Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Gnomer

 


-30 BP 

Gnomerna är ett extremt kortväxt och grovhugget folk. Gnomerna saknar helt hårväxt, men har i  
gengäld ett pannben hårdare än stål, en enastående fysik och en hud kraftigare än trollens  
(abs 6). Gnomerna skapades av kejsaren som gruvarbetare åt dvärgarna, genom att blanda dem med troll  
får att få en tåligare varlese som bättre tålde det hårda livet i grottorna. Tyvärr gick  någonting snett och Gnomerna blev för självständiga och gjorde uppror mot dvärgarna och flydde  ut i Chronopia för att försöka klara sig själva. Gnomerna lever i mycket stora familjer, som pga Gnomernas höga levnads ålder kan bestå av hela 4-6 generationer. Denna sed härstammar från deras första tid iväg från dvärgarna då de ännu bara strövade fritt i staden och då var tvungna att hålla ihop för att överleva. 

Gnomerna är inte egentligen någon religiös ras utan tillber lite vem eller vad som helst men  
de flesta dyrkar olika natur-gudar. Gnomerna bor i en egen liten namnlös stadsdel i stadens utkant, liten nog att den knappast märkas och tros därför bara vara en del av nån annan stadsdel, som de byggt upp under de år de varit ovan jord. Stadsdelen är uppbyggd av låga stenhus med rejäla tegel tak. Gnomerna är egentligen allätare men föredrar lammkött, och gärna med lite gott starkt kryddat vin till eller revbens-spjäll med starkt mjöd. 

Gnomer tycker förståligt nog mycket illa om dvärgar efter all den smärta de orsakat gnomerna genom historien. Eftersom gnomerna gärna håller sig för sig själva så vet andra raser mycket lite om dem men väldigt få hyser något direkt agg mot dem. 

De flesta gnomer arbetar som Hantverkare, Tekniker, Läkare, magiker eller som Krigare. Gnomiska 
krigare är kända för att vara mycket modiga, nästan till gränsen av idioti och för sina stora  strids hammare. Gnomerna är av natur ett mycket krigiskt folk vilket kommer från deras släktskap med dvärgarna. 

* Alla gnomer har 6 poängs naturlig pansar. 

* Gnomer kan ignorera skada. Fungerar som den demoniska besvärjelsen Stålsättning(se Demonmagi,  
i Mörkrets Väktare). 

* De är dessutom immuna mot alla former av demon magi. 

Grundegenskaper 

   Sty: -   Int: -  Sto: 4-10(7) 
   Fys: +3  Psy: +3 
   Smi: -   Kar: - 

Nya yrken 

Läkare 

En läkere är som namnet antyder en doktor som helar och/eller botar sjuka och skadade med hjälp 
av diverse örter och andra knep. Gnomer är kända för att ha Chronopias bästa läkare som ibland  
till och med sägs kunna återuppliva de döda... 

Yrkesförmåga  

Alla läkare kan läka ett KP/spenderat Psy med hjälp av handpåläggning. Alla  
Gnomiska läkare klarar dessutom automatiskt magiförmågeslaget. 

Yrkesfärdigheter 

*Animism(endast gnomer) 
*Djurhelning 
*Läkekonst 
*Lärdomsfärdighet(1) 
*Massage 
*Meditation 
*Örtkunskap 
*Vapenfärdigheter(2) 
*En valfri färdighet 

Start utrustning 

En läkare får frånbörjan en väska innehållande diverse olika örter och brygder, den licence de  
behöver för att få utöva sin magi, samt ett valfritt handvapen. 

Nya vapen 

Gnomisk Strids-hammare 
Skada:2t6 
Sty:16 
Bv:16 
Längd:0 
Vikt:6 
Pris:1200 

Gnomiskt Armborst 
Skada:2t4 
Räckv:200m 
laddn:2 
Vikt:4 
Pris:1400 

Nya besvärjelser 

29 Återuppväckning(R) 
An 
Permanent 
Beröring 
Besvärjelsen Återuppväcka gör så att animisten kan återuppliva en död person. Person ken inte ha  
varit död i mer än 24h. Det krävs en E per 3Psy hos densom ska återupplivas plus ett Psy  
permanent. Den återupplivade får dessutom -1t3 på alla grundegenskaper utom Sto. Endast gnomer  
kan lära sig formeln återuppväckning. 

\Victor