Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

DØDEDANSFRISEN I NØRRE ALSLEV KIRKE

Kort om dødedansmotivets historie


Oprindelsen til dødedansmotivet skal søges i digte fra slutningen af det 13. og begyndelsen af det 14. århundrede som kombinerede tanken om dødens uundgåelighed med tanken om ligheden i døden. Disse tanker gav inspiration til religiøse spil tiggermunkene lod opføre i forbindelse med deres bodsprædikener under den religiøse vækkelse der gik over Europa som følge af pestens hærgen i 1300-tallet og ødelæggelserne som følge af Hundredeårskrigen (1337 -1453 ) mellem England og Frankrig.
For datidens mennesker var dommedag den akse, hvorom alt drejede sig. I 1271 erklærede den engelske teolog og filosof Roger Bacon, at jordens ende ifølge "de vise" var nært forestående. Alle de store epidemier og katastrofer, jordskælv og kometer eller andre usædvanlige begivenheder blev betragtet som tegn, der indvarslede verdens snarlige ende.
I modsætning til oldkirken, hvor man havde den opfattelse, at dommen over de døde først ville finde sted på dommedag ved verdens ende, mente mange i middelalderen, at man ville blive stillet

Nęste side