<< Terug naar overzichtspagina

 

OORSPRONG VAN DE FAMILIENAAM BILLIET

 

 

Familienamen die erfelijk overgedragen werden van vader op zoon, zijn in onze streken ontstaan in de 12-de tot 14-de eeuw.

 

Als we de huidige woongebieden van de familienaam BILLIET vergelijken met historische landkaarten uit deze periode, kunnen we volgende overeenkomst vaststellen:

 

De huidige woongebieden van Billiet's in BelgiŽ situeren zich voornamelijk in het gebied vanaf de Noordzee tot aan de Schelde.

Dit gebied valt samen met het grootste deel van het voormalige graafschap Vlaanderen.

 

Merkwaardig is, dat in het gedeelte van het graafschap Vlaanderen dat ten oosten van de Schelde lag (Oudenaarde, Aalst, Dendermonde) geen betekenisvolle bewoning van Billiets voorkomt.

Dit oostelijk deel van Vlaanderen werd nochtans reeds vanaf 1047 ingelijfd door het graafschap Vlaanderen, maar het bleef officieel leenplichtig aan het Duitse Keizerrijk (tot 1648).Net zoals ook Zeeland (bij Vlaanderen gevoegd in 1012) waar de familienaam evenmin voorkomt.Deze beide oostelijke gebieden werden Rijks-Vlaanderen of ook Keizerlijk-Vlaanderen genoemd omdat ze tot het Duitse keizerrijk behoorden.

 

Al de rest van het graafschap Vlaanderen, tussen Noordzee en Schelde, hoorde bij het Franse koninkrijk (vanaf het jaar 870 tot 1648).Daarom werd het Kroon-Vlaanderen genoemd.

Dit gedeelte van Vlaanderen stond onder sterke Franse overheersing, vooral in de periode vanaf het jaar 1214 (nederlaag bij Bouvines) tot 1302 (guldensporenslag).

 

Het is dus vooral in het gedeelte van het graafschap Vlaanderen dat leenplichtig was aan de Franse kroon, dat de familienaam Billiet algemeen voorkomt, evenals in Frankrijk zelf.

Een reden te meer om aan te nemen dat de naam een Franse inslag heeft.

 

 

De ruime verspreiding van de naam over het graafschap Vlaanderen en Frankrijk, en de vele schakeringen van de naam (Billiet, Biliet, Billet, Bilet, Bilette), laten echter wel vermoeden dat de naam op verscheidene plaatsen tegelijk ontstaan is.

Er zouden aldus meerdere stamfamilies bestaan, die niets met elkaar gemeen hadden, behalve hun beroep van briefschrijver.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------

Bronnen:

-          Geschiedenis van BelgiŽ.

-          Eigen interpretaties.

 

<< Terug naar overzichtspagina