MariaBode index

MariaBode 13 - april 1993:

  • OPERATIE BISSCHOP BÄR GESLAAGD!
    EXCLUSIEF: Alles over Bärensex en de liefsjes van ex-bisschop Bär (pag 3-15)


powered by FreeFind

Bärensex
Mgr. Bär en zijn 'lovers'

Perverse computersex via de 'Koninklijke' PTT

We geloofden onze ogen niet toen we zagen dat de heer Bär in een elektronische advertentierubriek op één scherm verscheen met ene 'heer' Lubin uit Schiedam, die een 'Goddelijk geil slaafje' zocht dat 'onderdanig, gewillig en geil' moest zijn om het 'geschikt speeltje' van deze 'extreem groot geschapen meester' te mogen worden.

We kunnen er niet omheen. 'Het lichaam is niet voor de ontucht, het behoort aan den Heer', lezen we in 1 Korintiërs 6:13. De affaire Bär heeft tot onbevroede en voor de allerheiligste katholieke moederkerk ongekende bijeffecten veroorzaakt.

Wie had ooit kunnen vermoeden dat de buitenkerkelijke contacten van een bisschop als 'bärensex' school zouden maken in de contactadvertentiewereld. Is het een zonde om te snuffelen in de post van een ander?

De voorzitter van het Comité Generaal Onze Lieve Vrouw ter Staats, de heer Henk M. Brouwer geeft toe dat het een 'inbreuk op het privé-gebeuren' is. Maar dat weegt niet op tegen de schandalige wijze waarop men direct, computergestuurd de heiligheid van onze kerk te grabbel gooit met elektronische berichten als 'geile bär gezocht', of 'wie doet er aan keiharde r.k.s.m.' Hoe waar zijn de woorden van Romeinen 1:26-27: 'Daarom heeft God hen overgelaten aan onterende driften. Hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang met de tegennatuurlijke verwisseld. Ook de mannen hebben de natuurlijke omgang met de vrouw laten varen, zijn in lust voor elkander ontvlamd, en mannen plegen ontucht met mannen'.

Liefhebbers van 'Bärensex' doen het aan het uiteinde van de telefoon, op de zogenaamde Videotex-lijnen. Volgens de folder van deze in Nieuwegein gevestigde firma gaat er via het Videotex-netwerk 'een nieuwe wereld aan mogelijkheden voor u open'. Het werkt simpel, via telefoonlijn, modem en 'elektronische postbussen' communiceert men op het beeldscherm. Via een simpele druk op de knop bevind u zich in de PTT-computer en krijgt een up-to-date telefooonnummerbestand op uw scherm.

Of besteld een boek. Maar met name de erotiek is goed vertegenwoordigd met z.g. 'paraplu-diensten', 'chatlines' en 'contactadvertenties'. Zaken waarvan een goed katholiek het bestaan niet mag vermoeden. Via een brief werden we attent gemaakt op de meer dan schandalige wijze waarop via de erotische 06-400 dienst de super-voorzichtige, volledig verborgen achter schuilnamen, toegangsnummers en geheime codes, in schijnbaar absolute anonimiteit de meest smerige praatjes over bisschoppen en priesters de wereld rondstuurt.

Wellustige knapenschenners

Via deze diensten roept men op tot het bedrijven van door Rome verboden carnale contacten. Want staat er niet in 1 Korintiërs 6:9-10: 'Ontuchtigen, afgodendienaars, overspelers, wellustelingen, knapenschenners, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen geen deel hebben aan het koninkrijk Gods'. Ieder in bezit van zo'n modem raden we ten strengste af in te loggen op deze databanken. Het valt zelfs aan te raden het ding nog even in de verpakking te laten zitten, tot monseigneur Henny Bomers zijn Elektronische Apostolische Databank (BEAD) in gebruik neemt.

Het bleek niet zo moeilijk om als buitenstaander in te breken in de privé-postbussen van de adverteerders. Hun zescijferige 'privé-nummer' staat vet boven in beeld. Je moet alleen maar de viercijferige code weten te achterhalen. Wij pakten het Nieuwe Testament en sloegen onze favoriete passages open. Je moet geduld betrachten, want drie keer misintoetsen en je moet weer van voor af aan beginnen.

Op dinsdag 23 maart was het 'raak' met de code van de zichzelf als 'origliatore' (luistervink) beschrijvende adverteerder Fabio uit Rotterdam: Zijn code bleek 9462 te zijn. Omdat er een duivelse werking werd vermoed, besloot Brouwer tot een opmerkelijke stap. Alsof Henk plotseling de list van de duivel doorzag, besloot hij zijn favoriete bijbelpassages omgekeerd in te toetsen: Matteus 26:4-7. En het was bingo.

In Henks eigen woorden betreft het deel van het Matteus-evangelie 'waarin die gluiperige hogepiesters beraadslaagden om Jezus met een list gevangen te nemen en koud te maken. Ze waren te scheiterig om het op dat joodse paasfeest toe doen. Omdat ze m'n knepen dat er dan stront aan de knikker zou komen met het gewone volk. Die zouwe dat niet pikken. En dan komt plotseling uit het niets die knappe jonge meid naar de Heer met zo'n albaster jerrycan. Bärstensvol met de beste kwaliteit vette olie. En dat pleurt ze dan zo over de Heiland z'n kanes gooit. Toch een schitterende bijbelpassage, niet dan?'

Henk beschrijft in zijn onvervalst Hoog Haarlemmerdijks hoe goed hij zich voor de geest kan halen hoe het er aan toe moet zijn gegaan 'als die meid dat peperdure vet over de Heer z'n heilige harses pleurt'. Hoe het ook zij, Matteus 26:4-7 leverde de sleutel tot de brievenbus van een van de meer serieuze 'Bärensex' adverteerders.

Brouwer dacht dat hij wel wat gewend was op dit gebied. Tevergeefs protesteerde hij tegen de vertoning van films met biechtstoelensex of lesbisch nonnengedoe. Of hij, middels zijn (ongeoorloofde) gesnuffel in andermans elektronische post, niet over de schreef is gegaan? Brouwer wil nadrukkelijk stellen dat hij 'deze elektronische pekelzondetjes allang heeft beleden'. Dat ook bevoegde katholieke instanties niet al te zwaar aan Henks gesnuffel tillen, blijkt uit de drie weesgegroetjes en twee Onze Vaders straf die Brouwer als penitent moest bidden.

Toen een van de bestuursleden opperde dat 'zoiets ook niet mocht van de politie', reageerde Brouwer alert met 'wijfie, wat loop je nou weer te zanikken. Ik heb 't hele zootje allang gebiecht en de absolutie ontvangen. Bovendien kon ik op deze wijze ingrijpen in de elektronische sexuele exploitatie van een voormalig bisschop en het kwaad enigszins indammen'.

Wat belangrijker is, was dat op deze wijze eindelijk inzicht werd verkregen in de schemerwereld van 'met wie ex-bisschop Bär het allemaal deed'. Begrijpelijk, want wat wist kardinaal Simonis meer te vertellen dan dat hij 'had gehoord' dat iemand anders 'had gehoord' dat Bär weleens wat met militairen had gedaan. Zonder dat hij nog bisschop Ernst precies wisten hoe de ex-bisschop het deed.

Met name het kraken van de code van 'Bärensexer' Fabio was hier belangrijk. Henk zag in zijn datingfile dat dit een pastoraal opbouwwerker uit 'Rotterdam e.o.' was. Zijn uiterlijk omschreef deze geestelijke leidsman summier als '187cm, 80kg, 22cm en ongehuwd'. Hij wilde 'ervaringen uitwisselen over contacten met geestelijken'. 'Ben 'zeer geïnteresseerd in mijn medemens', zo liet hij weten, zonder te vermelden in welk medemenselijk lichaamsdeel precies. Hij plaatste 'Bärensex-advertenties' in rubrieken als 'Gay SM' en Perverse sex'.

De voormalige Rotterdamse bisschop tussen 'dominante kerel voor sm gezocht' en 'poep-en-pissex in uniform'. Fabio zocht mensen die 'bärsex' hadden bedreven met de voormalige Rotterdamse bisschop. Het bleek erger te zijn dan kardinaal Simonis in zijn kwaadste nachtmerrie had kunnen dromen.

Om een ieder bewijzen dat er wel een heel unfair spel met de katholieke kerk wordt gespeeld noemen we slechts het aantal van niet minder dan 41 reflectanten die Brouwer in de elektronische brievenbus van Fabio aantrof.

Bär-sexclub

Het is in-en-in treurig dat het bisschoppelijk ambt, dat dankzij de onvermoeibare inzet van met name Henny Bomers, kardinaal Simonis en Jo Gijsen, respect genoot van de hoogste instanties te Rome, in Holland wordt verlaagd tot de oprichting van een 'Bärensexclub', opgedeeld in de categorieën 'priesteruniform-freaks' en zij die het met de ex-bisschop 'deden'. En dat allemaal via de telefoonverbindingen van de Koninklijke PTT.

Zou Hare Majesteit niet eens moeten worden gewezen op de mogelijkheid dat 'koninklijke' weer terug te vragen. Het is toch ronduit een schande, dat zij, die intiem met de voormalige Rotterdamse bisschop waren geweest, botweg geld eisten om hun verhaal te doen.

Zoals de zichzelf Grizzly (een soort beer) noemende reflectant nummer 619885 met een uit drie woorden bestaande boodschap: 'hoeveel betaal je?'.

Sommigen die het met 'Bär deden', zoals de onder nummer 695491 ingeschreven Martijn uit Den Haag, maakten terecht bezwaren tegen de ronduit smakeloze wijze waarop de Rotterdamse pastor in het openbaar en direct met Bärensex adverteerde. 'Er over praten wil ik wel. Maar haal alsjeblieft die advertentie weg. Daarna kunnen we verder praten!'

Martijn kende 'een goede vriendin van Bär, gezien zijn reactie die op woensdag 24 maart werd gekraakt. De 'hele toestand rond Bär' hield hem erg bezig. Martijns probleem met de pastors Bärensex-advertentie was 'dat hij erg multi-interpretabel' en ook 'mensen kon aantrekken die destructief zijn'.

Laten we Martijn verder even zelf aan het woord in zijn onderschepte bericht: 'Ikzelf ben Nederlands Hervormd en dus niet katholiek. Mijn vriend is katholiek en heeft met van alles en nog wat in deze kerk problemen en terecht. Hij zegt vaak: het artikel is prima, maar het winkelpersoneel deugt niet. Ik ben het daar mee eens. Je kunt daar grappen over maken, maar het is wel triest. Wat er precies gebeurd is weet ik ook niet. En natuurlijk is het allemaal een groot probleem voor de RK kerk, maar dan zoek je toch een meer intelligente oplossing? Ik ken een vriendin van Bär van al heel lang en zij zegt alles al lang te weten en hem ook wel eens op de risico's te hebben gewezen. Maar toch, ik als protestant begrijp wel de leer, maar moet je dan jezelf opgeven? Neen. Ik heb zelf eens een vriendje gehad, die in het klooster wilde en als novice ging. Ik zocht hem op zijn verzoek op. 's Avonds na het (novenum?), in ieder geval na dat ieder naar zijn cel was, net als ik, dan zocht hij me op en hadden twee uur lang gesprekken, vrijen en sex in het klooster. Er was tenminste één priester die precies wist hoe e.e.a. in elkaar zat en na het avondeten, vroeg hij me vaak mee voor een wandeling in de tuin, terwijl mijn vriendje keukendienst had. Hij begreep veel. Hij was bijna 60 en had zelf als priester ook veel mentale problemen met kerk en paus. Niet dat hij daar erg expliciet in was, meer vanuit maatschappelijk oriëntatie. Nou, dat is een heel verhaal. Ik neem je jou advertentie niet (meer) kwalijk, maar wees voorzichtig met dit soort open uitnodigingen om alle ellende op scherp te stellen. Ik wil je dat even illustreren aan het volgende: mijn vriend heeft een peetoom, die een chirurg in ruste is en een 'lintje' van de paus heeft (vraag me niet welke, ben ik vergeten want zegt mij niets). Hij hoort bij het meest extreme rechts-roomse wereldje van Nederland. Was actief in RK anti-arbortusbeweging en wie weet wat zoal meer. Zijn petekind (mijn vriend) is goed. Ja hij woont samen met een vriend, maar die deugt en heeft een goede maatschappelijke (hoge) functie. Dat is wat anders. Hij neemt het mij, hem, ons, kwalijk als we niet op zijn verjaardag komen. Het is de hypocrisie ten top. Ik praat dus ook niet met hem en zijn vrouw die idem is over abortus/homofilie etc. Als je dat doet dan is het antwoord: wat weten jullie daar nu van. En als je dan zegt: wij zijn zelf 'flikkers' dan zeggen ze: ja, maar jullie zijn anders. Daarvan heb ik veel geleerd en daar wordt ik moe van', aldus het relaas van Martijn.

Stevige pampers

Mocht door deze ontboezemingen het schaamrood u reeds op de kaken zijn gevlogen, stop dan maar met lezen. De waarheid gebied ons echter te melden dat zelfs mensen die slechts lichtelijk door monseigneur Bär waren beroerd, meenden aan 'Bärsex' te hebben gedaan. Zoals ene Kenneth met nummer 619807.

Hij schreef: 'Zelf heb ik als taxichauffeur in Rotterdam meegemaakt dat bisschop Bär mij tijdens de rit over mijn dijbeen streek en vol bewondering sprak dat ik zulke stevige 'pampers' had. Ik knapte op dat woord pampers behoorlijk af, maar verder gebeurde er niets. Voor een leuk contact met een priester ben ik altijd in, mits ze maar in 'uniform' zijn. Zo'n priesterrok wind me enorm op. Draag jij overigens ook het ambtskleed? Laat dan wat van je horen. Bloedgeile groeten, Kenneth'.

Het kon blijkbaar allemaal nog een graadje erger. Neem de reactie van reflectant nummer 619205, ene Boris uit de 'Randstad', die op woensdag 25 maart beweerde te zijn 'gepijpt door bisschop'. Ja, letterlijk in deze laag bij de grondse termen stond het boven zijn elektronisch bericht aan pastor Fabio. Deze smeerlap schreef verder: 'Tijdens mijn militaire dienst ben ik eens heerlijk gepijpt door aalmoez. Bär. Maar toen was hij nog geen bisschop. Het leek me dat hij een beetje masso was, want hij gedroeg zich behoorlijk onderdanig. Gelukkig vreeen we wel veilig'.

En wat te denken van het bericht van ene Dave uit Gilze-Rije, een 'ex-beroepsmilitair die het in Drunense Duinen' zou hebben gedaan met een 'onwillige' monseigneur Bär. Hij zou volgens eigen zeggen de bisschop 'zijn broek van zijn kont' hebben getrokken en monseigneur Bär 'na een stevig pak slaag' hebben gedwongen zijn lid in de mond te nemen. Deze 'nu 49-jarige sportleraar' schroomde er niet voor te beweren dat dit het begin zou zijn van 'een uitgebreide training in discipline' waar hij de ex-bisschop zou hebben onderworpen!

Wie dacht dat er niet meer mogelijk zou zijn op het gebied van smerigheid en vuige laster, komt bedrogen uit. Het kon nog erger! Tenslotte de ronduit ongeloofwaardige berichten van Hans, voormalig priesterstudent op Grootsemenarie Rolduc en reflectant nummer 619562, ene Rob uit Amsterdam en nummer. Deze schroomde er niet voor om via het bulletin-board leger-aalmoezenier mr. drs. H.H.M. Jansen mee de elektronische stront te trekken.

De legeraalmoezenier die kardinaal Simonis persoonlijk op de hoogte stelde van de geruchten over Bärs homosexuele contacten, zo meldde de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijsmacht.

Reflectant Rob schroomde er zelfs niet voor terug te beweren dat hij de oorzaak van de affaire Bär te zijn geweest: 'Hallo, ik ben Rob en was (naar nu blijkt) de reden dat aalmoezenier Jansen bisschop Bär er bij gelinkt heeft. Toen ik al weer wat jaren geleden wat problemen had met mijn geaardheid, wendde ik mij tot de aalmoezenier, Jansen, die de Geestelijke Verzorging deed. Hij vertelde dat homosexualiteit helemaal niet zo erg was, mits ik het maar met de grootste voorzichtigheid bedreef en er vooral niet over sprak. Hij deed echter geen pogingen mij te versieren. Toen er eenmaal een andere aalmoez op bezoek kwam en ik deze (als chauffeur) terug moest brengen naar Den Haag, bleek dit de latere bisschop van Rotterdam te zijn, die gelijk begon met zijn avances. Toen ik die avond veel te laat terugkwam in de Roermondse Kazimir-kazerne, werd ik daar opgewacht door aalmoezenier Jansen . Hij had gelijk door wat er gebeurt was - ik vermoedde dat hij achter ons aan was gereden en zag wat er onderweg op een parkeerplaats bij Tilburg tussen Bär en mij gebeurde - in ieder geval moest ik gelijk bij hem op kantoor komen en toen maakte Jansen op duidelijke wijze klaar dat hij ook door mij genaaid wilde worden. Als het niet zo'n ontzettend onaantrekkelijke man zou zijn geweest, had ik het misschien gedaan, maar ik walgde al bij de gedachte. Later hoorde ik dat hij ook bij andere militairen tevergeefs geprobeerd had sexuele relaties te beginnen. Hij probeerde me zelfs te chanteren door te zeggen 'dat de legerleiding wel op de hoogte zou worden gebracht van mijn activiteiten. Sindsdien heb ik geen enkele mis meer meegemaakt en het is te gek dat juist deze jaloerse nicht (Jansen) Bär heeft verraden. Die kerel is zelf zo vals als de pest. Vraag verder maar bij homobar Sjinderhannes, daar komt hij wel.

De pot verwijt de ketel

Ook de voormalig priesterstudent Hans noemt de Limburgse aalmoezenier mr. drs. H.H.M. Jansen als knapenschender. In Limburg veelvuldig genoemd als organisator van nachtelijke orgiën in het (destijds) onder directe verantwoording van ex-bisschop Gijsen vallende bastion van ware katholieke kuisheid, het Grootseminarie Rolduc. Auspice Deo, Onder Gods vaderlijke zorg, staat boven de hoofdingang van grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In zijn huidige vorm bestaat het 18 jaar en heeft in die periode zo'n 120 priesters afgeleverd. Momenteel zijn er zo'n zeventig kandidaten die zich op het priesterschap voorbereiden.

Via het bulletinboard kregen we contact met Hans. Niet met mgr. Bär, maar met de klikspaan bij Simonis bedreef Hans naar eigen zeggen sodomie.

Zelfbevlekkingsshow

Het begon allemaal heel gewoontjes, in september '88, na afloop van de door bisschop Gijsen gecelebreerde eucharistieviering in het jongerenzomerbivak te Sevenum. In de aansluitende Thema Talk Show was Mgr. Gijsen de hoofdgast en het thema was 'Zelfbevlekking'.

Legeraalmoezenier Jansen zat tegenover me toen het publiek gevraagd werd hun hand op te steken als ze zich weleens hieraan bezondigd hadden. Ook ik stak, na een korte aarzeling, mijn hand omhoog. Vervolgens werd het je hand opsteken als je het per maand, week, dag of meermaals per dag deed. Al die tijd keek Jansen me aan, maar als ik terugblikte, voelde hij zich betrapt en wendde zijn hoofd af. Wat het meerdere malen per dag zelfbevlekken betreft, bleef ik, samen met een student permanent diaken, ook van Rolduc, als enige over die onze hand opstaken. En ons gelijk mochten verheugen in overmatige belangstelling van aalmoezenier Jansen.

Kratjes miswijn

De zelfde dag vroeg Jansen mij hem te begeleiden naar de sacramentskapel in de Roermondse Paredisstraat, tegenover het woonhuis van de bisschop. Het was al laat, maar in de sacristie stond een kratje miswijn, die we bij gebrek aan beter uit de altaarampullen dronken. Jansen vertelde dat de natuurdrift, de niet geestelijke maar lichamelijke bevrediging, in ieder normaal mens aanwezig is. Een jonge man als ik zou langzamerhand een leegte in mijn leven gaan voelen, als gevolg van de zondeval. En dat deze zondeval, zich vooral op sexueel gebied laat voelen.

Jansen vroeg of ik hem vertrouwde. Natuurlijk zei ik ja. Hij was tenslotte een priester, een gewijd man, zou mijn moeder zeggen. Laat mij jouw vertrouwen waardig zijn, en je kennis laten maken met zonden waar je misschien het bestaan niet vermoedde. Jansen zag mijn verbazing, en sprak in aangrijpende taal over de aanvankelijk door God aan de mens geschonken harmonie, die verbroken is, dat de heerschappij van de geest over al het lagere verdwenen is. En dat het nu de taak is van de priesters, die Goddelijke harmonie te herstellen, gesteund door de genade van de Heilige Geest. Want de natuurdrift van de mens, het lagere element van de geslachtelijke neiging, moet beheerst en beteugeld worden. 'Zij laat zich echter niet gewillig leiden', zei Jansen.

Pekelzonden

'Ik vind dat je alle mogelijke zonden een jaar lang moet beleven, extra moet beleven als toekomstig priester, om ze later voor de geest te kunnen halen, want zij staan aan de wieg van het evangelie. Zonder zonden zou het lijden van Christus geen betekenis hebben, was de paus werkeloos en zou er geen Blijde Boodschap van heil en redding te verkondigen zijn geweest. Wat kan ons beter duidelijk maken wat zonden zijn dan de zonden zelf, en hoe we daar van kunnen leren. Als mensen ons hun zonden toevertrouwen tijdens het sacrament van de biecht, hebben ze weinig aan een priester die geen flauw benul heeft van wat de overtreding precies inhoudt. En dan gaat het niet om de details, maar de grote lijnen. Pekelzonden bestraf je gewoon met drie weesgegroetjes als penetentie. Daarom hoort het bij de basisopleiding van een priester, toch minstens aan de grote zonden te hebben geroken. Natuurlijk zijn er zaken die het heilig priesterschap ontheiligen. Het celibaat hoort boven alles te zijn, want niets is zo gevaarlijk voor het ambt als de vrouw, de Eva. De enige vrouw die wat dit betreft een uitzondering is, is Maria.

Hij drukte zijn kruis omhoog

'Opeens stond hij op, plaatste zijn benen uit elkaar en drukte ongegeneerd zijn kruis wat omhoog en omklemde met zijn handen zijn testikels en liep op mij toe'. 'Door indrukken van buiten kan de natuurdrift sterk worden geprikkeld. Volgens mij ben jij net zo heet als ik, fluisterde Jansen'.

Voor ik het in de gaten had, had hij mij uit de kerkbank omhoog getrokken en zijn lippen op de mijne geperst. Met zijn tong drong hij door tot ver achter in mijn mond. Hij omarmde me stevig en kreunde hees in mijn oor: 'Wat dacht je dat Jezus met die twaalf vrienden deed... daar mocht ook nooit een vrouw bij zijn'.

Ik voelde zijn keiharde fallus tegen mijn buik drukken, en Jansen beval: 'Voel eraan!' Terwijl ik maar deed wat me gezegd werd, zei Jansen: 'Als aan de begeerte voldaan wordt, kunnen wij ons van de kwellingen van de oerdrift bevrijden'. 'Kuisheid is een deugd, die de geslachtdrift beheerst', sprak hij, terwijl hij als een hondje zijn onderlichaam tegen mij aan duwde. Ik herinner me nog duidelijk zijn rood aanlopende gezicht, verwrongen tot een grimas. Luid grommend kwam hij klaar. 'Maar de mens is verantwoordelijk voor zijn daden, en niet alle daden hoeven gericht te zijn op voortplanting. Maar dit hoef je de gelovigen natuurlijk niet te vertellen'.

Na afloop nam Jansen me mee. Eerst naar bar de Sjinderhannes, en na wat biertjes naar sauna The Plunge in de Swalmerstraat, waar er een mannenorgie aan de gang was en hij zich gelijk instortte.' Zo meldde voormalig priesterstudent Hans, die zijn opleiding afbrak na deze gebeurtenis.

Koninklijke lijnen misbruikt

We wisten niet dat er zulke nare en gore smeerlapperij bestond. Het is natuurlijk te gek om los te lopen dat dit soort berichten ongestraft via de PTT-lijnen worden verzonden. Onbegrijpelijk dat de Koninklijke PTT daar haar lijnen leent voor het telefonisch bedrijven van 'Bärensex'. Tegenover ons beweerde dit voormalig staatsbedrijf glashard dat zij regelmatig toeziet dat de door haar verstrekte faciliteiten niet worden misbruikt voor zaken die niet voldoen aan de fatsoensnormen.

Op onze mededeling dat alle fatsoensnormen werden overtreden volgde de weinig goeds belovende mededeling dat we onze klachten maar moesten deponeren bij de uitbater van de Gayline, waarna brutaal verbinding werd verbroken. Wat we verwachtte bleek.

De uitbater van het bulletinboard vond niet dat de schunnige oproepen om 'Bärensex' te bedrijven in strijd zouden zijn met de meest elementaire fatsoensnormen. Zonder een spoor van schaamte beweerde men doodleuk dat men alleen een annonce verwijdert 'waarin een telefoonnummer voorkomt'. Ons protest tegen deze overduidelijke vorm van smaad en een schandalige vorm van sexploitatie van een gezalfd man, maakte weinig indruk. We vonden geen gewillig oor, hoewel deze smerige en perverse geilheid alleen de heer Bär treft, maar afstraalt af op kardinaal Simonis en de hele kerk.

Uit MariaBode 13 - april 1993 pagina 3-15

Terug naar de MariaBode