Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

SEK - STUDENTA ESPERANTA KLUBO

Historio
La komenco:

La unua junulara esperanta klubo en Zagrebo estis Akademia Esperanta Klubo, fondita en la jaro 1929. Multaj konataj esperantistoj estis membroj de tiu klubo: Ivo Rotkvić, Ivo Lapenna (poste prezidanto de UEA) kaj aliaj.

SEK estis fondigita en la jaro 1957 de du grupoj de studentoj, la unua de membroj de klubo "Bude Borjan" kaj la alia de studentoj de Ekonomia fakultato.

Dum jaroj la plej aktiva estis drama grupo de SEK fondigita 1959 kiun gvidis konata aktoro Mladen Šerment kaj multfoje estis gastigita eksterlande kaj en Kroatio estis konata ankaŭekster esperantujo.

1968 SEK organizis la unuan Pupteatran Internacian Festivalon (PIF) kiu ekde tiam estas tradicia festivalo organizita de Internacia Kultura Servo (nun: Međunarodni Centar za Usluge u Kulturi), firmao fondita de tiamaj SEKaj membroj kiu ĝis la sendependiĝo de Kroatio laboris ankaŭ por esperanto (sed, bedaŭrinde, ne plu).Listo de ĝisnunaj SEKaj prezidantoj!

Ĝisnunaj SEKaj estraroj:

1987.

 • Davor Štimec , prezidanto
 • Edo Bariċević, sekretario
 • Neven Lemić, kasisto
 • Zvonko Brnas
 • Zdenko Bućan
 • Amneris Mulabećirović
 • Sanja Žigić
Membrokotizo tiam estis 1000 dinaroj, draman grupon kiu estis gastigita en Francio, Belgio kaj Polando gvidis Tea Kučinac ...

1988.
 • Sanja Lazić , prezidanto
 • Ljiljana Pranjić, sekretarino
 • Davor Štimec, kasisto
 • Željka Anić
 • Zrinka Perić
 • Mirjana Srdić
 • Sanja Žigić
A-kurson gvidis Sanja Žigić kaj B-kurson Ljiljana Pranjić kaj Dušanka Halužan ...

1989.
 • Siniša Bronić, prezidanto
 • Sanja Lazić, sekretarino
 • Davorka Barišić, kasistino
 • Željko Gubijan
 • Ljiljana Pranjić
 • Neven Pufnik
 • Vanja Radovanović
 • Davor Štimec
 • Sanja Žigić
A-kurson gvidis Davorka Barišić kaj C-kurson Ljiljana Pranjić, membrokotizo estis 1500 dinaroj, oni eldonis bultenon "Sentitolo" kaj Vanja Radovanović transprenis gvidadon de ekskursa sekcio de Davor Štimec ...

1990.
 • Vanja Radovanović, prezidanto
 • Natalija Mesić, sekretarino
 • Davor Štimec, kasisto
 • Andrea Bajsar
 • Siniša Bronić
SEka kotizo estis 30 dinaroj kaj A-kurson gvidis Davorka Vela kaj B-kurson Ljiljana Pranjić, SEKanoj ektimis por ejoj en Amruševa kiujn, laŭ onidiraĵoj, oni devis forlasi post du semajnoj ...

1991.
 • Miren Milović, prezidanto
 • Vanja Radovanović, sekretario
 • Siniša Bronić, kasisto
 • Vesna Hitrec
 • Natalija Mesić
SEka kotizo jam estas 200 dinaroj kaj A-kurson gvidis Vesna Hitrec kaj Andrea Bajsar kaj B-kurson Davorka Vela ...

1992.
 • Vesna Hitrec, prezidantino
 • Vanja Radovanović, sekretario
 • Natalija Mesić, kasistino
 • Dinko Crkvenac
 • Nataša Majer
 • Miren Milović
A-kurson gvidis Andreja Bajsar kaj B-kurson denove Davorka Vela ...

1993.
 • Nataša Majer, prezidantino
 • Danijela Lamer, sekretarino
 • Vesna Hitrec, kasistino
 • Ana Berc
 • Tamara Brnetić
 • Danijela Drakula
 • Tomi Haramina
 • Miren Milović


1994.
 • Mea Bombardelli, prezidantino
 • Martina Prelogar, sekretarino
 • Mila Bečka, kasistino
 • Vladimir Kamenski
 • Danijela Klopotan
 • Alemka Knapp
 • Dalibor Šeatović


1995.
 • Mea Bombardelli, prezidantino
 • Faruk Islamović, sekretario
 • Mila Bečka, kasistino
 • Miroslav Jerković
 • Mihaela Majcen
 • Rick Newsum
 • Martina Prelogar


1996.
 • Martina Prelogar, prezidantino
 • Ivica Ivaci, sekretario
 • Mila Bečka, kasistino
 • Slavica Babinka
 • Latica Bilopavlović
 • Faruk Islamović
 • Tea Janković


1997.
 • Faruk Islamović, prezidanto
 • Ivan Munić, sekretario
 • Maja Božičević, kasistino (10.04. taskon transprenis Mila Bečka)
 • Mila Bečka
 • Tomislav Divjak
 • Ivica Ivaci
 • Tea Janković


1998.
 • Faruk Islamović, prezidanto
 • Ivan Munić, sekretario
 • Mila Bečka, kasistino
 • Irina Barač
 • Rea Đapić
 • Daša Filipčić
 • Vanja Grujić
 • Tea Janković
 • Jasna Mravlinčić


1999.
 • Irina Barač, prezidantino
 • Jurica Borojević, sekretario
 • Goran Cvek, kasisto
 • Daša Filipčić
 • Jasna Mravlinčić
 • Jasmina Sočo
 • Danka Tišljar


2000.
 • Irina Barač, prezidantino
 • Jurica Borojević, sekretario
 • Goran Cvek, kasisto
 • Daša Filipčić
 • Željka Kerouš
 • Jasmina Sočo
 • Domagoj Vidović


2000.
 • Gordan Muktić, prezidanto
 • Željka Kerouš, vicprezidantino
 • Tomislav Divjak, sekretario
 • Irina Barač, kasistino
 • Saša Đukić
 • Daša Filipčić, respondecas pri kluba programo
 • Dag Treer


2002.
 • Gordan Muktić, prezidanto
 • Željka Kerouš, vicprezidantino
 • Tomislav Divjak, sekretario
 • Daša Filipčić, kasistino kaj respondecas pri kluba programo
 • Irina Barač
 • Saša Đukić
 • Dag Treer
A-kurson gvidis printempe kaj aŭtune Marta Kovač (printempe helpis Dag Treer), kaj mallongajn interkursojn gvidis Vladimir Kamenski kaj Dag Treer. Jarkotizo estis 30 kunaoj ...


Hejmen!