Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Mina autografer

Här är min samling på autografer. Jag har delat upp dem i ordningsföljd efter den ordningen jag fick dem i. Hank Cheynes är alltså min allra första autograf!

Dessa autografer tillhör mig och ni har ingen tillåtelse att använda dem till annat än för privat bruk. Så jag vill inte se dem på andra hemsidor! (Ellie och Maddy är de enda som har min tillåtelse).

Nog med "lagtexten" och vidare till autograferna!


Mail från skådisar
Autograf 1-10
Autograf 11-20
Autograf 21-30
Autograf 31-40
Autograf 41-50
Autograf 51-60
Autograf 61-70
Autograf 71-80
Autograf 81-87
Autograf 91-100
Autograf 101-110
Autograf 111-120
Autograf 121-130
Autograf 131-140
Autograf 141-150
Autograf 151-160
Autograf 161-170
Autograf 171-180
Autograf 181-190
Autograf 191-200
Autograf 201-210
Autograf 211-217(1 ny)


Uppdaterat 13 Mars 2006 med 1 ny autograf

Tillbaka