Ker se je ob vladni krizi močno poslabšala kvaliteta slovenskih medijev,

na pobudo skupine surferjev odpiramo

MEDIA BLACK LIST

Slovensko:

SRAMOTILNI STEBER SLOVENSKEGA NOVINARSTVA

Tukaj je svetovni forum o neodvisnosti medijev

kjer se vedno pogosteje pojavlja Slovenija


Uvodne misli:

V vsakdanjih stikih z mnogimi ljudmi opažamo, da je politična propaganda začela na podzavesten način vplivati na počutje in delovanje precejšnjega dela državljanov. Najpomebnejši slovenski mediji ne delujejo več v korist naše države, ker iz njih veje sovraštvo, ksenofobija in nestrpnost. Zaslepljenost in pristranskost glavnih komentatorjev in urednikov je zastrašujoča. Vzemite v roke Goebelsove (nacistične; opomba za mlajše) ali Stalinove propagandne medije in pretreseni boste nad podobnostjo z našimi "neodvisnimi" mediji.

Zadnji čas je, da zahtevamo objektivnost in nepristranskost, saj opažamo, da se ogroža samo bistvo demokracije in integriteta njenih državljanov.

Vabimo vse, ki boste uspeli priti na te Internetne strani, da poveste svoje mnenje in opažanja v zvezi s tem pojavom. Morda nam bo uspelo odkriti nove odtenke in nianse, ki jih uporabljajo tisti, ki zlorabljajo javne medije. Morda nam bo uspelo odpreti oči marsikomu, ki sedaj naseda trikom. Ne nazadnje pa bodo naše strani na očeh vsemu svetu, da razpozna zapletene in nevarne protidemokratične tranzicijske tokove v Sloveniji in da ima razvpita medijske blokada v Srbiji še bolj zahrbtno inačico v Sloveniji.

Koristno bi bilo, da navedete članke ali citate, ki so napisani (tisk) ali izrečeni (Radio, TV) ter komentatorje in novinarje, ki sodelujejo v takih rabotah. Objavljali bomo analize na podlagi vaših prispevkov, ki bodo raziskale sposobnost ljudi, da razpoznajo take aktivnosti, in raziskali namen, ozadje in politični izvor medijskih diverzij.


Svoj prispevek pošljite tukaj: Prispevek za MEDIA BLACK LIST.

 Članke bomo uredili tako, da se bo takoj razbralo za katere medije in citate gre.


1. črna pika

Pozdravljam idejo, da se izognemo cenzuri v slovenskih medijih in svobodno razpravljamo o naših medijih. Za prvič bom "zašpecal" urednike Dela na naslednjem primeru:

Delo, 20. Maja 2000, Sobotna priloga - 1.stran, Boris Jež

Citat..."Hribarjeva je imela pred očmi ideološko fronto, ki se je počasi pomikala proti okopom svobodomiselnega duha..." in "Mandatar predlaga kadinet, ki bi Slovence osupnil celo v času rušenja komunizma.."

Negativno prikazovanje enega političnega pola, ki ga Jež uporablja v tem članku, je stalnica večine komentatorjev Dela in še posebej Sobotne priloge. Okopi svobodomiselnega duha so se v povojnih časih pokazali prav nasprotno, kot to hoče prikazati Jež. Velika večina "svobodomislecev" na strani levice je aktivno sodelovala pri zatiranju družbene kritike in pluralizma idej. Bili so ideološki branik komunističnega terorja. Danes je njihovo javno delovanje v službi iste ideologije, iste oblastne elite in uporabljajo iste metode diskvalifikacije in ščuvanja javnega mnenja. Pluralizem in svobodo je v Slovenijo prinesla "Pomlad" tj. DEMOS in akterji osamosvojitve. Boljševiki so svoje ideloške zablode in metode vedno predstavljali za "svobodomiselnost". Dokler imajo popolni monopol nad mediji, jim to še vedno lahko uspeva.


Vpliv medijev na mnenje ljudi. Medijev katerim ni potrebno govoriti resnice.

Mediji so del naąega vsakdanjika, krojijo naąe ľivljenje, nas usmerjajo in večini ljudi kreirajo njihovo osebno mnenje. Vzpostavljejo in določajo javne teme, torej tisto, o čem naj ljudje mislijo in razpravljajo. Mediji konstruirajo (svojo) stvarnost in s tem hote ali nehote ponujajo "resnico", ki pa ni nujno vedno prava. Kajti tisto, kar najplivnejąi mediji trdijo, to je edina resnica, za katero vemo. Namreč toliko in toliko ljudi je sliąalo, videlo ali prebralo isto stvar, da ji na koncu večina ľe verjame.
Pa čeprav je to kar mediji govorijo včasih čista laľ. Tudi če hočeą nekaj spremeniti v drľavi, kjer imajo oblast temne sile, te najlaľe zaustavijo mediji.
S tem mogoce ne merim toliko na slovenijo kot na cel svet, kjer je sicer tudi slovenija. ni pa tako hudo kot v srbiji; pomoje. v slo pac vlada denar. in za denar si lahko kupią vse, tam kjer vlada. torej tudi medije. in politike....vse! ...heh

razen srece


2. črna pika

cepitese. propaganda za kaj? zapravljanje denarja?

Cepite se

V zadnjem času so mediji preplavljeni s prispevki o različnih cepljenjih. Prebrala sem tudi članek o hepatitisu B (hepB) v vaąi reviji ąt. 15 in se odločila napisati, da obstaja tudi druga stran zgodbe, o kateri prispevki ne govorijo. Podatki, ki jih navajam, so dobro dokumentirani v znanstveni literaturi o nalezljivih boleznih in cepljenju.
Skupno vsem prispevkom v naąih medijih je, da ustvarjajo "morils
ke" bolezni s pandemičnimi razseľnostmi, katerih namen je povzročiti čim večjo paniko med prebivalstvom. Kar uide pozornosti večine bralcev, je njihovo očitno reklamno sporočilo. Seveda vsi brez izjeme pozivajo k cepljenju in poudarjajo njegovo
varnost in
učinkovitost. Večina z besedo sploh ne omeni zapletov, tisti, ki jih, trdijo, da so zelo redki. Nič ni dlje od resnice. Seznam zapletov po cepljenju prod hepB (in drugih cepivih) je zelo obseľen, najbolj pa so zastraąujoči pogubni nevroloąki pojavi. V omenjenem članku o hepB se hvalimo z obveznim cepljenjem vseh prvoąolčkov od leta 1998, bralci pa očitno nimajo privilegija, da bi izvedeli, da je npr. Francija oktobra istega leta ukinila obvezno cepljenje proti hepB za vse ąolarje. Petnajst tisoč razjarjenih starąev prizadetih otrok je namreč toľilo francosko vlado, ker je zavestno ublaľila podatke o tveganjih in hkrati preveč poudarjala koristi. Po poročilih o stotinah ljudi z avtoimunskimi in nevroloąkimi posledicami je minister za zdravstvo preklical obveznost cepljenja za ąolarje. Podobno se je zgodilo z nedavno uvedenim obveznim cepljenjem za vse otroke do petega leta proti bakteriji Haemophilus influenzae B (HIB), ki med drugim povzroča meningitis. Odločitev je bila pri nas sprejeta praktično čez noč, predvsem zaradi medijske razvpitosti, ki je bila po mojem mnenju načrtno povzročena. Intenzivnost je namreč spominjala na dobro načrtovano marketinąko akcijo. Česar pa bralci spet nismo izvedeli, je naslednje: npr. sosednja Italija je cepljenje zavrnila zaradi bojazni, da povzroča Creutzfeld-Jacobovo bolezen (človeąka različica norih krav), saj cepivo gojijo na govejih moľganih. Bralci tudi nismo izvedeli nič o vrsti povzročiteljev gnojnega meningitisa (nekateri ąe pogostejąi od HIB, pa tudi s teľjimi oblikami bolezni). Omenjeno cepljenje torej ni nobeno zagotovilo, da otroci ne bodo zboleli za meningitisom, saj prod marsikateremu od teh povzročiteljev ni učinkovitih cepiv. Podatki o neučinkovitosti cepiva HIB in stranskih pojavih ľal presegajo obseg tega prispevka. Za konec le ąe to: v civiliziranih drľavah je cepljenje stvar svobodne izbire. Je medicinski postopek, povezan s precejąnjim tveganjem, zato je svoboden pretok informacij nujen, prav tako nujna je svobodna izbira na podlagi resničnih informacij.

mag. Karin Riľner, univ. dipl. biol., Ljubljana

Ona ; Poąta; 18.4.2000


3. Črna pika

Delo, 12. junija 2000, 2. stran, Tedensko ogledalo, Vlado Šlamberger

Tedensko ogledalo, novinar Vlado Šlamberger:

" Odločilna glasova za dr. Bajuka. Potem ko je poslanka Eda Okretič Salmič končala svojo igro skrivalnic, ki jo je dva meseca igrala morda iz kljubovalnosti (v parlament in na visoko funkcijo jo je spravil Desus, s katerim se je poslanka sprla - op. V.Š.), in se je Polona Dobrajc odločila, da bo prišla v slovensko politično zgodovino kot prestopnica, je bilo jasno, da ima ministrska lista dr. Andreja Bajuka potrebnih 46 glasov. ....."

Moje ogorčene pripombe:

Polonca Dobrajc je postala kar čez noč Polona (pri novinarju Šlambergerju, v nadaljevanju pa tudi pri Zmagu Jelinčiču, pri katerem je to še posebej neokusno), postala je tudi "prestopnica", kar se razume le slabšalno, saj se ta beseda uporablja prvenstveno za ljudi, ki prestopijo meje zakona (t. j. kriminalce). Nisem zasledila (v časopisu), da bi se beseda uporabljala n. pr. pri nogometaših, ki prestopajo iz enega v drug klub.

Pri poslanki Okretič Salmič ni nič bolje, saj je igrala neko "igro iz kljubovalnosti" (ľenske pač ne premoremo svojega mnenja ali prepričanja, kajne?), Desus naj bi jo spravil na visoko funkcijo (sama verjetno ni imela nič zaslug pri tem??????), za "hvaleľnost se je pa z njim sprla" (oh, kakšna packa, kajne????). O kakšni samostojni, tako opevani pravici poslanca (tudi poslanke?) do lastnega mnenja tu naenkrat seveda ni niti besede!

Pojdimo naprej po Tedenskem ogledalu tega neodvisnega novinarja, ki navaja:

"Koder dajal denar Mačku?

Pred parlamentarno preiskovalno komisijo so policisti prisilno privedli nekdanjega Elanovega finančnika Pavla Kodra, ki je trdil, da je od leta 1985 do leta 1989 vsake tri mesece v Celovcu izročal enoodstotno provizijo v gotovini od prodanih deviz Elana takratni "sivi eminenci" v CK ZKS Matiji Mačku (Ivan Maček-Matija, 1908-1993, narodni heroj, v osemdesetih letih ľe dolgo ni bil več aktiven v politiki, niti ni bil več član CK ZKS - op. V.Š.), če tega ni bilo, pa njegovemu pomočniku. Zanimivo je, da Koder z Mačkom (če je to sploh bil Ivan Maček - op. V.Š.) nikoli ni spregovoril besede, kot trdi, denar pa je (vsega skupaj naj bi ga bilo za 286 milijonov mark), če ni bilo Mačka, izročal kar neznancem, saj niti ni vedel, kdo so Mačkovi sodelavci za pobiranje denarja."

Moje opombe k gornjim izvajanjem:

Kako pride nek novinar na to, da dvomi, da je Koder sploh predajal denar, in dvomi, da je bila oseba, ki je prejemala denar, Ivan Maček-Matija, če je Koder tako pričal, pa še pisne dokaze ima? Je Šlamberger prisostvoval sestankom - predajam denarja? Saj je vendar moľno ugotoviti, če je bila oseba, ki je prejemala denar, res Ivan Maček, ker je vendar vsak prejem denarja podpisal! Tega, da je Maček podpisoval vsakokratni prejem denarja, seveda novinar Šlamberger ni napisal, ker potem ne bi mogel napisati dvoma o tem, da je oseba, ki je prejemala denar sploh bila Maček. Podatek o podpisu prejema denarja s strani Mačka je bil objavljen na drugih mestih, ne v tem članku. Novinar je poudaril " dobre" strani Ivana Mačka, n.pr. da je bil narodni heroj in da ľe dolgo ni bil v osemdestih letih aktiven v politiki, niti v CK ZKS, pozabil je pa dodati, kako kontroverzna oseba je bil in kakšno vlogo je odigral v slovenski politiki, pa tudi tega ni omenil, kako so se ga vsi bali oz. se ga očitno bojijo še po njegovi smrti.

V nadaljevanju članka Šlamberger ni pozabil omeniti, da Koder smatra izročitev zasebnega pisma komisiji kot sprevrľeno dejanje, čeprav pri parlamentarnih in sodnih preiskavah dokumentacije ne delijo na "privatne" in "javne", pozabil je pa kakorkoli obsoditi predajo 286 milijonov mark (ki so bili last Elana) Mačku in sodelavcem. Zaradi tako velikega odtoka denarja Mačku oz. posredno Zvezi komunistov je Elan in njegovi delavci sedaj v hudih teľavah, davkoplačevalski (torej naš) denar pa situacijo rešuje.

Le kakšen novinar je Šlamberger, da se pri takem izvajanju sploh ne vpraša, KAJ je Maček oz. Zveza komunistov naredila s tolikim denarjem!!! Kje je ta denar sedaj!!!?!! Saj Elan ni bilo edino podjetje, ki je na tak način plačevalo svoj "prispevek" Mačku in s tem partiji!

P.S Podnaslov tedenskega ogledala je: Užaljeni poslanki ustoličili ministre d. Andreja Bajuka - ......

Meni se poslanki nikakor nista zdeli uľaljeni, ko sta prav vsaka z dobrim in prepričljivim govorom utemeljevali, zakaj bosta dali svoj glas vladi dr. Bajuka!


4. Črna pika

Delo, 18. junija 2000, Vlado Šlamberger

"Domobranska himna, kdaj še obnovitev prisege Hitlerju?

Rimskokatoliška cerkev na Slovenskem je pripravila seznam 217 imen, ki jih bo na nedeljski spravni slovesnosti v Kočevskem Rogu slovenski metropolit dr. Franc Rode razglasil za pričevalce za vero v 20. stoletju. Na seznamu pričevalcev (največ, kar 175 jih je iz ljubljanske nadškofije) je po podatkih RKC največ žrtev komunizma (nekatereso umrle z orožjem v roki). S tem se je slovenska katoliška cerkev pridružila papeževemu dejanju, ki je 7. maja letos v Rimu obudil spomin na kristjane, ki so v 20. stoletju hudo trpeli ali umrli zavero. Prvič po 55 letih bo v Sloveniji na »spravni« slovesnosti spet zazvenela domobranska himna, prisege domobrancev Hitlerju pa tokrat še ne bodo brali."

Ali je v demokratični državi še možno tako primitivno, protiintelektualno novinarstvo?


 5. Črna pika

Dnevnik, 20. junija 2000, Vlado Miheljak

"Drugi polčas državljanske vojne..

In tudi venec na grobu pobitih partizanov Bajuka ne bo razbremenil odgovornosti za spontano navzočnost na prireditvi, kjer je eden od protagonistov. Še več, dejstvo, da je s prireditve z domobransko ikonografijo, kjer so navzoči na čelu s predsednikom vlade v en glas peli "domobransko himno", pohitel še po alibi na prizorišče zločinov nad antifašisti, lahko dodatno obremeni podobo nove slovenske vlade...

Če bodo začeli evropski in svetovni časniki postopoma sestavljati mozaik nove slovenske vlade kot politične grupacije, ki oživlja in časti ideje domobranstva, se ne bo slabo končalo samo za Bajuka in kamerade, ampak bo kratko potegnila predvsem Slovenija v celoti. ...

A če se izkaže, da ekscesi in spogledovanje s silami, ki jih je evropska ideja porazila, utegnejo pritegniti pozornost evropske javnosti, bi jih veljalo prehiteti in premiera Bajuka ter Janševo vlado naznaniti Svetu Evrope...."

Miheljak in Jelinčič bi rada poklicala Evropo na pomoč, da bi partija lahko še naprej poneumljala ljudstvo, kradla njegovo lastnino in opravičevala svoje strahotne zločine nad slovenskim narodom. Za njih pomeni sprava le poveličevanje Laži in klečanje pred morilci. Take marionete pač niso sposobne dojeti, kaj je zločin in kaj je morala.

 


 6.Črna pika

Delo, 22.junija 2000, Zdenka Lindič - Dragaš

Dolenjska spotikanja

"... vsevprek parkirani avtomobili ne kar tako, saj so se z njimi pripeljali na svojo konferenco udje Janševe SDS, ki je od nedavnega naša glavna oblastna stranka. Vendar pa avtomobilska okupacija zelenic naj ne bi bila nujno povezana z aroganco nove oblasti. Šlo naj bi tudi za demonstracijo njene varčnosti...

...Za prvaka nekdanje SKD v Novem mestu Alojza Turka, ki se je po menjavi oblasti s tega konca države povzpel najvišje, sicer ni mogoče reči, da ni pismen (navsezadnje je nedolgo tega diplomiral), vseeno pa je pri imenovanju za državnega sekretarja morala odločati »našost«. Do zdaj ni bilo slišati, da bi bil Peterletov pribočnik kakšen strokovnjak za žrtve vojnega nasilja, invalide in podobne osebe...

LDS že do zdaj ni nič pomagalo, da je na zadnjih volitvah dobila največ glasov in še župana, saj pomladna večina SDS, SKD, SLS pride na sejo le, če je sklicana na »njeno« sredo, v občinskem svetu pa potrdi le, kar je po njeni volji, vmes pa sprejme tudi kakšen nezakonit sklep, ki bi župana, če bi ga uresničil, lahko stal nekaj sto tisočakov kazni...

Priprave na praznovanje so občinsko vodstvo na čelu z županom Zvonetom Lahom očitno tako zaposlile, da so nekaterim novinarjem pozabili poslati vabila. Šlo naj bi za pozabljivost, saj Lah navkljub članstvu v SDS ne velja za kakšnega zamerljivega vročeglavca..."

Cel prispevek dolenjske dopisnice je pisan v slogu boljševistične diskreditacije "ne naših". Tako intenzivna satanizacija in blatenje je lahko le plod bolnega uma. Če je uredniku Dela sploh kaj do objektivnosti časopisa, bi moral take dopisnike prej poslati na psihiatrični pregled, da neodvisni časnik ne bo postal glasilo pacientov na internem oddelku psihiatrične bolnice. Sicer pa je celotno Delovo prikazovanje politične situacije v Sloveniji postalo bolj neobjektivno, kot je v strankarskih glasilih.

Moj sklep je : BOJKOTIRAJMO DELO.


7.Črna pika

Dnevnik, 23. junija 2000, Franco Juri

Prosim, če lahko objavite sliko, ki pove vse o stanju naših medijev. Da se Kučana, ki pooseblja bivši totalitaristični režim in še sedaj uporablja zakulisne boljševistične trike, prikazuje kot žrtev, je izven vsake zdrave pameti. V Sloveniji je novinarstvo doživelo svetovni "poden", ker se globje v umazanijo ne more več. Novinarji so postali plačanci. Čimbolj lažejo, tem bolje so plačani. Fuj!


8.Črna pika

Mladina, 26. junija 2000

Mladina: popolnoma črna naslovnica (žalovanje za staro vlado?) - a to je neodvisna in objektivna revija ? Naslovi v najnovejši Mladini: Domobranska vlada, Proslava »Nove Inkvizicije« Žalostno, žalostno. Argumentov seveda nimajo. Ali smo v letu 2000, ali nekateri še živijo nekaj stoletij nazaj, se sprašujem. Prav grozno je, kako lahko nek časopis ali revija postane tako trobilo, z naslovi, ki bralca zlahka zmanipulirajo, ker če tolikokrat te stvari ponavljajo, vsak začne verjeti, da je vse to res.

9.Črna pika

Delo, 26. junija 2000, Vlado Šlamberger

Delo: Tedensko Ogledalo

Toliko sovražnosti, toliko nestprnosti do določene politične opcije in njenih predstavnikov z obveznim komentiranjem vsake osebe, ki avtorju ni po godu. Ne vem ali uredniki Dela sploh berejo prispevke, ki jih objavljajo njihovi novinarji, ali pa je njihova uredniška politika samo še v tem, da čim bolj očrnijo, popljuvajo, diskreditirajo določeno politično opcijo in tako rekoč pozivajo k javnem linču določenih oseb (podobnost z razmerami v Srbiji je izredna) in tu nikakor ne pretiravam, ker redno berem Delo in dobivam določeno sliko o samem časopisu. Ali smo se za to borili, ko smo hoteli neodvisno in samostojno državo? Pod pretvezo objektivnosti seveda kdaj pa kdaj objavijo še kakšno drugačno mnenje (bolj poredkoma) kot je bil prispevek Draga Jančarja v sobotni prilogi Dela (o ksenofobiji), ampak potem ga takoj v naslednji številki novinarji Dela napadejo kot psi. Berem intervju s predsednikom države v zadnji Sobotni prilogi, kjer mu novinar polaga vprašanja na usta v smislu ali se mu zdijo politični nasprotniki sploh demokrati in sposobni vladanja ni pa ne duha ne sluha o kakšnih manj prijetnih (kritičnih) vprašanjih za predsednika, kot jih normalno postavljajo v intervjujih z drugo politično opcijo. Tudi bivši premier ima obvezno svoj prispevek. O prispevkih ljudi, ki malo drugače mislijo, pa ni ne duha ne sluha. Da pa bi se še bolj osmešilo je Delo nekaj časa celo objavljalo prispevke sina g. Drnovška (Jaša D.), sicer bolj kulturnega značaja, vendar se je iz samih člankov (intervju s portugalskim pisateljem Couelhom npr.) videlo, da ni ravno vedel preveč o zadevi, o kateri je spraševal. Že samo dejstvo, kako je lahko nekdo novinar in piše prispevke v Sobotno prilogo, ker je pač sin (takratnega) predsednika vlade pove vse. Ker potem bi lahko meni objavili članek (pa nisem novinar) o politiki, glasbi, ali športu, pa bi spisal boljšega kot je marsikateri v Sobotni prilogi. Teh namenov sicer nimam, vendar se včasih le vprašam na podlagi kakšnih kriterijev objavljajo nekomu prispevke.

Uredniku tega foruma pa vse pohvale za idejo o problematiki medijev, kar nekaj časa mi je ležalo na duši, da kaj povem o medijih, pa nisem imel prave priložnosti.:) Še enkrat pohvalno!


Pobuda

Jaz vam ne pošiljam prispevka za črne pike, ker je teh v zadnjih dneh toliko, da bi lahko cel dan pisaril in pošiljal e-mail. Zato vam pošiljam pobudo, da se nekaj konkretno naredi za demokratizacijo medijev v Sloveniji.

Demokracije brez objektivne obveščenosti ni, zato bi moral parlament sprejeti nek zakon ali kaj podobnega za zaščito demokracije. Morda bi bilo potrebno imeti neko instanco, ki bi spremljala in opozarjala na pristranskost medijev in morda izrekala kazni za manipulacije in laži. Sedaj se dogaja, da so plačanci, ki se skrivajo za "neodvisnimi" mediji, dvakrat nagrajeni za svoje umazano delo.

V Evropi poznajo prepoved medijev, če izražajo nestrpnost in sovraštvo. Da je pri nas močno prisotno razpihovanje sovraštva preko medijev, se lahko preveri že pri javnomnenjskih anketah, kjer ljudje izrekajo mnenja, ki niso njihova, ampak so jim vsiljena prek medijev. To pa sploh nima nič skupnega z demokracijo, ampak je podobno razpihovanju sovraštva do Židov v Nemčiji v tridesetih letih, ali hujskanju proti razrednemu sovražniku v Sovjetski zvezi in SFRJ.

Evropski pravni red nam omogoča, da se poslužimo pravnih sredstev za zaščito demokracije.


Pobuda2

Pravna sredstva za zaščito demokracije? Sliši se čudno. Kaj konkretno to pomeni?

Objektivne obveščenosti nam parlament ne bo dal. Pomoje! Ne vem kako bi objektivnost medijev sploh lahko zagotovili, če drugega ne, je njih problem komercialnost, problemov pa je še mnogo več!!! Internet nam ponuja možnost, da lahko kdor koli napiše karkoli. Objektivno itak nikoli ne bo, ker vedno *nekdo* to napiše. Laž in manipulacijo se pa hitro odkrije, ko je sama in je mediji ne podprejo, saj ne vejo zanjo. Je pa dejstvo, da na i-netu ni potrebno da poslušamo in beremo samo politike, ampak dejansko zvemo, kaj kdo misli (ljudje) in na tej osnovi se je lažje odločiti, kaj je kaj. Sploh če se povežemo in začnemo graditi, s skupnimi močmi, nekaj novega, boljšega, večjega.

Začetki takih gibanj se že najdejo po netu, sicer so skriti in se je treba malce potruditi, da jih najdeš, ampak so.

p.s. Če za kakšno manipulacijo ali laž kdo VE, naj vendar že enkrat pove in bomo kmalu vedeli pri čem smo. Kajti ko bo npr. 5 ljudi povedalo malodane isto zgodbo o istem človeku; bomo pa ja vedeli, kje smo.


10. Črna pika

Delo, julija 2000, Vročina požgala pomladno cvetje, Boris Jež

"Kaj pa bo z Janšo? Njega tak pozitivni razvoj dogodkov seveda ne bi marginaliziral, saj brez Janše kratkomalo ne more biti politične scene; kvečjemu bi ga še bolj radikaliziral. Na prihodnjih volitvah ne more pričakovati dosti, zato bo kajpak spet bobnal, da so bile neligitimne in nepravične- zgodba se bo tako ali drugače nadaljevala. In predvsem bosta s Peterletovimi diverzantskimi akcijami po Zagožnovem zaledju poskušala ustvarjati zmedo... Pomlad je torej mimo razen za tiste, ki živijo v večni pomladi)..."

Spoštovani gospod Jež, za uvod: stara sem 48 let, po poklicu sem diplomirani ekonomist; ker sem materialno neodvisna, me ni strah povedati, kateri politični opciji pripadam. Poskuąam prebrati čim več časopisov in revij in v tej luči komentiram vaše pisanje v sobotnem Delu: uresničuje se napoved Danila Slivnika iz Maga št. 30, da bodo mediji (in vi ste neodvisni novinar) začeli promovirati "zmerne pomladnike", tj. SLS in SKD. V vseh anketah, vi to dobro veste, dobiva SLS malo podpore (rezen če je vaš časopis ne uvršča višje, kot je). Od kod vam ideja, da bo Janša dobil malo? Verjetno skušate preprečiti, da bi SDS dobila veliko in zato skušate s svojim pisanjem vplivati na ljudi; Janša bo dobil tako ali tako malo in Zagožen bo tisti, ki bo odločal, Zagožen bo tisti, ki bo delil službe...

In, ko skušate onemogočiti Bajuka...Koga vas je strah? Še neopredeljene kritične (nekatoliške) inteligence, ki razmišlja in bo ravna zato odšla na volitve?


11. Črna pika

Delo, 29.julija 2000, Mija Repovž, Sobotna priloga

Ruleta na vrhu

"Po burnih dveh mesecih se že jasneje kažejo učinki prehodne vlade dr. Andreja Bajuka....Se bo njeno vladanje končalo, ne da bi povzročila večjo škodo?...

..Doslej je vlada dr. Bajuka počela natančno tisto, kar so ji posebej odsvetovali; ustvarjala je negotovost in sovražnike...

..Normalno? To vlado je bilo že do sedaj težko povezovati z normalnostjo....

..Potrdile so se bojazni, da Bajuk ne bo zmogel vladati po lastnem preudarku in da se je prepustil dolgi in trdi roki Janeza Janše...."

 Pred mesecem so se v javnosti pojavljale debate o tem, kako neprimerno bi bilo, da bi vlada imela vpliv na nekatere glavne medije. Takrat sem se skoraj strinjal s tem. Danes pa vidim, da bi bilo bolje, da bi bili glavni mediji provladni, kot pa enostransko navijaški. Časnik DELO je postal strupeno rumeni tisk, ki nastopa ekstremistično, nestrpno in sovražno do drugačnih političnih opcij. Kako je glavni slovenski časnik lahko tako ekstremno v službi umazanih političnih manipulacij in popolnoma podrejen eni politični opciji (LDS in ZLSD)? Slovensko javnost je treba osvestiti, da nam DELO (tudi Dnevnik, Radio,...) s takimi prijemi uničuje pluralizem in demokracijo, ter promovira politične linče in čistke. Za Slovenijo so taki mediji škodljivi!

 


12. Črna pika

Delo, 29.julija 2000, Janko Lorenci, Sobotna priloga

Visoko na robu pločnika

"Zdaj je Andrej Bajuk že potegnil dovolj potez in dovolj javno nastopal, da lahko rečemo: to je politik nevelikega formata...."

Kakšnega formata so pa podtikajoči Drnovšek, zamerljivi in arogantni Kučan, manipulatorski Potrč in zahrbtni Zagožen?

"Potem bo, če se ne bodo dogajali čudeži, hitro potonil v pozabo....."

Pri takšnih medijih, ki še vedno delujejo v slogu enopartijske logike, so v zadnjih petdesetih letih že mnogi utonili v pozabo (in še globje!).

"Dokler v vsem razmišlja bolj janševsko kot Janša, mu ta iluzija obstaja...."

Kaj pa lahko pričakujemo od takih medijev. Njihova glavna vloga je kajpak v borbi proti drugim političnim opcijam. Agitprop!!! Kje je komunala, da pospravi to navlako zgodovine?


13. Črna pika

Delo, 1.avgust 2000, Boris Jež, "V čem je čar F. Arharja"

Se nanaša na "Morda sem prevelik idealist", F. Arhar za 1. številko revije Ampak

O guvernerju Banke Slovenije je bilo napisanih veliko besed. Razumljivo. Ni namreč nepomembno, kdo je tisti, ki daje ton instituciji, ki aktivno vpliva na gospodarski utrip v državi in iluzija je misliti, da bodo politične stranke neangažirano spremljale imenovanje novega guvernerja, ki naj bi dal ton instituciji monetarne oblasti po 1. marcu 2001.

Pa vendar se mi zastavlja vprašanje kdo je pravzaprav tisti, ki si guvernerja Banke Slovenije za mandatarja ne želi. Guverner je namreč v intervjuju za 1. številko mesečnika Ampak prvič nakazal možnost, da se aktivno vključi v politiko. Izrazil je možnost, da bi sprejel celo mandatarstvo. Pri čemer je slovenski javnosti njegova svetovno nazorska opredelitev poznana.

Koga bi dejansko motilo, da France Arhar stopi v politiko?

Morda Lojzeta Peterleta? Četudi bi Lojze Peterle imel o Francetu Arharju "ločeno mnenje", bi vendarle zasledoval isti cilj: prevzem oblasti.

Bi Franceta Arharja morda skušal "rušiti" Janez Janša? Tisti Janša, ki mu je maščevanje zapisano v krvi? In zakaj naj bi bil Janša do guvernerja Banke Slovenije prizanesljiv? Na koncu koncev je Arhar je z reformo plačilnega sistema pomagal rušiti Romano Logar. Pod vprašaj pa se ni zastavil zgolj obstoj Romane Logar; toliko in toliko ljudi, toliko in toliko družin je ostalo brez zagotovljenega osebnega dohodka. Današnji čas pa je krut; ljudi vrednoti po tem, kaj imajo;

Toda, ko govorimo o Janševi maščevalnosti...

ali se vam ne zdi, da je Janez Janąa pokazal dosti več "stila", ko je branil Marjana Podobnika kot predsednika Telekoma kot na primer ministrer Ivanušič, ki se je javno opravičeval, ker je "moral" sprejeti Romano Logar?!

kje ste, Vera Kozmik, "mati županja" Vika Potočnik, sicer simpatična Štefka Kučan, Sonja Lokar... Kje ste: Nada Skuk, Darinka Mravljak...

Ali resnično verjamete, gospod Jež, da bo LDS s kadri, ki čakajo na vzpon in so veseli, da je prejšnji minister zapustil minisrtstvo; da bo ZL, ki trdo dela v opoziciji že nekaj let, prepustila mesto mandatarja Francetu Arharju?!

Arharjeva edina šansa je bila t.i. slovenska pomlad.

In zakaj, gospod Jež, ob kandidatih, ki so se pojavili na "slovesnki pomladi" zganjate tak vik in krik? Ali vi, kot kritičen človek resnično verjamete, da sta se Gaspari in Voljč vselej strinjala? Nikakor!

Osebno verjamem, da bi Arhar, če bi bilo izpostavljeno vprašanje obstoja slovenskega naroda, "oddal" položaj guvernerja in sprejel vodenje že tako, po številu glasov, majhne stranke. Ne pričakujte pa, da bo France Arhar na podel način "knockoutiral" Bajuka. Verjamem pa, da bi se veselil strokovne zmage.


14. Črna pika

Delo, 2. avgust 2000, Grega Repovž

 

"Vlada je na seji na kateri naj bi obravnali proračun 2001; a vsak ima svoje predstave kaj vse proračun je - drugo serijo hitropoteznih, zgolj politično motiviranih kadrovskih zamenjav... po metodah in brezčutnosti še najbolj podobno kakšne jugoslovanske komunistične partije v njenih najslabših časih..

celo kritično bi bilo, če bi rekli, da so za vse krivi socialdemokrati oziroma kar njihov predsednik Janez Janša...O Bajuku tudi tokrat ne gre izgubljati besed... žalostna figura v zlati kletki, ki je zraven, pa ne vidi, ker ne ve...SLS SKD dr. Franceta Zagožna je zdaj tista, ki nosi največji del odgovornosti. Zagovor, da ob zamenjavi vlade niso vedeli, da bo Janša tako brekompromisen, ne pomaga. Če nekdo stavi na napačnega konja, zato ni kriv nihče drug)".

Študijskega programa na FDV ne poznam. Zanima pa me ne, če je med strokovnimi predmeti tudi psihologija. Občutek imam, da ne. Če je, jo je premalo.

Ne bom komentirali pisanja o Janezu Janši in dr. Bajuku. Poslušala sem Zverov komentar na POP TV o vzrokih zamenjav in mislim, da je vzroke, ki so vlado vodili pri odločitvi, pojasnil. Bi pa novinarjem, ki Janšo in dr. Bajuka ves čas kritizirajo svetovala, naj analitično razmišljajo. Kaj lahko se zgodi, da se ljudje stalnih napadov na eno in isto osebo naveličajo. Počasi se nasitijo, zaželijo si slišati drugačno melodijo, zato še tako lepo ploščo obrnejo, iščejo vzroke. negativne selekcije...

Opozorila bi vas, da dr. Zagožna in gospoda Omana (ki ga sicer ne omenjate) podcenjujete.

Takšno obnašanje se je maščevalo doslej vsem: tako dr. Drnovšku kot Petereletu kot tudi Janezu Janši.

Dr. Zagožen zastopa interese ljudi, ki jih zastopa. Gospod Oman je že pred leti jasno povedal: "Mi gremo na volitve zato, da zmagamo":

SLS - (SKD) je proporcionalni sistem podprla zato, da bi zmagala; prišla v vlado tudi po volitvah. Presodila je, da z Janšo in Bajukom volitev ne bo dobila. Zato je podprla sistem, ki ji po volitvah omogoča zmagati.

SLS-(SKD) je s tem veliko tvegala. Dr. Zagožen je vedel, da se bodo kritični kristjani "uprli". Četudi se v Bajukovo stranko ne bodo včlanili, bodo Bajuka podprli, volili. Ne zaradi Lojzeta Peterleta, ki je storil veliko napak, a tudi kaj dobrega; zato, ker si želijo "svojo stranko"; 50 let niso bili na oblasti; če bo potrebno, bodo počakali še šest let, saj so to ljudje, ki znajo čakati; danes je med njimi tudi vse več kritične mladine; predvsem pa so to pošteni in delovni ljudje, ki so pri dajanju obljub in zavez previdni, toda cerkvena poroka je zaveza do groba. Zato vsi kristjani prelomljene besede koaliciji Slovenija stranke SLS-"SKD" preprosto ne odobravajo; zato je dr. Bajuk za njih novo upanje in dr. Bajuk bo uspel.

SLS-"SKD" bi zaradi poteze v parlamentu morala postati enakovreden in upoštevan partner tudi pri pogovorih za nadaljnje volitve. Pa ni tako. Milan Kučan dr. Zagožna pri razpisu volitev ni upošteval. Upošteval je LDS in ZL. Prav tako predsednik Kučan ni potrdil gospoda Mozetiča za ustavnega sodnika. Zakaj bi potem dr. Zagožen pri imenovanju članov vlade, ki jim je potekel mandat, protestiral?


15. Črna pika

Delo, 4. avgust 2000, Boris Jež

Nevarni molk ljudstva

"Javno mnenje utegne biti precej neprijetna reč".

Res je: javno mnenje utegne biti precej neprijetna reč. Zlasti, če ljudje berejo. Ko berejo, razmišljajo. In o tem, kar preberejo, govorijo med seboj. Ljudje tudi slišijo. Poslušajo in opazujejo.

Nič ni večno. Za poletjem pride jesen, za jesenjo zima. Ker ne smučam rada in, ker imam zeleno barvo rada, vselej težko čakam pomlad. Ta vselej pride. Tako preprosto je.


16. Črna pika

STOP, avgust 2000, Martin Senica

STOP! JUSTIN STANOVNIK!

v eni zadnjih stevilk Stopa je Martin Senica v slogu pridnega pionircka intervijual g. Justina Stanovnika, ki je v Rogu izrekel hereticno trditev, da drzavljanska vojna se traja. To je tipicen dokaz, kako "siroko" deluje kontinuiteta, saj v revijo, ki je namenjena zabavi in mladim, torej tistim, ki jih politika cisto nic ne briga, tlaci levicarsko-partizansko propagando, ki naj diskreditira "notranjepoliticne sovraznike". Normalno je, da so dnevni casopisi razdeljeni po pripadnosti razlicnim ideologijam, tlacenje politike v zabavno casopisje pa je tipicna komunisticna metoda pranja moznanov vsem in na vsakem koraku!


Mnenje : ENA CEBELICA IN STO CRNIH PIK

V parlamentarni demokraciji je normalno, da so nekateri casopisi bolj "crni", nekateri bolj "rdeci", "zeleni", "nacionalni", "ljudski", ipd. Pri nas imamo kakih 100 "objektivnih" casopisov in revij in en casopis in eno revijo, ki sta "desnicarska" ("levicarskih" casopisov seveda nimamo, niti Mladine, ki je bila 20 let glasilo ZSMS, katere predsednik je bil Jozef Skoljc, podpredsednik Gregor Golobic in iz katere je neposredno nastala z dvema preimenovanjema danasnja LDS). Na "objektivne" in "desnicarske" je casopise pravzaprav razdelila propaganda kontinuitete, vendar tokrat ne zelim govoriti o strankarskih in ideoloskih pripadnostih, temvec o kakovosti.

"Demokracija" je, resnici na ljubo, precejsnje skrpucalo...zato pa gre edina "cebelica" v Sloveniji reviji Mag (pa naj bo Slivnik res "pomladno" usmerjen ali pa samo se eden izmed prebarvanih Kucanovih provokatorjev). Dejstvo je, da je Mag zares kakovostna revija, kakrsnih je tudi v tujini malo (tam se morajo tudi prilagajati "fast-food" okusu mnozic, poleg tega pa zivijo od neskoncne mnozice reklam). V Magu pri politicnih clankih obicajno objavljajo citate, za razliko od main-stream medijev, ki obicajno komentirajo (in komentar je vedno subjektivna stvar) dogodke, ne da bi prej o njih sploh (objektivno?) porocali. Zgoscena besedila, kakovosten tisk, odlicne fotografije in ostala graficna oprema in vsecno ter prepoznavno oblikovanje delajo Mag eno redkih "prebavljivih" revij (oz. casopisov) pri nas. Sirina vsebin, ki jih pokrivajo, pronicljivo, temeljito in strokovno pisanje o najrazlicnejsih temah ga delajo res vrednega casa, ki ga bralec porabi ob branju vsake stevilke.

Osebno se medijev izogibam (TV, casopisi, revije), ker se mi zdijo povrsni, nevroticni, plitki. Obicajno s spremljanjem taksnih medijev zapravim kup casa, informacije, ki sem jih izvedel, so ze jutri neuporabne, poleg tega pa me nikdar v nobenem pogledu ne obogatijo. Zato praviloma svoj "bralni" cas porabim za branje knjig, ki me praviloma neprimerno bolj pritegnejo. Pri tastu pa si pogosto sposodim kaksno stevilko Maga in to je edina revija, ki me "potegne", ob kateri lahko presedim po vec ur in mi na koncu ni zal casa, ki sem ga za to porabil. Kljub ekstremisticno LDS-ovski naravnanosti, bi po kakovosti clankov z Magom lahko primerjali samo se MLADINO. In mislim, da bi vsakdo, ki trdi, da je Mag pristranski, storil najbolje, da se odpove vsemu dnevnemu in drugemu casopisju in ostalim medijem in si vsak teden prebere samo Mag in Mladino-dva kakovostna antipoda obeh politicnih blokov. Preprican sem, da je to najboljsi nacin za oblikovanje kolikor toliko objektivne, sredinske, podobe o dogajanjih v nasi drzavi.


17. črna pika

Mladina, 6. avgust 2000

VLADNE CISTKE

Na naslovnici zadnje (zal ne poslednje) Mladine zgrozeno ugotavljajo, da je "vlada v piclih 2 mesecih zamenjala cez 100 drzavnih uradnikov". Hej, ljudje, pa kje zivite. To je vendar demokracija. Ce si na oblasti, hoces da se bo le ta izvajala po tvoje. Za kogar ves, da ti ni naklonjen, pac odstranis. Zato pa ima opozicija in mediji vso moc in pravico, da ti gledajo pod prste in te kritizirajo.

Za razliko od demokracije, pa diktatura v nekaj dneh pobije 15.000 politicnih nasprotnikov, ostale pa razlastnini, pozapre ali kako drugace onemogoci, nato pa razpise "volitve", kjer politkomisarji poslusajo, v katero skatlico si vrgel kroglico-v "naso" ali "njihovo". Rezultati so potem seveda popolnoma 97% proti 3% ...


Razmišljanje ob prebiranju Slobodne Dalmacije

Časopis oz. njegovi novinarji posvetijo nekaj prostora tudi politikom, ki v Dalmaciji preživljajo dopust. Izvemo, da Šeks nima počitniške hišice (kar naj bi izvenelo kot: ves HDZ se s položajem ni okoristil). Šeks seveda pove svojo oceno o delu sedanje vlade, pove, kako ocenjuje prihodnost HDZ; poda svoje mnenje o preminulem predsedniku.

Šeks Tudjmana pohvali, do Mesića in Račana, ki sta se vrnila iz ZDA, pa je "zadržan".

Čez dva dni ob prebiranju Slobodne Dalmacije izvemo, kje letuje Stipe Mesić. Mesić letuje na resnično lepem Hvaru in dejstvo je, da Hrvaška doživlja "boom". Mesić s svojo družino letuje v Bakarićevi hiši. Ljudje, to kaže slika, izza ograje opazujejo hišo. Zgolj spomin na preteklost ali nostalgija?

Toda Hvara nima rad le Stipe Mesić. Sončni otok ima rad tudi Ciril Ribičič. Morda se zaradi pozornosti, ki mu jo posvetijo, skuša oddolžiti bralcem Slobodne Dalmacije; ljudje na Hrvaškem naj ne storijo napake, ki so jo storili Slovenci in naj nikar ne krčijo preveč pooblastil predsedniku države.

Slik o obisku gledališke predstave na otoku Hvaru, ki bi jo obiskala gospod Ribičič in gospod Mesič, ni.

Naslednji dan je Slobodna Dalmacija objavila izjavo Račanove tiskovne predstavnice. Zamenjava hrvaških ambasadorjev ni politična čistka, temveč legitimen ukrep nove vlade.

Kdo ve: je bil tisti dan gospod Ribičič še na dopustu?!


18. črna pika

Delo, 31. avgust 2000, Boris Jež

Jajce in kokoš

"Na kolikšno velikost bosta Slovensko državnost »zreducirala« premier Andrej Bajuk in zunanji minister Lojze Peterle? Predsednik države Milan Kučan je namreč premiera javno pobaral za stališča vlade glede avstrijskih zahtev, da se Slovenija, če hoče postati polnopravna članica EU, odreče avnojskim sklepom. Pravzaprav ga je vprašal, kako vlada vidi pomen Avnoja in njegovih odločitev za slovensko državnost. Bajuk je odgovoril nedoločno, izmikajoče, Avnoj kot enega bistvenih temeljev našega državotvornega procesa pa so v njegovem kabinetu preprosto »preslišali«. O tem nimajo nobenega mnenja ali pa si ga (še) ne upajo povedati.

Tudi zunanji minister se kriva za paravanom psevdodiplomatske retorike, češ da se je o Avnoju izreklo že ustavno sodišče in da ni naloga vlade presojati preteklost. Pravi, da avstrijska stališča niso uradna (kar ni res, saj revizijo avnojskih sklepov terja tudi obrambni minister Herbert Scheibner) in da ni smotrno drezati v ta osir. Na izrecno vprašanje televizijske novinarke, kaj pravi o samem Avnoju in njegovem državotvornem pomenu, pa ni hotel odgovoriti. Morda bo imel bolj jasne misli po srečanju z avstrijsko zunanjo ministrico Benito Ferrero-Waldner v Alpbachu, saj je znano, da Peterle najraje hodi po »inštrukcije« čez Karavanke."

Črno-belo Delo ne more biti več neodvisni časopis. Vsem je jasno, od koga je odvisen.

Bajuk in Peterle sta v tem članku deležna nepretrganega toka diskvalifikacij, ne glede na to kaj ali kako naredita. Prikazana sta kot uničevalca slovenske države, čeprav se ve kdo so bili proti osamosvojitvi Slovenije, kdo je podpisan pod peticijo za razorožitev Slovenije, kdo je pozno in s težavo reagiral pri razoroževanju TO, kdo je pozdravljal balkansko pobudo in kdo zagovarjal povojni genocid.

Jež slepo sledi Kučanovim navodilom, da je treba osamosvojitev izničiti in za osnovo slovenske državnosti proglasiti AVNOJ. Kam bo Slovenijo to pripeljalo, ga ne zanima. Kučan hoče z medijsko propagando vrniti Slovenijo 50 let nazaj v komunistično revolucijo in balkansko povezavo. Takrat jih sploh ni zanimal obstoj Slovenije, kaj šele njena velikost.

Zaradi balkancev smo izgubili Koroško, zaradi prosovjetskih jugokomunistov smo izgubili Trst, zaradi povojne komunistične elite Istro in zaradi njihovih prebarvanih naslednikov Velenje, Jesenice, Fužine, Merkator,....itd. Če se bo oživljajo duh AVNOJa, pa bomo izgubili še kar je ostalo.


19. črna pika

Mladina št.35, avgust 2000

"Kdo bo prva žrtev atentata?

- Rode

- Janša

- M. Podobnik

- Peterle"

V stanju sovraštva in predvolilne mrzlice v Sloveniji je takšen način pisanja voda na mlin skrajnežem, da se odločijo za taka skrajna dejanja. Če novinarji Mladine mislijo, da so odkrili nek nov pristop k detabuizaciji vseh tem, se motijo. Hitler je že leta 1932 svojim Hitler Jugend pisunom in lumpen-novinarjem namignil, kako naj pišejo, da bodo pripravili nemški narod na veliki obračun z vsemi drugačnimi.

Kdo v Sloveniji igra vlogo lumpen-novinarjev smo videli. Kdo pa je v vlogi botra iz ozadja, pa razmislite sami!


20. črna pika

Delo, 2. september 2000, Sobotna priloga

Pogovor z Lojtetom Peterletom v sobotni prilogi Dela

"Če gre Kučan k papežu, je to državniški obisk; ko grem sam, sem klerikalec".

Ni kaj dodati: žalostno, a tako je.


21. črna pika

Delo, 12. september 2000, Dejan Pušenjak

Prihaja cirkus

"Prizor ena. V golfu pred nami podpredsednik socialdemokratov Milan Zver vozi častnega predsednika stranke Jožeta Pučnika, in se, medtem ko šofira, pogovarja po gsm-u. Majhen in vsakdanji, čeprav zaradi ogrožanja varnosti z visoko denarno kaznijo določen prekršek. Ampak – samo nekaj ur pred tem je pravosodna ministrica Barbara Brezigar na kongresu SDS v Murski Soboti, ki ga je vodil Zver, govorila o tem, da za dobro delujoč pravni sistem niso dovolj le zakoni, temveč tudi "pravna kultura, ki je pri nas še na nizki ravni". Ta vrsta nekulture se kaže tudi v ignoriranju zakonov oziroma v samovoljnih odločitvah o njihovem (ne)spoštovanju"

Da se bi prikrilo poneverbe, zatiranje demokracije in kriminalno zaledje LDS in ostalih Kučanovih podstrank, je potrebno loviti politične nasprotnike na najmanjše napake. Ubogi Dejan Pušenjak bi najbrž ponoči stal za vogali in pisal prekrške političnih nasprotnikov, če ne bi bil premajhen in preveč scrkljan. Tako so včasih delavce kaznovali za eno matico v žepu, medtem ko so si partijski veljaki in Udbovci razdeljevali občinske parcele in gradbene kredite. Ista zgodba z istimi ljudmi se nadaljuje tudi danes.

Če bi ne bil lutka v rokah nomenklaturne politične mafije, bi morda lahko kaj napisal o 4 miljardah DEM dolga, ki so jih pridelali njegovi gospodarji v zadnji petih letih. Koliko od teh mark je pristalo v njegovem žepu, lahko samo ugibamo, saj človeške duše niso tako poceni, čeprav je komunistični režim močno znižal tudi to ceno. V Sloveniji se očitno sprehaja še veliko poceni duš, ki so pripavljene delati umazana dela za gospodarja, ki ima denar. Pošteni ljudje se imajo česa bati!

 


22. črna pika

Delo, 14. september 2000, Majda Vukelić

Brez pretiravanja

Pred desetimi dnevi si je predsednik države Milan Kučan v pismu premieru Andreju Bajuku dovolil izraziti misel, tako je zapisal, "da bi kazalo v vladi oceniti, ali ima policija kot organ v sestavi MNZ potrebne usmeritve in zadostno podporo MNZ in vlade, da bi lahko učinkovito delovala pri odkrivanju tovrstnih dejanj in varovanju življenja ter osebne in splošne varnosti v državi. Nezadostne pozornosti ali celo podcenjevanja dejavnosti, ki smo ji priča, ne bi bilo mogoče ne razumeti in ne opravičiti."

Tovrstna kazniva dejanja merijo na politično podzemlje, saj je Kučan poletni anonimki Sveta odporniške organizacije (ta oziroma "sedemčlansko ljudsko sodišče" je med drugim na smrt obsodilo Franca Rodeta, Marjana Podobnika, Janeza Janšo in Lojzeta Peterleta) uvrstil med "preizkušene metode političnega podzemlja, ki skušajo v času pred državnozborskimi volitvami spet vnesti nemir in destabilizirati politične razmere v državi". Takšne metode da so uporabljali tudi pripadniki Civilne iniciative I in II in t. i. Hobotnice.

Pisec 19. Črne pike je točno ocenil, kdo podpihuje in usmerja take smrtne obsodbe. To so Mladina, Delo in Dnevnik, ki prikazujejo omenjene osebe kot smrtno nevarne Sloveniji in s tem razpihuje sovraštvo. Resnica pa je ravno obratna. Ti ljudje imajo Slovenijo v srcu in jo še nikoli niso izdali. Tisti, ki pa hvalijo Avnojsko tiranijo in ki imajo Slovenijo le v žepu se bojijo, da bi volilci izvedeli, kdo je kdo. Zato so se odločili, da je treba zavedne Slovence očrniti, po možnosti pa še odstraniti.


23. črna pika

Delo, 20. september 2000, Vili Einspiler

Cilj posvečuje sredstva

"Gospodarski minister Jože Zagožen in predsednik uprave Kapitalske družbe (Kad) Tomaž Toplak se izmikata odgovorom na jasna vprašanja. Ker je Gorenje nedavno od Kada kupilo le delnice Dela, ni treba dvakrat ugibati: vladna pomoč Gorenju je odvisna od tega, ali bo velenjska družba prodala delnice Dela Kapitalski družbi ali ne....

... Navsezadnje je za Gorenje brez pomena, ali bo Delo padlo pod določen politični vpliv ali ne. Če zanemarimo tudi dejstvo, da si skuša ena politična opcija zagotoviti prevladujoč vpliv nad množičnim občilom, ki si bolj ali manj uspešno prizadeva, da bi bilo avtonomno v odnosu do dnevne politike, se moramo vprašati vsaj to, ali so za dosego političnih ciljev res dovoljena vsa in kakršnakoli sredstva..."

 

Delo, ki se je v zadnjih letih s podporo LDS in silam kontinuitete popolnoma kompromitiralo, je za Slovenijo neizmerno škodljivo. Zato podpiram kakršenkoli način za vzpostavitev ravnovesja na medijskem prostoru. Seveda je za nekatere podkupljene novinarje boleče, ko se jih razkrije na očeh javnosti. Resnica naj pride na dan!


24. črna pika

Delo, 25. september 2000, Andreja Žibret

Ministrovanje na daljavo

"Odkar je bil minister za šolstvo in šport dr. Lovro Šturm na olimpijskih igrah v Avstraliji, je bilo na šolskem ministrstvu nekoliko manj tiskovnih konferenc.

...Tik pred začetkom šolskega leta, na prvem srečanju ministra z ravnatelji prvih 97 devetletk v Kranju se jim je državna sekretarka za vrtce in osnovne šole Angelca Likovič opravičila zaradi skromne postrežbe – češ, saj razumete, vladni varčevalni ukrepi...

Naj spomnimo na ministrovo napoved, da bo njegov resor privarčeval okoli 353 milijonov tolarjev. Nastrgali naj bi jih iz raznih postavk, za katere so predstavniki javnih zavodov povedali, da jih ne bodo uresničili, enako pa bodo ravnali tudi na ministrstvu, je takrat obljubil. Štirinajstdnevno bivanje v Avstraliji pa ni zastonj in če prištejemo še dnevnice, bi verjetno prišli do kar zajetne vsote.

Ob ugotovitvi, da je šolsko ministrstvo zaradi dvorca na Visokem ostalo občini Škofja Loka dolžno 13,5 milijona tolarjev, in to brez zamudnih obresti, je minister na radiu Ognjišče sredi avgusta izjavil: "Samo pomislite, kaj vse bi lahko storili s tem denarjem – računalniško opremili kar nekaj šol, in to z brezhibno računalniško opremo, tako da se mi prav srce trga, če pomislim, da bomo morali ta denar vreči tako rekoč v prazno...". Ali je morda pomislil, koliko računalnikov in druge šolske opreme bi bilo mogoče kupiti za njegovo ministrovanje na daljavo?"

Še en primer, kako ideološko zaslepljeni novinarji vidijo le črno belo in nobene druge nianse. Lajajo in grizejo na ukaz in se nikdar ne vprašajo ali je njihov gospodar dober ali slab. Pomembno je le, da na koncu dobijo svoj obrok pasje hrane. Minister Šturm, ki je v tem primeru pokazal dober primer varčnosti in inovativnosti, mora biti po ukazu iz ozadja popljuvan in diskreditiran, da bo po volitvah Slovenija lahko stopila nazaj na "jedini pravi put...".


Re na 24. črno piko

Ministrovanje na daljavo

Ko je bil minister za šąolstvo Slavko Gaber, je šel na več olimpijskih iger in seveda ni nobenemu novinarju niti na pamet padlo, da bi si kakor koli upal komentirati, razen seveda hvaliti, češ, športnike je šel pozdraviti v imenu oblasti, jim čestitati itd. Kdo ve, ali naše novinarje učijo dvoličnosti na fakulteti, ali pa je to borba za kruhek? Rekel bi, da drugo.


Mnenje mnenju, ki se je znaslo med številkama 16 in 17:

Seveda je lahko kvasiti o medijih in bla bla bla. Vendar pa je zal v Sloveniji samo en - povdarjam samo en neodvisen casopis - Mladina (pa se to je tednik).

Ce ne verjames, se pozanimaj recimo pri Bavcarju ali Jansi, ki sta imela na zacetku 90. let skupaj stranko (demokratica zveza ali nekaj...). Oziroma kako sta se nekega dne prisla na urednistvo Mladine pozanimat, ce bi Mladina zelela mogoce postati njuno politicno glasilo (se pomnite, tovarisi?)... Pa so se jima zahvalili, ker da so se predolgo borili, da se resijo enih in da ne potrebujejo drugih....

Pozdrav


Mnenje se nanaša na mnenje med 16 in 17:

Pomembno je lociti, kaj je neodvisnost in kaj objektivnost casnika, ali ne ? Menim, da resnica ni v nikogaršnji lasti.

Za Mladino menim, da ni neodvisna, po vsebini sodec spada pod kontinuiteto, glede objektivnosti pa ... !?


RE: med 16 in 17

(O)MLADINA

Moje sodelavke se vsako sredo naslajajo nad golimi moškimi telesi, ki jih MLADINA čedalje pogosteje objavlja pod krinko politične karikature-fotomontaže. Po hvalah na tej listi sodeč, pa je tudi precej moških, ki radi pogledajo mišičasto gayevsko rit. Jaz osebno bom še vedno raje gledal gola dekleta v MAGu-puritanski klerikalec pač...


25. črna pika

Radio SLO1

Ljudska stranka in Zagožen. Ta teden smo po radiu slišali, da se predsednik stranke SLS-SKD boji, da bi padel pod vpliv J. Janše v primeru sodelovanja v opoziciji (skupaj z SDS in NSI). Bojazni, da bi v primeru sodelovanja v vladni koaliciji padel pod vpliv J. Drnovška, nismo zaznali.


26. črna pika

STOP, 18.oktober 2000

O volitvah

Pod sliko Janeza Janše piše nekako takole: "Za poraz pomladanskih strank je Janez Janša krivil celo medije. S takim početjem si ne bo pridobil novinarjev, ampak še poslabšal svoj položaj."

Po "medijskem umoru" Bajukove vlade in pomladanskih strank se nesramnost in sprenevedanje v že prej omenjenih medijih nadaljuje. Sedaj naj bi bil za vse kriv Janša, čeprav je bil prav on žrtev načrtovane medijske kampanije. Ne slepimo se. Mnogi novinarji, ki so v resnici plačanci in agenti Kučanovega klana, ne bodo nikoli govorili resnice. Sedaj poskušajo zabrisati sledove "medijskega umora" in pogled preusmeriti drugam. Ker demokracija pomeni, da imajo vsi enake možnosti, lahko zatrdimo, da v Sloveniji ni demokracije.

Vendar ima slovenska javnost dokaze, s katerimi lahko sprožijo akcijo za trajno rešitev problema "najetih morilcev s peresi". Mednarodni javnosti nikakor ni vseeno, kakšna država obstaja na mejah svobodnega sveta in kandidira za članstvo v njihovi druščini. Zato je treba predložiti dokaze: na eni strani delo vlade pomladanskih strank in na drugi strani poročanje o tem. To naj se primerja s poročanji o delu LDS, ki je zakrivil veliko napak in namernih manipulacij, pa so to mediji še hvalili povrhu.

V poročilih zahodnih medijev o nepravilnostih pri medijih ali volitvah v raznih problematičnih državah največkrat zasledimo oceno, da so nedemokratični mediji onemogočali dostop nekaterih političnih skupin do medijev. Pri nas pa je to še hujše. Naši mediji se poslužujejo podtikanj, podzavestnih sugestij in laži, da "neprave" politike oblatijo in "prave" hvalijo. Torej dvakrat huje kot v banana republikah, kjer "prave" hvalijo, "neprave" pa samo spregledajo. Ne samo, da te ignorirajo, oblečejo te v klovna, polijejo te z gnojnico, na glavo ti nataknejo roge, izkrivijo tvoje izjave in te takega prikažejo pred javnost. Ali je na tak način sploh možna demokracija?

To se bo očitno ponavljalo v nedogled, saj smo videli, da že rekrutirajo študente in dijake. Zato morajo tudi pomladanske stranke uvideti nesmisel svojega jalovega sprejemanja vloge, ki jim jo je namenila kučanova nomenklatura. Najprej je treba seznaniti svetovno javnost, potem zaobiti medijsko blokado in z osebnim stikom ljudem predstaviti dejansko stanje.


Mnenje o vlogi medijev pri volitvah

Prepričan sem, da so mediji, ki so pod kontrolo partijske kontinuitete, odločili izid volitev 2000. Kar so stranke delale in govorile, na ljudi ni imelo velikega vpliva, ker ljudje visoke politike tudi ne razumejo. Bistveno je, kako so stranke prikazane v medijih. To trdim zato, ker sem se osebno prepričal, da so ljudje nasedli medijskim provokacijam in vztrajno ponavljali laži, ki so jih prevzeli od medijev, ter se skladno s to fikcijo odločali tudi na volitvah. O pomladancih so vedeli povedati same katastrofe, o LDS pa samo glorijo. To ne ustreza resnici in je čisti proizvod DELA, DNEVNIKA, MLADINE, JANE, STOPA, POP TV, RTV SLO, RGL, itd., itd....Ti mediji bi morali biti proglašeni za strankarske, da bodo ljudje vedeli kaj berejo.

Tudi jaz trdim, da demokracije s tako enostranskimi mediji ni! Ljudje morajo dobiti objektivno informacijo, posebno v obdobju pred volitvami, šele potem se lahko demokratično odločijo.


Vlado Miheljak, 15.10 2000, Spremljanje rezultatov volitev

"Ha, ha, ha,...hi, hi , hi...."...

Privoščljivi nasmehi Vlada Miheljaka ob objavi rezultatov volitev povedo vse. Zadovoljen s svojo vlogo psa čuvaja kontinuitete laži bo dobil svojo kost. Njegova vloga pri razgradnji demokracije je s tem za vedno potrjena.


27.Črna pika

Dnevnik, 26. oktober 2000, Mile Šetinc

Prispodoba slovenske desnice

"Romana Logar je prispodoba slovenske desnice. Kajti imela je srečo in nesrečo, da je hkrati poosebila njen vzpon – revizije lastninskega preoblikovanja, ki so pretresle ves politični in medijski prostor – in njen padec – sklepno dejanje tragikomične Bajukove vlade."

Kot davkoplačevalec in navaden državljan Republike Slovenije sem zelo hvaležen Romani Logar, da je v javnost spravila podatke o tem, kako so si LDS priskledniki izognili plačevanju davka na naš račun. Po tem, kar vidim v svojem kraju, je to samo vrh ledene gore o pohlepnosti in skritih krajah LDS in njenih pristašev. Slovenija potrebuje še ducate takih Roman, hkrati pa je vsak Mile, ki stori in napiše prav vse, da bi se kraje prikrile, neznosno breme našega naroda.

Lev Kreft, publicist:

"Jaz vseh tistih, ki jih je Bajukova vlada nastavila, ne bi na hitro zamenjal, ampak bi jim za kazen naložil, da delajo v skladu z zakonom. Za večino bi bilo prvič v življenju, da delajo, prav za vse pa, da delajo v skladu z zakonom."

Pogum in poštenost je potrebna, da poskušaš vse, da bi se razkrile kraje in kriminal tistih, ki imajo neformalno oblast. Zakoni, ki so si jih oni sami napisali, onemogočajo kakršnokoli razkrivanje tega kriminala. Krti in agenti političnega podzemlja poskušajo tik pred razkritjem minirati delo, če pa zadeva kljub temu pride v javnost, pa se iz tega naredijo neokusne afere in dikreditacije.


28.Črna pika

Dnevnik, 26. oktober 2000, Grega Repovž

Za slovo bo vlada nastavljala kadre Kot kaže, želijo na zadnji seji ministri sprejeti obsežen paket prerazporeditev

"Po neuradnih informacijah je kadrovska komisija vlade, ki jo vodi obrambni minister in predsednik SDS Janez Janša, na včerajšnji seji obravnavala obsežno gradivo kadrovskih imenovanj in prerazporeditev. Kot kaže, gre za poskus, da bi na zadnji seji vlade, na kateri dosedanji ministri še imajo vsa pooblastila, čim več strankarskim pripadnikom oziroma dosedanjim vladnim funkcionarjem pred morebitnim odhodom z oblasti zagotovili državne plače in službe v državni upravi za nedoločen čas."

Primer kako je nepopolna resnica ponavadi laž. Nič govora o tem, kakšno večino imajo strankini pripadniki LDS in ZL že sedaj v teh službah. Nič o tem, kako so prejšnje vlade nastavljale svoje podanike. Tudi nič o tem, kako koristno je za demokracijo, da so predstavniki opozicije na nekaterih mestih, kjer se vsaj malo lahko nadzoruje vlado.

Novinarji bi morali biti vendar veseli, da bodo prav od teh "nastavljenih" ljudi izvedeli kaj o nepravilnostih vlade, posebej sedaj, ko bo vladala stranka LDS, za katero je znano, da združuje ljudi, ki jim je na prvem mestu lastni žep. Po reakciji večine novinarjev in urednikov DELA, DNEVNIKA, itd (KLAN & Comp.) sodim, da jim je bolj všeč igranje dvornih lakajev in čaščenje kralja, kot pa novinarstvo in obveščanje.


29.Črna pika

Radio Slovenija, 25. oktober 2000

Ta komentar vam pošiljam, ker ste še eni redkih, ki se ukvarjate z razkrivanjem laži in pristranskosti v medijih.

Novica o smrti Edvarda Staniča, bivšega tajnika SKD.

Radio Slovenija tudi pri žalostnih novicah ne more iz svoje kože in še pri tem vpleta blatenje in sovraštvo do politikov, ki niso na kučanovi liniji. Zelo ostra in neresnična diskvalifikacija g.Peterleta in njegove politike mi je poleg žalostne novice zagrenila dan. Odločno protestiram proti ekstremni politični diskvalifikaciji, ki jo radio vpleta v vse nianse svojega programa. V komentarjih, v humorju, v lokalnih novicah, v poročilih, v kulturnih oddajah in sedaj še v novicah o smrti Radia Slovenija je prepolno sovraštva. Radio Slovenija in vsi kučanovi trobilci pokajo od sovraštva in revolucionarne zahrbtnosti. Take medije bom odpovedal, da ne svinjajo mojega doma, kjer še vlada poštenost in spoštovanje.


V razmislek

DELO, 25.oktobra, 2000, Priloga ZNANOST, Projekt medved

Javno mnenje je odvisno tudi od informacij

Obsežen šestletni projekt, ki je raziskoval odnos ljudi do rjavega medveda, dokazuje, da v Sloveniji lahko do podtankosti raziščemo obveščenost, odnos, predsodke in vse nianse človeške zavesti. Za to ne manjka ne denarja, ne časa, ne volje. Ko pa je treba raziskati bistvene stvari v družbi, kot naprimer: vedenje o krajah, o korupciji, o monopolih, o varnosti, o politiki pa se stvari zavijajo v molk in se javno mnenje celo zavaja in manipulira s strani medijev, ki bi morali to razkrivati. To potrjuje tudi ugotovitev, ki jo potrjuje omenjena raziskava:

"Na odnos prebivalcev bistveno vplivajo informacije o tem, kako nevarni so medvedi za ljudi, in poročila o napadih plenilcev na ovce."

Prav to ugotovitev je treba imeti pred očmi, ko razmišljamo o medijski kampaniji pred volitvami in o rezultatu tako sproduciranih volitev. Trdim, da volilci pred seboj niso imeli volilne izbire, ampak vnaprej pripravljen bavbav, ki jih je podzavestno prisilil, da glasujejo proti "nevarnosti za ljudi" in "napadom plenilcev va ovce". Zgoraj omenjeni stavek prenesen na letošnje volitve se glasi:

"Na odnos volilcev bistveno vplivajo informacije o tem, kako nevarna je neka politična usmeritev za ljudi, in poročila o napadih sovražnih politikov na pokojnine, delovna mesta in našo varnost."

Pristranske informacije torej nujno rezultirajo v nedemokratičnih volitvah. To ni nič bolje, kot je bilo v časih trdega komunizma, ko smo imeli na volilnem lističu samo poslušne komunistične kadre. V današnji "demokratični" Sloveniji pa imamo dve vrsti kandidatov. Eni so sposobni, umirjeni, prijazni in lepi. Drugi so zlobni, nevarni in strah vzbujajoči. Ta ločitev pa je popolna: prvi so vsi iz kontinuitete, iz vrst nekdanjih poslušnih komunističnih kadrov, drugi pa iz pomladnikov. Ni važno kakšen človek si v resnici, važno je, kateri stranki pripadaš.

Taki mediji. Ne, hvala!


30.Črna pika

Ona, 24. oktober 2000, Desa Muck

Amnezija

"Narod, ki je neko obdobje pocel neumnosti in strahote, cez noc izgubi spomin. Cez nekaj casa krivci zacno o sebi razmišljati kot o žrtvah. In obtoževati. S krivdo je res težko živeti,lahko pa bi bila izvrstna uciteljica. Lahko bi nam dala misliti, zakaj množice, in med njimi jaz, posameznik, podležemo psihopatom in njihovim bolnim ambicijam ter paranojam. Delujejo na ravni podzavesti...Apelirajo na naše komplekse manjvrednosti...prevzamemo tuje sugestije in ne mislimo vec z lastno glavo".

(Avtorica v clanku analizira stanje duha množic v Srbiji in opozori na pasti v Sloveniji, kjer vidi nevarnost v cerkveni agitaciji za stranko NSI v predvolilnem obdobju).

"besede, ki sem jih poudarila, so na videz nepomembne, v resnici pa so bistveni del sugestivnega konstrukta, ki vpliva na našo podzavest. In ker nimam tako kratkega zgodovinskega spomina, sem si rekla: meni, odrasli osebi s polno odgovornostjo, že ne bo nihce vec govoril, kaj naj pocnem!"

(Žal avtorica prispevka ne pozna v zadostnem obsegu lastne zgodovine, ker bi v nasprotnem primeru v clanku lahko primerjala vzroke za izgubo spomina oblastnikov v Srbiji z vzroki doma, na primer izguba spomina za povojne poboje drugace mislecih Slovencev in Slovenk. Na ta nacin bi se nevarne sugestije preusmerile drugam.


Mnenje na 26. in na mnenje o vlogi medijev

Zanimivo bi bilo vedeti, kakšno mnenje imajo zahodni mediji o stanju obvešcenosti pri nas. Za primer navajam pogovor z Aidanom Whitom, generalnim sekretarjem Mednarodne zveze novinarjev (IFJ) s sedežem v Bruslju, svetovalcem evropske komisije, svetovalcem za Unesco in Unicef ... v Delu (29.junij 2000)"Uredniška neodvisnost pogoj za demokracijo" V. Stojanova", kjer pravi:

"Doslej je Slovenija veljala za demokraticen vzor med postkomunisticnimi državami. Zadnja dogajanja pa kažejo, da bi država utegnila nazadovati, ce bo politika vplivala na medije bolj, kot je zdravo za demokracijo..."

Clanek je bil objavljen v casu prizadevanj Bajukove vlade za uravnoteženost medijskega prostora.


31. črna pika

Mladina, maj 2000

POBIJTE KLEROFAŠISTE !!!!!

Črni naslovnici mladine ob izvolitvi fašisto-nacistične inkvizicijske vlade pod vodstvom nekega Argentinca, potomca najožjih zaveznikov nacizma, je sledil nasmejani Pahor, ki je po prezgodnjem plavanju jasno razdelil Slovence na dobre in slabe. No, seveda mu je pot za to tlakoval hujskaški Janez Janša, ki že dobro desetletje deli Slovensko javnost na dva dela: Poštenega in klerofašitičnega.  


32. črna pika

Mladina, 29.10.2000

Ali naj pogoreli premier Bajuk ostane v Sloveniji ali pa naj se vrne tja, od koder je prišel?!

Našteti so pogoji, pod kateremi premier lahko ostane.

Gospod Bajuk, ostanite. Vaša slovenščina res ni "cool", smo Vas pa veseli.


33. črna pika

Dnevnik, 3.11.2000, ZORAN SENKOVIĆ


Vrnitev "Jugosov"

"... Zato optimizem in pozitivne vibracije, ki jih odhajajoči slovenski zunanjepolitični vrh širi ob vrnitvi Jugoslavije v okrilje OZN, in jih na Hrvaškem, denimo, ni, bolj sodi v domeno pripisovanja redkih zaslug za narod v kratkem obdobju vladanja kot pa v okvir realne ocene razpleta te zgodbe. Zakaj pa ne, saj se bo z dejanskimi posledicami trenutne srbske spravljivosti pečal novi minister."

Ko je drnovškova ekipa v navalu jugonostalgije in bratske ljubezni ponižno priznala Jugoslavijo in se je Miloševič dodobra ponorčeval iz te poteze, je bilo seveda vse v najlepšem redu. Sedaj ko pa je v Srbiji na oblasti antikomunist Koštunica in morebitne jugopovezave ne pridejo več v poštev, pa je vse narobe. Sedaj bi se najbrž morali po okusu kontinuitete povezovati s Kubo ali Severno Korejo. Hvala Bogu, da se cel svet ne vrti po Kučanovem diktatu.


Mnenje o medijih in volitvah

Zakaj takšnih komentarjev nismo brali pred volitvami? Zato, ker je bilo treba "ustaviti desnico". Zdaj ko je ustavljena, pa lahko spet ustvarjamo fikcijo objektivnih medijev; slabi dve leti, do predsedniških volitev:

Iz dneva v dan postaja bolj očitno, da parlamentarne volitve niso razbistrile slovenskega političnega prostora in da je velika relativna zmaga liberalne demokracije zgolj privid, ki so si ga volilci pričarali na dan volitev iz predvolilne megle, ki so jo uspešno spuščale vse stranke. Kako uspešna ustvarjalka te politične megle je bila prav Drnovškova združba, pa dokazuje s tem, da je pravzaprav šele po volitvah začela izdelovati volilni program (sama ga imenuje koalicijska pogodba), ki je vse bolj oddaljen od tistega, ki so ga imeli njeni volilci (žal) zgolj v samopredstavi, ko so oddajali svoje glasove.

Ni ravno pika na "i", je pa pomenljivo, če sam gospod nadškof na velecerkvenem srečanju ugotovi, da je verjetni mandatar za sestavo vlade zvest možakar, ki bo stal za svojimi javnimi stališči – glede cerkvenih zahtev seveda. Naj smo si še toliko prizadevali, Drnovškovo zvestobo tem (kot tudi drugim) vročim stališčem je mogoče najbolje opisati z eno njegovih odmevnih izjav, namreč, da se "nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha". Ali drugače povedano, za razliko od tako rekoč vseh strankarskih veljakov, vključno s predsednikom države, Drnovšek nikoli o nobeni stvari ni imel izdelanega stališča, dokler ta ni postala izvršeno dejstvo, ki se mu je nato znal vedno prilagoditi. Prebrskati je treba samo stare časopise od njegovega vstopa v politiko naprej.

Tudi sedanja kolobocija s koalicijo omenjeno trditev samo potrjuje. Najprej ni bilo jasno, ali bo Drnovšek sploh kandidiral, ko se je LDS znašla v predvolilnem programskem vakuumu, je nemudoma vskočil in zablestel. Nič nenavadnega; še vsakdo, ki se loti navidez nečesa bolj nemogočega, kot je smučanje z Everesta, bo pobral vso medijsko pozornost. In do pred dobrim desetletjem v "pravi" in tudi disidentski politiki popolnoma neznan Izlačan je to izkoristil že tretjič – najprej ko se je povzpel na vrh propadle Jugoslavije, nato na vrhu razpadle mladinske organizacije in zdaj, ko je na vrhu propadajoče slovenske strankokracije.

Zanimivo je, da je znal Drnovšek v risanje svoje podobe v veliko večji meri potegniti tako imenovano kvalificirano kot pa nekvalificirano javnost, torej tudi medije, v katerih je v primerjavi s predvolilnim časom naravnost opazen razkorak med novinarji in pismi bralcev oziroma anketiranci in razlagalci javnega mnenja. Če nekvalificirana javnost že reagira kot "nategnjena", ker že tretji teden poskuša ugotoviti, koga je sploh izvolila, si novinarji skupaj z družboslovci večinoma prizadevajo najti naravne razlage za vse mogoče (ne)naravne koalicije.

Morda delam krivico svojim notranjepolitičnim kolegom, toda nam v zunanji je nekako normalno, da bodo v ZDA prvi torek po prvem novembrskem ponedeljku leta 2004 predsedniške volitve in da bo na njih 90-odstotno sodeloval eden o današnjih predsedniških tekmecev, ki bo 20. januarja 2001 prav zagotovo v Beli hiši zamenjal Clintona, razen če jo, denimo, pred tem raketira Severna Koreja (in še v tem primeru bi se v hollywoodskih arhivih našel kak verodostojen scenarij, ki bi nas rešil negotovosti). In prav tako lahko trdimo, da preobrat v Srbiji še zdaleč ni zasul tako imenovane novinarske zlate jame za vse vrste tudi najbolj črnih balkanskih kriznih scenarijev.

Dosežek Liberalne demokracije Slovenije v njenem osemletnem vladanju je za nas v zunanji bolj ali manj jasen. Spet smo politično bliže Srbiji kot Ameriki. Pa kaj, saj ima tudi Srbija formalno bolj demokratični volilni sistem kot ZDA, v katerih lahko predsednika (teoretično) izvoli celo manj kot četrtina volilcev, če pridejo vsi na volišča. Drnovšek jih je približno toliko potreboval zgolj za nenapovedan "sovražni prevzem" slovenske strankokracije, ki pa si jo znova kroji po svoji in ne volilni meri.


Mnenje

OBJEKTIVNOST MEDIJEV

poglejte si http://www.gov.si/upr/ in primerjajte s tem, kar ste izvedeli iz medijev, pa boste videli, ali so mediji res tako objektivni.

SPLETKINI PRIDNI PIONIRČKI O NAŠIH STRANEH

Tisti pozornejši ste že uganili, da je "črna udova" (delova stolpnica) od znotraj totalno rdeča! Spletka je eno skrpucalo, ki ga pripenjajo raznim Delovim revijam. Na nivoju kake Lady predstavlja razne spletne strani. Med "spletno smetje" je uvrstila tudi vaše strani. S tem so poslušni amaterčki iz njenega uredništva odlično pokazali, kaj je za Slovenskega časopisnega pisuna demokracija: da imaš pravico reči, kar hočeš. In čisto nič več! Da bi kdo spoštoval, da razmišljaš drugače od njega? Kje pa! Bedak si, ob katerem se "vsakemu" dvigne žolč! In ker nihče noče biti izločen iz "vsakih", te vsi proglasijo za idiota. V tej družbi ni prostora za dve resnici, torej bo še naprej obstajala samo ena. Vse ostalo pa je seveda že od leta 1941 laž!

Popolnoma drugačno mnenje pa je Janez Janša izrazil na forumu na spletnih straneh SDS (kje drugje tega tako ali tako ne bi objavili):

da je ravno debata različno mislečih na Internetu (za zaprt Slovenski medijski prostor) najboljši način spoznavanja drugače mislečih in pot k usklajevanju različnosti do te mere, da je možno produktivno sožitje....


34. črna pika

Sobotna priloga Dela, 11.11.2000: Matija Grah

Veliki dogovor (stran 8-9)

"...To je vlada zmernih strank, bi se lahko glasila njena najkrajša označitev. Zunaj nje so ostali le ekstremisti - Janša, Bajuk in Jelinčič."

Čisto enoumje. Upam, da boste vztrajali. Lep pozdrav!


Mnenje o aretaciji urednice Demokracije

Pri tej zadevi se mi zdi najbolj zaskrbljujoče, da dnevni tisk in skoraj vsa medijska mašinerija poroča skoraj privoščljivo o tej aretaciji. To je dokaz, da so mediji v Sloveniji še vedno le orodje v rokah kontinuitete. Novinarji in uredniki ne solidarizirajo s svojo stanovsko kolegico, ampak poskušajo opravičiti aretacijo z nekimi pravnimi postopki, tako kot so jim naročili režiserji in botri iz ozadja.

Kaj vse so mediji napisali o Bajuku, Rodetu in Janši, pa jih zaradi tega nihče ne preganja. Pomladanci so že v stanju, ko si niti ne upajo začeti kakega postopka, ker vedo, da bo partijska nomenklatura vsak postopek na neki stopnji ustavila ali celo obrnila proti njim.

Kako močna je kontinuiteta, vidimo po tem, da niti prevzem formalne oblasti s strani pomladancev ne škodi monopolu, ki ga ima bivša partija nad mediji, gospodarstvom, sodstvom in policijo. Oni vladajo iz ozadja mimo vseh demokratičnih institucij in postopkov. Najhuje pa je, da večina ljudi naseda demokratični fasadi in da tudi tujina ne uvidi bistva dogajanja. Pomladanci so pod udarom vsemogočne partijske nomenklature ne glede na to ali so v poziciji ali opoziciji. Prav tako kot so bili v času formalnega totalitarizma. Totalitarizem pomeni POPOLNA KONTROLA in to se v Sloveniji dogaja. Tajno policijo je nadomestil še hujši pritisk javnega linča in onemogočanje na vseh nivojih. Za vsako besedo, ki kontinuiteti ni všeč, sledijo tožbe, preiskave, grožnje, aretacije.

V Sloveniji se dogaja popolno kriminaliziranje opozicije, pri tem pa so glavno orodje mediji. Če bi pomladanci imeli vsaj malo možnosti, da objektivno predstavijo svoja stališča, bi se lahko začela demokratizacija Slovenije, tako pa se stanje iz dneva v dan slabša. Kaže, da bo treba začeti mednarodno akcijo za borbo proti totalitarizmu v Sloveniji, zato sem vesela, da ste na začetku vaše strani pravočasno objavili link za mednarodne institucije. Vsaj vemo, da nismo sami.


Mnenje za Media black list - O demokraciji pod slovenskimi mediji

Črnih pik lahko objavite toliko, da ne bomo mogli sproti prebrati, kajti mediji so imeli nalogo preprečiti zmago pomladnega tabora, tako da so proti pomladnikom usmerili koncentriran zaporni ogenj iz vseh topov. To vsi vemo, vendar se s tem ne smemo sprijazniti. Tudi nam navadnim državljanov ne more biti vseeno, da nam lažejo in z nami manipulirajo. Na volitvah smo se odločali samo na osnovi medijske podobe o politikih. Država bi morala zagotoviti neodvisne in uravnotežene medije.

Kakor so omenili že nekateri pisci pred mano, demokracija brez objektivne obveščenosti ni možna. To je eden od temeljnih pogojev in pravic človeka. Odtegovanje informacij ali njihovo izkrivljanje je isto, kot če bi zdravstvo zdravilo samo pripadnike ene politične opcije, drugim pa namesto zdravil podtikali strup. Ali kot če pomladniki ne bi smeli uporabljati javnega prevoza, češ da se je tako odločil lastnik prevoznega podjetja. Tudi mediji so javna dobrina, pa čeprav je olastninjena. Ne moremo dopustiti, da združba fanatičnih urednikov glavnih medijev popolnoma iztiri in izmaliči demokracijo.

Če o nekom slišimo, da ima sifilis, se ga bomo celo življenje podzavestno izogibali, pa čeprav bo trdil, da je zdrav. O politikih, ki jih v življenju redko osebno srečamo, pa se še bolj prime tisto mnenje, ki ga največkrat slišimo. Torej jih z mediji lahko popolnoma sesujemo, ne glede na to kaj sami govorijo in delajo.

Od pomladnikov pričakujem, da bodo po pravni, sodni ali kakšnikoli poti dosegli, da se tako početje prekine in kaznuje. V nasprotnem se lahko nehajo iti politiko, ker je to brezciljno in nekoristno.


35. črna pika

Delo, 15. nov. 2000, Jana Taškar

Malo še počakajmo
"Predsednik države Milan Kučan je včeraj, ko je za mandatarja predlagal Janeza Drnovška, tudi formalno postavil piko na i koalicije, ki jo je bojda, tako trdi prvak socialdemokratov Janez Janša, sestavil že pred volitvami.

Kučan seveda ni prerok, da bi že vnaprej vedel, kakšen bo izid letošnjih parlamentarnih volitev. Slep in gluh pa tudi ni, da ne bi zaznal aktualnih, predvsem političnih dogajanj, na podlagi katerih je mogoče marsikaj predvideti. In si tudi zaželeti koalicijo razuma in znanja.

Koalicijo, kakršno Slovenija v naslednjih letih zares potrebuje..."

Slovenski fenomen je, kako lahko nekdo, ki ni prerok, ampak komaj zaznavno vidi in sliši in si le skromno nekaj želi, ve kakšno koalicijo potrebuje Slovenija. Kučan, najskromnejši in najbolj nedolžen politik v Sloveniji od strani nesrečno opazuje, kako strankarski veljaki uničujejo Slovenijo, in ponižno ponavlja: ... prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi... Kučan ma vas rad


36. (črna?) pika (iz besedila ne morem razbrati, kakšno piko naj podelimo)

Mag, 15. november 2000, Janez Markeš

Gore in Bush

" Počasi je bilo mogoče uvideti, da se pravzaprav dogaja nekaj nezavednega, da so tisti, ki v javnosti pridejo do večinske besede, v ameriške predsedniške kandidate projecirali svoje še ne ohlajene ideološke strasti".

Priznati vam moram, Janez Markeš, da ste zame eden najboljših slovenskih novinarjev. Tudi takrat, ko so v Demokraciji "pisali" naj odslej več ne beremo Maga, sem ga brala in ga bom brala še naprej. Takrat, ko je Zlata prinašalka odšla, je Slivnik dejal, da mag to ostaja, saj boste tu še vedno vi. In, ko ste napisala kritično oceno o Ampak, sem se nad tem zamislila.

Izpostavila sem stavek, ki me je zabolel. Ošlak je v nedeljo zadel namreč bistvo. Da ljudje na volitvah odreagirajo iz trebuha. In jaz sem, priznam, ko sem razmišljala o Goru, volila za Gorovega podpredsednika. Nisem razmišljala, priznam, o berlinskem zidu. Ali čem drugem.

Rada pa bi vam hkrati povedala, da je morda tudi vaša revija pomagala graditi image o Drnovąku. Kajti, kar sem vedno vselej prebrala najprej, je bila vaša kolumna. In tudi sama sem sprejemala Drnovška, ker je imel znanje, ker je znal "utišati" prenapeteže; kljub trgovini. In prizadelo me je, ko sem prebrala, da je morda bolan; kajti vendarle sem verjela, da bo človek, ki ima znanje, presegel ideološke okvirje.

Tudi, če hočete, privoščila sem mu Clintonov prihod. Kajti Drnovšek je bil videti tisti deževni dan srečen. Bil je prvi; blestel je, s svojim znanjem. Na brdu ni bral; govoril je iz glave. In na letalo je ameriško družino pospremil s svojim sinom. Tej puritanski Ameriki in hkrati Sloveniji, kjer smo skorajda že vsi vsaj plemiškega porekla, je dokazal, da lahko uspeš tudi, če si drugačen. Tudi, če si ločen.

Seveda pa sem tisti dan pogrešala ljudi, o katerih ste prav Vi kot skoraj edini še vedno pozitivno pisali. O katerih je Janez Janša dejal, da se mu obrača želodec, ker jih ni poleg. In vidite, včasih se mi zdi, da je pravzaprav prav, da poveš malo manj nežno, ker poveš tisto, kar drži.

Je pa v istem Magu vaša kolumna. Tu, vidite, pa se strinjam z vami.

Bi vam pisala na Mag, a občutek imam, da to stran več ljudi bere.


37. črna pika

Delo, 17. nov. 2000, Mateja Babič

Vrnite nam buldožer
"Izvolitev Janeza Drnovška za predsednika vlade je včeraj minila v senci obstrukcije Janševih socialdemokratov in Bajukove Nove Slovenije. Ker večina članov kviaza ni hotela ugoditi njihovi zahtevi v zvezi z vodenjem delovnih teles državnega zbora, se poslancem omenjenih dveh strank ni zdelo vredno prisluhniti temu, kar je imel povedati Drnovšek kot premierski kandidat...

...Navsezadnje včerajšnja odločitev parlamentarne opozicije postavlja pod vprašaj njeno zanimanje za prihodnost te države. Kot da ji ni mar, kaj se obeta v naslednjih letih. In kot da ji tudi ni mar lastnih volivcev, ki so ji vendarle zaupali svoje glasove – najbrž ne zato, da bi užaljeno stikali glave v poslanski skupini in razpredali o tem, da se komaj sklenjena koalicija obnaša kot buldožer. Morda se Janši in Bajuku res zdi tako in najbrž ni dvoma, da velika koalicija zanju pomeni veliko razočaranje. Toda še najmanj gre dvomiti v to, da si je slovensko volilno telo želelo buldožer nazaj – pač namesto tistega, ki sta ga opozicijska liderja ponujala zadnje mesece. "

Pri nas imamo res uravnotežene medije. Enkrat gledajo pod prste poziciji, enkrat opoziciji. Glede na to, kje se nahaja Janez Janša.

Novinarji Dela in Dnevnika v en glas zatrjujejo, da je opozicija majhna, nemočna zaradi majhnih procentov izkupička na volitvah. Ko pa je po zakonu treba opoziciji dati nadzorna mesta v delovnih telesih glede na delež volilcev, se jim ti odstotki zdijo gromozansko veliki.


Mnenje

Ein Mensch, ein Volk. To je prva stvar, ki mi pride na misel ob aktualnem stanju v našem političnem prostoru. In to je precej grozljivo. Tako enotnega bloka vladajočih pri nas še ni bilo od komunizma dalje. Predsednik države in parlamenta iz ene stranke ter predsednik vlade iz sorodne stranke.Torej vsi trije ključni položaji v državi. Ob tem da ima vladajoča koalicija absolutno oblast in da opoziciji ne prepusti še manj pomembnih delovnih teles, ki so vsaj neke vrste nadzor nad delovanjem vlade, čeprav ji ti celo pripadajo.

Še seznam zakonov, ki jih bo vlada sprejela in tistih, ki jih ne bo podprla (?!?) je koalicijsko določen. Kaj nam potem parlament , parlamentarne razprave sploh še koristijo?. Kaj nam potem sploh še parlamentarna demokracija koristi?. Ne vem pa točno, če so si slovenski volivci ravno to predstavljali ko so odhajali na volišča in če so to res želeli. Popolno enoumje, nekakšna HDZ le da pot pretvezo neizmerne demokratičnosti, sposobnosti in vseobsegajočega znanja. Kje sem to že nekje slišali in videli, morda v Srbiji?

Če temu prištejemo še medijsko podporo s strani najpomembnejših in najvplivnejših medijev (Delo, Dnevnik, Mladina, Radio Slovenija), masovno zaledje v gospodarstvu (»direktorsko simpatiziranje«) dobimo stanje, ki bi si ga člani vladajoče garniture samo želeli, ne vem pa če je to ravno najboljše za našo demokracijo in pluralnost (ki jo je medijsko le težko zaznati)

In delež /krivda medijev pri tem stanju je velika, prav grozljiva. Pri vplivu na javno mnenje (ob volitvah) ko se eno stran nenehno demonizira, zaničuje, obsoja, podtika vsemogoče medtem ko drugi strani mirno spregleda vse napake, odgovornost (vendarle je ona vladala 8 let!) in jo prikazuje v najbolj pozitivni luči je o pluralnosti, objektivnosti medijev zelo težko govoriti.In o pošteni obveščenosti državljanov sploh.

Prav patetično jih je nato poslušati (Delo), kako bodo gledali sedaj še bolj pod prste vladajoči garnituri ker je tako močna. Le kaj so prej počeli? In da jih sedaj nekatere celo skrbi ker morda le imamo preveč enostrankarsko stanje, ob tem ko so sami za to veliko krivi, je tudi višek cinizma. Me prav zanima kako bodo reagirali taisti mediji ob novih zamenjavah (čistkah kot so dejali za drugo stran) in koliko bo strokovnosti in strokovnjakov na ministrstvih. In če se bo slučajno zgodila kašna nebodigatreba afera, potem bodo lahko vse zvalili na dobrodošlo patnerico SLS, ki bo verjetno neke vrste grešni kozel in izgovor za vse morebitne afere, šlamparije ali morda celo kakšne izdaje nacionalnih interesov, kot se že nakazuje glede Hrvaške in piranskega zaliva. Le zakaj so jo pa potem povabili v koalicijo, ko je ne potrebujejo zaradi glasov, pa tudi volivci so jo izdatno kaznovali za svojo politiko, iz ljubezni?.In se še zmeraj niso nič naučili. Ampak to je njihov problem in me tudi bolj malo briga. Briga pa me za prihodnost in našo demokracijo, predvsem pa pluralnost tako medijsko kot v politiki. Brez tega ni demokracije, razen če si to predstavljaš kot Milošević in njemu podobni. Tudi on je bil demokratično izvoljen ob masovni in neizmerni podpori medijev (trobil).

Uh ...


38. črna pika

Sobotna priloga Dela, 18.11.2000

stran 2: Ta teden: Mandatar

"...Socialdemokratov in poslancev Nove Slovenije pa na glasovanju o mandatarju ni bilo v dvorani. Razlog: stranke se niso uspele dogovoriti o delitvi predsedniških mest v odborih in komisijah državnega zbora, zato so bojkotirali volitve mandatarja. Čeprav ne vemo, ali so razlogi lahko tako banalni, pa vendar: položaj predsednika komisije ali odbora poslancu poviša plačo za 50 odstotkov."

Članek sodi pod rubriko Mineštra in ni podpisan, kar pa je posebna zgodba. Medijsko enoumje in zavajanje bralcev.

In sedaj DEJSTVA: Stranke SO SE ŠE PREJ DOGOVORILE O ŠTEVILU predsedniških mest v komisijah in odborih, nasprotna stališča so imele pri določitvi, katera stranka bo prevzela vodenje posamezne komisije ali odbora. Nikakor ne more biti razlog povečana plača, ker je število predsedniških mest že bilo dogovorjeno in se stranke o tem niso več pogovarjale.

Po tem zavajajočem članku dobi bralec, ki ne pozna vseh dejstev, občutek, da sta stranki SDS in NSi bojkotirali glasovanje o mandatarju iz razloga, da jima gre samo za denar, za večje plače njihovih poslancev.

Še enkrat. Jedro spora ni bilo število predsedniških mest v komisijah ali odborih, kar bi lahko (ne)namerno povezali z željo po večjih plačah, temveč izključno v uskladitvi, katero od posameznih komisij ali odborov bo prevzela posamezna stranka. O nepodpisanih člankih v Delu pa kdaj drugie. Gabi se mi, resnično se mi gabi ta enoumna zlonamerna miselnost in zavajanje!

P.S. Pred leti sem videl na angleški TV postaji BBC reklamo za nek časopis (se ne spomnim imena). Reklama je bila nekako takole: Po ulici je hodil zanikrn, razcapan mladenič in je nenadoma spremenil smer in pričel teči. Posnet je bil z več zornih kotov. Z enega zornega kota je bilo videti, da je mladenič videl policista, ki mu prihaja nasproti in izgledalo je, kot da beži pred njim v drugo smer, v drugo ulico. Z drugega zornega kota je bilo videti, da je mladenič videl eno staro gospo, kako sama stoji v drugi ulici in pričel teči proti njej ter jo brutalno odrinil. Iz tega zornega kota je izgledalo, kot da bi jo hotel okrasti ali pretepsti. S PRAVEGA zornega kota je mladenič dejansko pričel teči v smeri starejše gospe, vendar z namenom, da ji reši življenje, saj je videl, da se je nad gospo pričel vse hitreje spuščati slabo privezan neke vrste regal, ki je visel visoko nad njo. V zadnjem trenutku jo je odrinil in ji rešil življenje.

Komentar ob teh posnetkih se je glasil nekako takole: Nekatere stvari je možno opisati iz različnih zornih kotov. Časnik XY vam jih bo opisal s pravega. Za časopis DELO obstaja samo prvi ali drugi zorni kot. Zavajujoč in enoumen! - lp


Mnenje

POMLADNIKI, MOTITE SE!

Novinarji niso ustrahovani ali podkupljeni, da pišejo proti pomladni politiki. Oni RES tako mislijo.

Ni namreč v človeški naravi, da bi delal proti svojim prepričanjem. Pijanec je prepričan, da ni nič narobe z njim in lopov misli, da je pravično, da vzame tistim, "ki imajo preveč". Hitler je bil prepričan, da so židje in komunisti takšna golazen, da jih je treba zbrisat s tega sveta in Lenin je verjel, da je treba pobit vse razredne sovražnike. Diktatorji ponavadi so psihološko gledano bolni ljudje, ampak načelno res verjamejo v to, kar delajo. Kot manični morilec npr. misli, da je prav mučiti in ubijati prostitutke....Malim ljudem pa ni treba dati veliko privilegijev, da ploskajo zate (Rimljani so rekli, da je dovolj, da jim daš kruha in iger) in slepo prevzamejo tvoje resnice.

Tako kot vi, ki navijate za pomladno opcijo, niste plačani za to (če bi pomladniki imeli denar, bi najprej ustanovili en svoj močen časopis, ne pa da bi podkupovvali za takšnole pisanje), tudi tisti, ki navijajo za kontinuiteto, niso plačani za to. Tudi novinarji niso podkupljeni ali usrahovani, oni res tako mislijo. Če bi mislili drugače, bi stali v vrsti za delo pri Magu ali Demokraciji oz. bi ustanavljali nove časopise, ki ne bi bili naklonjeni kontinuiteti. NE! Ogromna večina ljudi "navija" za kontinuiteto in njene glavne akterje. To pa zato, ker verjamejo v nekaj "velikih resnic", katere hočejo pomladniki demantirati:

1) PARTIZANI SO "GOOD GUYS". To pa predvsem zato, ker se vsakomur pred očmi pokažejo množice trupel, ki jih v koncentracijskem taborišču buldožerji rinejo v jamo (kako je Stalin odstranil kakih 22 milijonov "notranjih sovražnikov" pač ni smel nihče snemat...). In ker so se borili proti tem (kakorkoli bi že označili največje možne negativce), so avtomatično nedotakljivi. Pomladna stran se spomni še nekaterih drugih, manj črno-belih aspektov medvojne morije, vendar se jo zaradi tega takoj enači z nacizmom in celotna masa ljudi, ki je privzela črno-belo zgodbo, "znori" na njih. Pomladna stran pa poudarja vidike, kot so: Ali je potrebno, ko je narod najbolj ogrožen, zganjati še razredno revolucijjo? Deklaracija, jeseni '41 da jasno vedeti, da NOB vodi KPS in da je vsakdo, ki ni z "nami" avtomatsko sovražnik, ki se ga odstrani (pa vendar je obstajalo kakih 10 organizacij, ki so hotele oboroženo nastopiti šele takrat, ko bi to terjalo najmanj žrtev - glej npr. http://www.gape.org/gapes/prispevki/revolucija.htm). Komunistične oborožene sile so pobijale in mučile "razredne sovražnike" in kot reakcija na to so se razvile vaške straže. Iz tega se je razvilo domobranstvo, to razklanost naroda pa je izkoristil okupator. In še marsikaj, česar pač ni bilo napisanega v komunističnih učbenikih zgodovine...

2) KOMUNIZEM JE O.K. Ogromna večina ljudi, še posebej tisti, ki so v komunizmu bili na kakršenkoli način "pomembni" je prepričanih, da je bil to dober sistem. Pomladniki trdijo, da je bil ena zajebana diktatura. Za Slovenijo je morda resnica nekje vmes: skrbet in delat ni bilo treba pretirano, pa smo kljub temu kar udobno živeli (seveda manj boli, če vsi vozimo Jugote, kot če imaš ti Golfa, sosed pa Mercedesa). Tega, da takšen sistem, ki je temeljil predvsem na neskončnih tujih kreditih, gospodarsko ni mogel več zdržati, se nihče ne zaveda. Bila je tudi precejšna "svoboda", da so se razni razvajeni funkcijonarski sinčki lahko delali norca iz vsega (Mladina, RŠ, ipd.), pa se jim ni zgodilo kaj hudega. V resnici pa so še vedno razmišljali v okvirih, v kakršnih še danes razmišlja kontinuitetna stran.

Tuji turisti so na veliko hodili k nam na dopust in če bi bil komunizem res tako "fajn", bi volili za komunistične stranke, ki v večini držav niso bile prepovedane. Pa niso! Komunisti so dobivali v vseh parlamentarnih državah zanemarljivo majhno število glasov. V zgodovini je samo en mandat vodila komunisitična partija vlado, pa še to v neki srednjeameriški državici. Komunisti so povsod s krvjo zrušili parlamentarni sistem, da so vzpostavili svojega. Slovenija bi bila druga Švica, če ne bi bilo komunistov...

3) RELIGIJA JE SKREGANA Z ZNANSTVENO RESNICO. To je tipičen produkt dialektičnega materializma. Inteligenca v komunističnih državah je praviloma ateistična, vernost se pripisuje "kmečkemu življu", kot je dal takoj po volitvah lepo vedeti komentar v Delu (mesece sistematično pljuješ po cerkvi, Bajuku in Janši, potem se pa čudiš, če ti ljudje ko "gredo od maše na volitve", nočejo zaupati, koga bodo volili. In zaradi tega si kot novinar tako strašno užaljen, da jih ponižaš na nivo najbolj nazadnjaških primitivcev). Nasprotno je npr. eden najosnovnejših podatkov predstavitve kandidatov za Ameriškega predsednika veroizpoved. Religija skuša odgovoriti na osnovna eksistenčna, filozofska in moralno etična vprašanja o življenju, svetu in nas samih, ki tarejo skoraj vsakega posameznika. Nanja odgovarja na več načinov, glede na intelektualne zmožnosti posameznika; preprostim ljudem razlaga s preprostimi zgodbami, filozofsko bolj razgledanim pa na dovolj kompleksen način, da je ne razumejo kot primitivne in brezvezne. Verske zgodbe so prispodobe za tiste, ki brez prispodob ne bi ničesar razumeli. Bolj razgledani pa razumejo njihovo bistvo in zato ne potrebujejo "oprijemljivih" prispodob. To je podobno, kot novinarji tolmačijo znanost ali politiko: z zgodbami, ki jih razume preprost bralec. Strokovnjaki se ob tem drže za glave-oni stvari razumejo na čisto drugem nivoju. Pa vendar gre za iste stvari. Ker pa je cerkev naravni sovražnik komunizma, se jo je sistematično sataniziralo in danes si večina ljudi predstavlja ob pojmu cerkev inkvizitorje, ki na grmadah zažigajo ljudi, ki ne verjamejo slepo vsem svetopisemskim zgodbam. Zato je treba vse sile usmeriti proti cerkvi (pri čemer se vse, kar slepo ne verjame "velikim" komunističnim resnicam, avtomatično enači s cerkvijo in fašizmom)! Na zahodu pa se s cerkvijo že dolgo ne obremenjujejo več. Obstaja kot ena izmed številnih opcij in nihče se kaj preveč ne zaletava vanjo. Kajti krščanstvo je v svojih 2000 letih obstoja pustilo na Evropskih tleh toliko sledov (kot je komunizem pustil Slovencem v 50 letih precej svojih "velikih resnic"), da je tudi razmišljanje najbolj zagrizenega Evropskega ateista še vedno v marsičem (moralno etično in filozofsko) naslonjeno na krščansko tradicijo. Pri nas pa se je s sistematičnim medijskim linčem vernike ponižalo na nivo razrednih sovražnikov, debilnih tepcev in pristašev "fašizma".

4) SAMOUMEVNOST ENE SAME RESNICE. Iz tega izhaja tudi takšna samoumevnost, da so tisti, ki so bili na visokih položajih že v starem režimu, edini sposobni vladati tej državi. Ker ramišljajo "pravilno". Pomladniki pa razmišljajo "deviantno" (torej nasprotno od "velikih resnic"), zato so ali nori ali pa pokvarjeni in takim res ni možno zaupati vodenja države. Zato se jim toliko bolj gleda pod prste in se pljuje in skaće po njih. Tanja Lesničar Pučko (Dnevnik) je v komentarju, da je v parlamentu premalo žensk jasno napisala, kar so poudarjali tudi mnogi drugi novinarji "tadobrih" medijev: da se na teh volitvah ni volilo za neke poslance temveč predvsem proti neki določeni politični opciji. Isto je sporočal Marko Brecelj v svojem pamfletu, ki ga je Soroševa fondacija pošiljala po netu v času predvolilnega molka: "Pojdite na volitve, da ne bo v šolah verouka (ali je sploh kdo vedel, da bo verouk samo za tiste, ki bodo to hoteli) in da cerkev ne bo dobila nazaj gozdov. In iz volilnih rezultatov je razvidno, da je ljudem bolj važno, da sosedov sin ne bo v šoli hodil k verouku in da jih ne bodo ob gobarjenju in nabiranju borovnic preganjale kakšne nune na letečih metlah, kot privatizacijska luknja, razsulo pokojninskega in zdravstvenega sistema, korupcija v državni upravi, razširjenost mafijskih dejavnosti in povezanost le teh s politiko, dopuščanje divjih privatizacij, ipd. Če kulturniki agitirajo proti neki opciji, je to o.k., če pa je cerkev agitirala za opcijo, ki je bila edina na njeni strani, se pa to enači s kriminalom. Volilo se je namreč za "velike resnice" oz. proti "pomladnim lažem", pri čemer se je zavestno intenzivno vse pomladnike enačilo z vsem, kar je proti "velikim resnicam". Verjemite, še sam "Najvišji-najmanjši" verjame "velikim resnicam", čeprav je dovolj zvit, da zna vse druge manipulirat, da so "proti" tistim, proti katerim je treba biti. Jemlje pa stvari, ko gre za "velike resnice", hudičevo osebno. Če jih ne bi, ne bi nikdar prišel v starem režimu tako visoko, kot je...

Še enkrat poudarjam: pri pristaših kontinuitete ne gre za prevare, korupcijo, strah - gre za to, da ti ljudje res verjamejo v "velike resnice". Po stari kominternini tradiciji pa so jih pripravljeni brezkompromisno branit z vsemi možnimi sredstvi!


39. črna pika

Dnevnik 21.11.2000

No, saj bi vsak dan človek kaj našel v dnevnem časopisju, ampak izjava Tee Petrin "Minister ni kriminalist" udarja iz povprečja:

"Na vprašanje, kako je do (za zdaj) domnevnih nepravilnosti v "Šuštarjevi" komisiji prišlo kljub temu, da je bil izdelan poslovnik o izvajanju razpisov, nekdanja ministrica odgovarja: "Na mizo sem dobila predlog podjetij, ki naj bi dobila subvencije, pod katerim pa sta bila od petih članov komisije podpisana le dva – Boris Šuštar in Igor Naglič. Ko sem druge člane vprašala, zakaj se niso podpisali, so odgovorili, da je bil razdelilnik narejen po domače." Pojavili so se tudi namigi, da naj bi Šuštar na sestanek komisije prišel z že izdelanim seznamom. "Zahtevala sem, da se komisija ponovno sestane in pripravi razdelilnik na podlagi kvantificiranih meril. Toda prav veliko nisem mogla storiti. Še preden sem ugotovila, da je prišlo do napake pri pripravi seznama, je namreč Naglič po Šuštarjevem nalogu vsem izbranim podjetjem poslal obvestilo, da bodo dobila sredstva."

Kljub temu je bil končni seznam nekoliko spremenjen. "Razmišljala sem o tem, da bi proti Šuštarju sprožila disciplinski postopek, toda odločila sem se za prvi ukrep, to je bilo znižanje funkcijskega dodatka. Kmalu potem je prišlo do menjave vlade." V enem od tednikov se je te dni pojavil članek, v katerem med drugim piše, da je Petrinova s tem, ko je podpisala seznam izbranih podjetij, prevzela tudi odgovornost za morebitne nepravilnosti pri izbiri... "

1) ta omahljiva teta je spet predlagana za ministrico, pa se novinarji nič ne spotikajo ob to, medtem ko se spotikajo od to, da opozicija "ni hotela poslušati, kaj ima dr. Drnovšek za povedat"

2) Janša je imel na Depalo vas precej manj vpliva, medtem ko je Petrinova vedela, da nekaj ni v redu, pa je Janša takoj "letel", ona pa je ponovno kandidatka

3) "Kaj dosti več kot ministrica ne morem storiti" je izjava, ki smo jo od nje že slišali. Kdo pa potem lahko na ministrstvu kaj stori? Zakaj pa potem sploh imamo ministre? Novinarji bi morali ob takih izjavah zahtevati odstop, ne pa na samo "poročajo", ko gre pa za opozicijo!!! , pa neusmiljeno udarjajo po njej!

4) Spomnimo se udarnosti komentarjev v časopisju, ko je šlo za neplačane davke, odstop Grilja, ki je to dovoljeval in imel poleg tega še popolnoma neurejene razmere v svojem resorju. Novinarji niso bili na strani davkoplačevalcev, ampak so z vso silo udrihali po Romani Logar, ki je zahtevala zamenjavo Grilja. Uganite, zakaj!

5) Na čigavi strani so novinarji? Na strani korupcije, neplačevanja davkov, nereda, v katerem najbolje uspevajo lopovi ali na strani SVOJE države, naroda, davkoplačevalcev in državljanov?

6) Komentar o doživljenskem varovanju predsednika države v istem časopisu, pa kot primer daje Italijo-državo mafije, korupcije in nasilja. Izgleda, da je novinarjem že jasno (in ljubo?), da postajamo vedno bolj podobni Italiji, kjer je mafija, kriminal in državna uprava neločljivo povezana, kjer te zajebavajo, ker nimaš računa za pizzo izpred treh dni, organiziranemu kriminalu pa si nihče ne upa stopiti na prste!!! In potem bi najraje utopili v žlici vode opozicijo (ki je že tako izgubila kakršnokoli moč karkoli storiti), ker jim očita, da niso objektivni...  


Mnenje na "Pomladniki, motite se!"

Strinjam se z mnenjem, da novinarji (vsaj ne vecina) niso podkupljeni, ampak da RES tako mislijo! Za primer navajam (Mag 22.nov 2000 - Janez Markeš) mnenje o novinarju Dnevnika dr.Miheljaku: vedno je bil nekako plašen, ustrežljiv in razpoložljiv, tako da sem se kasneje spraševal, kaj ga v kolumnah pripravi, da postane fanaticno popadljiv...

Menim, da je to stvar zrelosti vsakega posameznika oz. njegove samozavesti ali pokoncne drže! Novinarji imajo odgovorno poslanstvo, saj obvešcajo (ali zavajajo) ljudi. Zavedati bi se morali svojega poslanstva -ISKANJA RESNICE. Vse je odvisno od posameznika (vzgoje v družini, okolja) - kako bo ob novi zaposlitvi podvržen manipulaciji ali se bo tej lahko uprl. Kajti kontinuiteta deluje skozi manipulacijo s šibkimi, in teh je veliko (šolstvo, vzgoja doma). Zdi se, kot da se nahajamo v zacaranem krogu, kjer ni izhoda.


40.Črna pika

DELO, 28. november 2000

V današnjem Delu (zadnja stran) pod naslovom:" Slovenski tisk v svetovni eliti" smo lahko prebrali:

"...na Dunaju je Mednarodni institut za medije (IPI) predstavil študijo o (ne)svobodi tiska v državah clanicah OVSE. Izmed 55 clanic samo v 12 državah v obdobju 1999 - 2000 niso zasledili kršitev svobode tiska, med njimi je tudi Slovenija."

Na teh straneh pa smo ugotovili, da so slovenski mediji dosegli poden...


Mnenje o SAMOUMEVNOSTI ENE SAME RESNICE

Pred casom smo v intervjuju z g.Stanovnikom (Mag) prebrali o komunizmu kot družbenem sistemu in da je nenavadno, ker le-ta odhaja neocenjen. Res je, da ostaja neocenjen, ni pa nenavadno, saj le-ta še vedno traja, sicer v nekoliko spremenjeni obliki, nekateri mu pravijo postkomunizem.

Vecina ljudi (tisti, ki so bili v komunizmu "pomembni") je prevzelo svojo resnico, kot da je to "nekaj svetega". To pa zato, ker jim je sistem omogocil biti pomemben, biti nekdo, imeti oporo pri "naših". Kot da gre za neko vrsto odvisnosti od odnosov, prisoten je strah pred odgovornostjo. Pripadnost sistemu je nekaj svetega, tiste, ki ta sistem ogrožajo, pa je potrebno kaznovati.


41.Črna pika

TV slo 1, Odmevi - 30. november 2000

V prispevku iz okrogle mize na temo "Za koga delajo novinarji" smo v pogovoru z novinarjem Dnevnika g. Lesjakom slišali naslednje: ce kriticna javnost ocita novinarjem politicno pristranskost v porocanju, potem imamo tudi novinarji pravico vprašati kriticno javnost, za koga le-ta dela !?!

Kot da je kriticna javnost nekaj slabega. Saj je kritika vendar pogoj za izboljšave, razen ce naši novinarji menijo, da oni že vse vedo in da imajo v lasti vse modrosti tega sveta, v tem primeru res ne potrebujejo kritike.

No, mi navadni državljani smo bolj skromni, vemo, da smo zmotljivi, zato vzamemo kritiko kot pozitivno stvar, saj vemo, da se le tako lahko ucimo, se izboljšujemo, spreminjamo svet na bolje. Ce bi se tega ZAVEDALO vec posameznikov (kakor tudi novinarjev!), da smo nepopolni in zmotljivi in da resnica ni v nikogaršnji lasti, bi bil svet danes precej drugacen. Narava in hrana bi bili cistejši, kar pomeni manj lakote in bolezni, bilo bi res manj bogatih, a vec srecnih ljudi. Ali ni že cas za spremembe ?


41.Črna pika

Dnevnik, 5. december 2000, Vlado Miheljak

Mandatar, opozicija

"...Ni sicer razloga za dvorjenje režimu, ki zagovarja vsebine, ki so ti morda bližje, a prav tako ni razloga, da bi dajal popust nekomu, ki v odnosu da javnih vprašanj artikulira nesprejemljive vsebine in metode, zgolj zato, ker je v opoziciji. V demokraciji imajo vsebine prednost pred vlogo, ki jo imajo nosilci...

...In, navsezadnje, veliko bolj "nevarni" od plačanih so tisti kolumnisti, ki pišejo zgolj iz prepričanja in notranje potrebe..."

 

No, pa smo le dočakali. Miheljak je dobil nove smernice iz Erjavčeve in sedaj je treba to "filozofsko" podkrepiti. Sedaj, ko je Bajuk končno v opoziciji, je treba spremeniti paradigmo novinarske etike. Po novem ni več treba gledati pod prste vladi, ampak se je treba lotiti "vsebin". Zelo prozorno!

Kljub temu, da bi bil Miheljak rad le navaden "plačanec", ki je izven službe normalen, so se "notranje potrebe", ki človeka maličijo vedno in povsod, nehote pokazale, ko ni mogel prikriti manijaškega nasmeška na večer Volitev 2000 pri komentiranju rezultatov. To ga je izdalo, da zaradi svoje osebnosti ne more biti komentator, ampak le fanatični politični agitator, ki je uspeh svojega "komentatorstva" neposredno videl v rezultatu volitev. Dobro delo, dobra plača in še notranje zadovoljstvo !

Mi pa smo ob njegovem delu spoznali, kako komentatorstvo postane prikrita politična propaganda.


42.Črna pika

Dr. Vlado Miheljak, Sobotna Priloga, Delo 23. Decembra 2000

Obračun pri K.O. Sečovlje

Res neverjetno kaj vse je sposoben napisati Vlado Miheljak in pri tem imeti čisto vest. V konkretnem primeru gre seveda za odnose Slovenije s Hrvaško in problem Piranskega zaliva, Trdinovega vrha etc..

Da ga citiram: » Slovenska zunanja politika mora razmisliti, s čim lahko gre Hrvatom naproti. Ali z nedorečenimi in slabo utemeljenimi protestnimi notami ali z diplomatskimi bonboni« Najlaže bi bilo Hrvatom za začetek pokloniti tisto kar jim itak pripada, npr dolgove Ljubljanske banke, umik vojakov s Trdinovega vrha.« In naprej » In prvi pogoj za takšen konsenz je spoznanje dejstva, da ni nobene realne možnosti za bistveno drugačno ureditev vprašanja Piranskega zaliva kot ga predlagajo Hrvati. Slovenija za bolj ugodno razmejitev nima niti prepričljivih argumentov niti zaveznikov v mednarodni skupnosti« Konec citata.

To da je bil celotni piranski zaliv Slovenski ob osamosvojitvi Slovenije 1991 seveda pozabi omeniti. Ko že govori o argumentih. In sedaj naj bi Slovenija kar poklanjala svoje ozemlje in teritorijalne vode tuji državi zaradi prijateljsih odnosov in ker so na oblasti prijateljske stranke?!?. Res čudovito, samo jaz bi temu rekel izdaja nacionalnih interesov navkljub vsem argumentom in prednostim ki jih Slovenija nasproti Hrvaške ima. Ampak tukaj sploh ne gre za merjenje moči, ker nisem pristaš tovrstnih prijemov, gre za stvari ki bi morale biti jasne in sploh nediskutabilne. Že tako je Slovenija izgubila Koroško, del Istre in tako je bilo pač določeno in je kar je.

Ampak da bi sedaj tisto malega kar še imamo kar poklanjali, tega pa ne razumem. In takšno pisanje ne vidim drugače kot alibi za prihodnje odločitve slovenkse vlade, ki jo Vlado Miheljak tako obožuje, spravlja pa se na manjšinsko opozicijo, ki ne odloča o ničemer, ampak vsaj da vedeti da ji je mar za nacionalne interese Slovenije, nekaj kar očitno tisti, ki so nasprotovali osamosvojitvi Slovenije nikakor ne morejo razumeti. Tukaj vsi argumenti o strpnosti in dobrososedskih odnosih odpadejo, ker smo prav dobro videli kako si to Hrvati predstavljajo, ne glede na oblast, ki jo imajo. In ko kršijo mejne dogovore , mi naj ne bi protestirali ampak bili tiho? Oni predstavljajo maskimalne zahteve nasproti nam (Piranksi zaliv na pol), mi pa naj bi po Miheljaku popuščali kar se da in se s tem sprijaznili. In ko to navežem na vso ostalo pisanje Vlada Miheljaka in njegove politične simpatije, je vse bolj jasno. Ko berem njegove »umotvore« začnem samo še bolj ceniti tiste novinarje, s katerimi se sicer ne nujno strinjam vedno , ampak so vsaj objektivni, kritični do vseh kot Marko Crnkovič, Bernard Nežmah... Eden se je že poslovil od SP, drugi še vztraja.

Vlado Miheljak pa ima privilegij pisanja za oba glavna dnevnika, mnogi ki drugače mislijo pa nimajo teh možnosti, da bi mu vsaj ugovarjali pri tako pomembnih rečeh. Sramota! Z moje strani gre najbolj črna pika novinarju Vladu Miheljaku in njegovemu pisanju.


43.Črna pika

Gospodarski Vestnik, 21. Decembra 2000

Gospodarstvo je povedalo, Vesna Bertoncelj Popit

"V zadnji letošnji številki naše revije vam, dragi bralci, ponujamo mnenja slovenskih direktorjev o naših politikih in ministrih v letu 2000, ....Tudi gospodarstvo zaupa bolj levemu polu kot bolj desnemu.... in prav vse politike in vlade doslej so se na mnenje gospodarstva precej požvižgale.... Kljub temu pa v gospodarstvu znajo ceniti tiste, ki jim omogočajo kolikor toliko stabilne gospodarske razmere, da se podjetja lahko v celoti posvetijo kupčijam...Tokrat sta veliko zaupnico dobila predvsem Janez Drnovšek in Anton Rop. Nad svojim delom pa bi se morali zamisliti zlasti Marjam Podobnik, Jože Zagožen in Janez Janša...."

Zgledujte se po Clintonu, Matjaž Nidorfer

"Direktorji so prepričani, da sta jim veliko škode naredila tudi Andrej Bajuk in Janez Janša. Slednji je pogosto dajal vtis, da je glavni v takratni koaliciji, ob tem pa sta oba s številnimi kadrovskimi zamenjavami pogosto zbujala dvome v strokovni javnosti, kakor sodijo tudi direktorji. ... Janez Janša se je tako celo znašel na vrhu seznama politikov, ki bi jih slovenski direktorji najraje zbrisali iz političnega prizorišča...."

Politik, ki bi ga najraje zbrisali s slovenske politične scene:

Janez Janša ..... 35,5 %

Marjan Podobnik....29,9 %

Lojze Peterle ....25,1 %

Andrej Bajuk .... 22,5 % ........

Ker so bili rezultati podobni tudi prejšnja leta, ko so bili omenjeni pomladanski politiki v opoziciji in v ničemer niso vplivali na gospodarstvo, imamo konkreten dokaz, da je večina direktorjev kadrovana politično in podrejena političnim interesom kontinuitete. Vedno, povsod, ter pod vsakršnimi okoliščinami bodo proti pomladanskim politikom. Gospodastvo in mediji sta glavna stebra moči kontinuitete, torej to so glavne prepreke demokratizaciji in pluralizaciji naše družbe. Preko njih kontinuiteta onemogoča vsakršno politično konkurenco. Tako so že v časih totalitarizma gospodastvo uporabljali za vzdrževanje politične avantgarde (Elan, Smelt, Hit,....), medije pa za vzdrževanje laži.

Iz omenjenega pisanja je razvidno s čigavo glavo mislijo ubožčki na Gospodarskem Vestniku.


Kratek slovar novoreka slovenskih medijev (ali kako mediji prikazujejo ista dejanja pod različnimi vladami)

________________________________Bajukova vlada_______________Drnovškova vlada___________

Zamenjave v državnih službah__Politične čistke_____________Strokovne izboljšave

Zmanjšanje pokojnin___________Kratenje upok. pravic________Reševanje pokojninske blagajne

Omejevanje plač_______________Obubožanje delavcev__________Zmanjšanje proračunskih izdatkov

Poskus vpliva na medije_______Ukinitev svobode ____________Profesionalizacija medijev

Zadolževanje__________________Zapravljanje denarja_________Investicijski zagon

Reforma sodstva_______________Ukinitev neodvisnosti sod.___Povečanje učinkovitosti sod.

Odnosi s tujino_______________Podrejanje medn. Kapitalu____Povečevanje mednarodne vloge

Približevanje EU______________Izdaja sloven. interesov_____Priključitev svetovnim integrac.

Zapiranje prostocarin. prod.__Kapitulacija_________________Prilagajanje EU

Obeležitev preteklosti________Revanšizem in kolaboracija___Ohranitev temeljev države

 

Ker se mi zdi zgornji prispevek zelo zanimiv, prosim tudi ostale bralce, da prispevajo nove pojme v Slovar. Mi jih bomo z veseljem objavili in morda naredili novo stran, posvečeno samo NOVOREKU ....Moderator


Mnenje k 43. Črni piki

Tudi jaz sem zgrožen nad načinom, kako mediji postavljajo vprašanja in kako s tem sugerirajo odnos bralcev do posameznih javnih osebnosti.

Prepričan sem, da medijska mašinerija "kontinuitete" deluje usklajeno v tajnem projektu medijske likvidacije opozicije. V enem od prejšnjih prispevkov je nekdo omenil akcijo Mladine, ki je spraševala o tem, na koga bo najprej izvršen atentat. Sugerirala je natanko iste ljudi, o katerih je Gospodarski Vestnik pisal, da bi jih najraje zbrisali iz politične scene. Pri zasnovi članka so natančno vedeli koga in kaj ga morajo vprašati, da bodo dobili željene odgovore.

Kdo bo o tem obvestil mednarodno javnost, razne senatne komiteje, odbore za človekove pravice, itd? Ali pa je vse samo farsa?


44.Črna pika

TV Slovenija, December 2000

TV Slovenija poslala izjavo o podpori češkim TV novinarjem, ki protestirajo proti političnemu imenovanju novega direktorja.

Na TV Slovenija, ki je politično precej bolj enobarvna kot Češka TV, hočejo s to gesto slepiti slovensko javnost in prikriti umazanijo, ki jo je povzročila med predvolilno kampanijo. TV Slovenija je bila par let tarča "kontinuitete", ko pa so jo prevzeli in jo podredili, se ni nihče spomnil in šel na ulice. To pa zato, ker so bili tudi drugi mediji že prej "okupirani" in je bilo zaprto še zadnje okno, skozi katero bi lahko videli, kaj se dogaja. Od takrat naprej beremo in poslušamo le še pravljice o volkovih in ovčkah.


TV SLO

Sindikat novinarjev nacionalne TV Slovenija je ob nedavnem uporu novinarjev ceške TV poslal pismo podpore. Sprašujem se, kakšno podporo lahko dajo novinarji dežele, kjer politika sodeluje z vodstvi medijskih hiš neprekinjeno že pol stoletja in vec in tako kroji resnico po svojem okusu ter pere možgane svojim državljanom.


Svoj prispevek pošljite tukaj: Prispevek za MEDIA BLACK LIST.