. Juliana                     ° Lichtervelde 16/07/1851
                                                X Lichtervelde 06/10/1879  Joannes Gustavus Vanlerberghe

                        8. Pharailde Mathilde  ° Lichtervelde 03/01/1854
                                                + Oostende  20/08/1931: 77 jr
                                                X Lichtervelde 02/07/1875  Felix Vanslambrouck

                        9. Felix Theodore      ° Lichtervelde 14/05/1856
                                                + Oostende  20/09/1913: 57 jr
                                                X Lichtervelde 09/05/1881  Mathilde Billiet
                                                XX Oostende 03/11/1909  Maria Philippina Nierynck

 

 

Amandus was aanvankelijk een dienstbode. Hij trouwde met een herbergierster en werd daarna eveneens "herbergier en bediende aen den ijzeren weg".

Amandus kon schrijven en was geregeld getuige om notarisaktes te ondertekenen bij notaris Jordaen Vanhee uit Lichtervelde.

 

Volgens de Gazette van Brugge van 1/5/1876 liep Amandus een veroordeling op voor de correctionele rechtbank van Brugge: “Amand Billiet, 59 jaren, herbergier te Lichtervelde, 10 dagen gevang en 26 fr boete, voor smaed”.

 

 

De kinderen hadden volgende beroepen:

-        Amandus Carolus was “metser” en zijn vrouw “kantwerkster”.

-        Augustus was smid.

-        Zowel Prudentia Ghislena als Pharailde Mathilde waren “naaister”. Hun echtgenoten waren allebei “machinist aan de ijzerweg”.

-        Juliana was ook “naaister”. Vooraleer ze trouwde in 1879 was ze al 2 maal ongehuwde moeder geworden van dochters Valeria Billiet (° Lichtervelde 11/12/1875) en Juliana Maria (° Lichtervelde 29/01/1878 en ‘s anderendaags 30/01/1878 overleden in de woning van Karel Demeestere). Bij haar huwelijk in 1879 werd haar onwettig dochtertje Valeria Billiet gewettigd. Haar man Joannes Vanlerberghe was “beenhouwersknecht“ en was de zoon van een “beenhouwer”.

-        Felix Theodore was “stoker aan de ijzerweg”.

Verscheidene kinderen van Amandus gingen zich later in Oostende vestigen. Mogelijks had deze verhuis te maken met hun beroep aan de spoorweg.

 

Dochter Juliana Billiet kwam op negatieve wijze in het nieuws in de Gazette van Brugge van 14/8/1908. Haar zoon, Emiel Van Lerberghe, was een vechtersbaas die de toegang tot een herberg werd ontzegd, waarop hij wraak ging nemen en zijn moeder Julie Billiet hielp hem daarbij.

Het krantenartikel gaat als volgt:

Lichtervelde.

HEVIG MISHANDELD. - Maandag namiddag om 5 ure, kwam Emiel Van Lerberghe binnen in de herberg Le Progrès, gehouden door Bruno Staelens, Statie, terwijl de baas en de zoon in de fabriek op hun werk waren, en begon met geweld op de dochters, welke alleen thuis waren, te slaan.

De woestaard sleepte eene der meisjes bij het haar buiten en stampte en sloeg haar erg op de straat. Ook de moeder van den woestaard, Julie Billiet en zijne dochter Irma kwam toegeloopen en hielpen Helena Staelens mishandelen met hunnen kloefen en sletsen.

Eindelijk geraakte Helena uit de handen der woestaards en kon in huis vluchten. Zij had talrijke kneuzingen bekomen en schreeuwde van de pijn.

De geneesheer Wacken, die toevallig daar voorbijreed, heeft het slachtoffer verzorgd.

De gendarmen van Thourout werden per telefoon verwittigd en waren 20 minuten later per rijwiel ter plaatse. Een streng onderzoek is geopend.

Van Lerberghe die reeds verscheidene rekeningen met de policie te vereffenen had, was verleden week den toegang tot de herberg Progrès verboden geworden door de policie. Helena klaagt van inwendige pijnen.

Het is te hopen dat de schelm goed zal gestraft worden. Men moet een einde stellen aan die wildemansstreken.

 

 

----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Burgerlijke stand Lichtervelde.

-          Burgerlijke stand Oostende.

-          Notarisaktes tussen 1837 en 1839 van notaris Vanhee Jordaen uit Lichtervelde. Af en toe ondertekende Amandus Billiet hierin als getuige.

-          Gazette van Brugge van 1/5/1876: veroordeling voor de correctionele rechtbank van Brugge van Amand Billiet

-          Gazette van Brugge van 14/8/1908: vechtpartij

 

<< Terug naar overzichtspagina