" text="#000000" link="#ff0000" vlink="#2f4f4f">

KBK-lastaren

Bosse Holmqvist från Byske har skrivit historian om KBK-lastarna.

Trodde ni att det bara fanns dieseldrivna baklastare? Nix så är inte fallet ! I början av femtiotalet tillverkades det baklastare på flera olika fabrikat av jordbrukstraktorer och en av pionjärerna hette Karl-Erik Wallberg. Kalle Wallberg hade många strängar på sin lyra och förutom hydrauliska tippar till lastbilar så började han också tidigt med att bygga om jordbrukstraktorer till baklastare. I slutet av 40-talet påbörjades arbetetmed att ta fram en lastmaskin och till sin hjälp hade han en konstruktör från Estland, Georg Simon. Han fanns dock endast med i ett par år och när så Renholmens Mekaniska grundades 1951 var Kalle W en av delägarna. På bilden till höger ses Kalle Wallberg och Georg Hartman, en av de andra delägarna framför ett nybygge, möjligtvis en BM 55?

Han försökte att få till stånd ett samarbete med Bolinder Munktell i Eskilstuna men då detta misslyckades provade han med andra fabrikat och bland annat så byggde man på Volvos traktorer ur T-30 serien samt. Fordson Major. Lastarna kallades KBK-lastaren vilket stod för KomanditBolaget Kewaco. Den röda maskinen på fotot är just en sådan KBK-lastare tillverkad av Renholmens Mekaniska och byggd på Volvos T-30 serie. Lastmaskinen ägs av Maskinveteranerna i Piteå och fotot är från deras utställning den 1/9 2002. Vad man kan notera direkt är att axelavståndet är ökat och hydraultanken sitter som motvikt. Pumpdrivningen är via en kardanaxel kopplad direkt på vevaxelns remskiva. Hydraulcylindrarna tillverkades också av KEWACO men troligtvis i Luleå. Tyvärr så blev det inte så många år som tillverkningen pågick eftersom Kalle Wallberg lämnade Renholmens Mekaniska. Renholmen startade då legotillverkning av baklastare åt Br Lundbergs i Skellefteå vilket pågick till början av 60-talet. Ni som har, eller känner till flera kvarvarande KBK lastare , skicka gärna in fler bilder, helst med lite historia runt omkring. Många Bensintraktorhälsningar Bosse Holmqvist Byske E-mail; 0912.61141@telia.com