Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Huisvredebreuk/woonstschennis (art. 439 e.v)  1. Wat
  2. Het binnendringen in een woning tegen de wil van de bewoner is strafbaar, tenzij in de gevallen waar de wet het toelaat of op bevel van de overheid. Er worden twee gevallen onderscheiden in de wet :
    Verzwarende omstandigheden hierbij zijn :
  3. Straf
    Gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en geldboete van 26 Bef tot 300 Bef (x200 opdeciemen). In geval van verzwarende omstandigheden kunnen deze straffen oplopen tot een gevangenisstraf van 5 jaar en een geldboete van 500 Bef (x200 opdeciemen).


  4. Bewijslast
    Eigendom, aanwezigheid door de stalker zonder rechtvaardiging, wijze van binnendringen, één van de bovenstaande elementen (bedreiging of geweld of braak of inklimming of valse sleutel).