BİR SPİRİTUALİSTİN DÜNYASISpiritualistler!.. Ruhiyatçılar!.. Öte Âlemle ilgilenenler!.. Gizli İlimler Meraklıları!..

Bu sayfayı sizin için açtık. Başka hiç bir okült sitede bulamıyacağınız, medyum geçinenlerden duyamıyacağınız hakikatleri surada bulacaksınız.

Ben 50 yıldır ruhiyatla uğraşan biriyim. Bin küsur celseye katıldım, yüzlercesini yönettim. Refet Kayserilioğlu, Ferhan Erkey gibi operatörlerle tanıştım, Reşat Bayer, Neclâ Çarpan, Esat Ozan gibi medyumlarla birlikte oldum, hatta çalıştım. Rahmetli Enis Behiç Koryürek'in, Bedri Ruhselman'ın, Turgut Akkaş'ın eserlerini tümden okudum. Ruh ve Kainat, İç Varlık, Ruh ve Madde ve Ruh Dünyası dergilerini ilk sayılarından itibâren tâkip ettim. Bunlara ek olarak yerli-yabancı yayınları okudum. Bunlardan hemen hiç kimsede bulunmayan bir kütüphâne oluşturdum.

Özellikle bu sonuncu grupta Spiritualizm'e, ilgisi olmayan pek çok ıvır zıvır konunun karıştırıldığını, insanımızın yanıltıldığını gördüm. Dâvet edildiğim "seans^larda bir sürü saçmalık dinledim. Bunun üzerine bu siteyi hazırlamaya karar verdim.

Spiritualizm meraklısı acemileri uyarmak,istiyorum.

Ayrıca medyum veya operatör geçinenlere, ruhlarla, cinlerle, uzaylılarla görüştüğünü iddia edenlere, âlemşumûl olduğunu, yâni bütün dünyaya hitap ettiğini iddia edenlere, dünyayı kurtarmaya niyetlenenlere maydan okuyorum. Palavralarını, dümenlerini ortaya dökeceğim.

Acemilere uyarılarım şunlardır:

- Ruhlarla görüşülebilir, ama ruh çağrılmaz!.. Yâni, isim vererek çağırdığınız ruhun gelme ihtimâli yoktur!.. Ruhlarla irtibat kendine has kurallara tâbidir.

- Biri gelir, ama gelenin kim olduğunu tesbit etmek çok zordur. Bu tesbit ancak tecrübeli bir operatör, yâni celse idârecisi tarafından uzun bir çalışma ile yapılabilir.

- Öyle her fincana, masaya oturan, her gözünü kapatan Mevlâna ile, Atatürk ile, anası-babası-dedesi-kızı-kızanı ile görüşemez!

- Peygamberler, Melekler, Buda, Zerdüşt, Konfüçyüs, Dört Halife ile görüşülemez. gelmezler!.. "Geldim" diyenler aldatıcı, artniyetli, hatta tehlikeli varlıklardır. Hele ALLAH'tan mesaj falan alınmaz!

Bizim görmediğimiz âlemde ruhlar gibi nice varlık vardır. Cinler, periler, muhtemelen uzaylılar vardır ama, bunlardan cin dışındakiler ile görüşme olmaz. Artniyetli cinler ise, ruh gibi görünüp sizi aldatabilir, bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir. Cinler medyum Memiş gibi cinci hoca geçinenleri dahi aldatırlar.

- Cinlerle irtibat, Spiritualizm'in dışındadır. Ruhlarla irtibat için gerçek bir medyuma ve ehil bir celse idârecisine ihtiyaç vardır.

Hiçbir medyuma, o medyumun ahlâk ve ruhî olgunluk seviyesinin üstünde bir ruh gelmez!.. Yani, bir tecâvüzcüyü, bir esrar satıcısını uyutup Mevlâna ile görüşemezsiniz. Bu yüzden Spiritualizm meraklılıları katıldıkları gruplardaki kişilerin ahlâk ve insanlık yönlerini iyi tesbit etmelidirler.

- Tek başına medyumluk yapan, yâni bir celse idârecisinin kontrolünde olmayan Bülent Çorak gibilerinin aldatılması neredeyse mutlak ve muhakkaktır. Çok nâdir olarak, Enis Behiç Koryürek gibi aldatılmadan tebliğ olabilen medyum vardır, istisnâdır.

- Hiçbir medyumun irtibatı, ve hiçbir celse idârecisinin çalışması ilelebet sürmez. İrtibatın sona erdiği, çalışmanın kemâle ulaştığı anlaşıldıktan sonra devam eden medyumlar ve celse idârecileri, aldatılma ihtimâli ile karşı karşıyadırlar. Buna Bedri Ruhselman gibi bir büyük üstât da dâhildir. O yüzdendir ki, son medyumundan aldığı tebliğlere bir anlam verememiş, o tebliğleri topladığı kitabı yayınlamamış, "belki ilerde anlayan olur, kehânetler çıkar" diye götürüp notere teslim etmiştir. "İlâhî Nizam ve Kâinat" adlı kitap geçenlerde yayınlandı. Okuyanlardan "bilim" kısmını anlayan varsa, beri gelsin. Kitabı bilim adamlarına inceletin, bir netice çıkaran varsa, yine beri gelsin!

- Her coğrafyanın, her topluluğun kültürü, felsefesi farklıdır. Türkiye'de Budizm, Hinduizm, Transandental Meditasyon, Reiki meiki sökmez. Bunlara ancak kendi kültürünün, kendi büyüklerinin felsefesine yabancı kimseler kapılır, sonu da hüsran olur.

Hiçbir medyuma veya gruba dünyayı kurtaracak bilgiler verilmez!.. Dünyanın dört bir yanındaki Spiritualist grupların her biri, eğer tâlihli iseler, kendi grup fertlerini olgunlaştıracak, kendi çevrelerini iyiye ve doğruya götürecek tebliğler alırlar. Bundan ötesi olmaz!

- Hepsinden önemlisi, Spiritualizm'den Okültizm'den, Gizli İlimler'den, Ruhî Tekâmül'den, olgunlaşmaktan, ermekten dem vurup, bilgi ve mertebe vaadedenler, eğer karşılığında para alıyorlarsa, vaadleri bir aldatmacadan ibârettir!

- Bütün mânevî mevzularda, gerçek tarikatlarda olduğu gibi ruhiyatçılıkta da SERVET-ŞEHVET-ŞÖHRET paşinde koşulmaz! Bunlardan birine bulaşmış kişiden, kişilerden, topluluktan hayır gelmez!

Dostlar, Spiritualistler, Ruhiyatçılar, Medyumlar, Celse Yapmaya Kalkanlar, Meraklılar,

Yeni başladık. Daha Medyum Memiş gibilerinin, Bülent Çorak'ın "Dünya Kardeşlik Birliği"nin, Ergun Arıkdal'ın meşhur "Sâdıklar Plânı""nın foyalarını meydana çıkaracak, yanlışlarını ortaya koyacağız. Ama sitenin gelişmesi size bağlı. Sorularınız, katkılarınız, yorumlarınız ve bizim cevaplarımız, açıklamalarımızla büyüyecek. Yoksa aradıklarınızı diğer spiritualist sitelerde de bulabilirsiniz.

Bize yazın. Sorularınızı, itirazlarınızı, tecrübelerinizi iletin. Veya yorum yapın. Biz de cevap vermeye çalışalım.

ALLAH yardımcımız olsun!

Ruhi Selman

selman@journalist.comÖNEMLİ SAYFALAR

BİR TEBLİĞ
ÖLÜM VE SONRASI
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 1
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 2
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 3
RÜYÂLAR - 1
REİNKARNASYON VAK'ALARI - 1
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 4
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 5
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 6
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 7
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 8
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 9
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 10
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 11
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 12
REİNKARNASYON VAK'ALARI - 2
ÂHİRETTEN SİMÂLAR - 13
RUHÎ FİLİMLER - 1