International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)

IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet

Denna förklaring är utarbetad av IFLA/FAIFE och antagen av IFLA:s styrelse den 25 mars 1999 i Haag, Holland.


Alarabia, Balgarski, Bangla, Bosanski, Cesky, Chaltibhasa, Dansk, Deutsch, English, Español, Farsi, Français, Hangul, Hrvatski, Íslenska, Italiano, Kartuli, Lietuviskai, Magyar, Nederlands, Nihongo, Norsk, Polski, Português, Russkij, Shqip, Srpski, Suomeksi, Tagalog, Tamil, Türkçe, Viet, Zhongwen (simplified), Zhongwen (traditional)


IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) stödjer, försvarar och främjar den intellektuella friheten så som den definieras i Förenta Nationernas förklaring om den mänskliga rättigheterna.

IFLA förklarar att alla människor har en grundläggande rätt till tillgång till uttryck för kunskap, kreativt tänkande och intellektuell verksamhet och till att framföra sina åsikter offentligt.

IFLA anser att rätten till kunskap och yttrandefriheten är två aspekter av samma princip. Rätten till kunskap är en förutsättning för tanke- och samvetsfrihet; tanke- och yttrandefrihet är nödvändiga villkor för fri tillgång till information

IFLA hävdar att förpliktelsen i fråga om den intellektuella friheten är ett centralt ansvarsområde inom all biblioteks- och informationsverksamhet.

IFLA uppmanar därför bibliotek och biblioteksanställda att stå fast vid principerna om den intellektuella friheten, den oförhindrade tillgången till information och yttrandefriheten samt att erkänna biblioteksanvändarens rätt till ostördhet.

IFLA uppmanar sina medlemmar att medverka till att dessa principer blir accepterade och förverkligade. Och därmed fastslår IFLA att:


Översatt från engelska av Jan Ristarp / IFLA/FAIFE Office


to Main page to top

IFLA/FAIFE Office
Birketinget 6, 6th floor, DK-2300 Copenhagen S, Denmark
Phone: +45 32 58 70 77, dial 532 or +45 32 58 60 66, ext. 532
Fax: +45 32 84 02 01
E-mail: susanne.seidelin@ifla.org or sus@db.dk or faife@ifla.org