Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Santi-U

I SA YA, I SA YA,
I SI MA COZY
I SA YA, I SA YA,
TRASI MA COZY
SANTI-U NA NI DUU-NA.
DRA MA TA JO

Back