Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HISTÒRIA DE LA BANDERA ALS PAÏSOS CATALANS


PART V


Mallorca: pavelló nacional

Les relacions entre el regne de Mallorca i els altres dominis sota reis catalans, no foren sempre harmonioses. Hi hagué més d'una guerra entre ambdós branques dinàstiques, i les naus d'ambdós regnes usaven el mateix pavelló. Així el consell de govern de Mallorca es va dirigir al rei Sanç per a sol·licitar la creació d'un pavelló propi, a la qual cosa accedí el rei Sanç el 14 de Desembre de 1312. Aquest pavelló desapareixeria després en 1344 quan va culminar la conquista del regne i la seua reincorporació als dominis de la branca principal.

La carta de privilegi del rei de Mallorca és el decret d'adopció de bandera més antic que es coneix, amb la qual cosa la bandera mallorquina reunix així dos títols: estar basada en el símbol més antic conservat fins ara, i tenir-ho documentat per escrit amb segles d'anticipació sobre altres països.

Diu el Decret: "Sanç, per la gràcia de Déu Rei de Mallorca, comte de Rosselló, etc... Als seus fidels Jurats i prohoms de Mallorca, salut i gràcia: Guillem de Montsió, Berenguer Domenge, Bernat Umbert i Raimon de Palaciol ambaixadors vostres que han comparegut davant de la nostra presència ens van demanar en suplica que ens dignàrem a concedir a vós i a la Universitat, Ciutat i Regne de Mallorca un senyal per a posar-la en els pendons i altres banderes; i haguda deliberació sobre la manera del senyal, accedint favorablement als vostres desitjos, concedim un senyal tal que en la part superior tinga el nostre senyal bastonada i en la part superior la figura del castell blanc sobre morat; la qual els vostres ambaixadors van fer pintar sobre paper i vós la transmeten. Volent establir que tal siga el vostre senyal i la de tot el Regne de Mallorca, si el creieu acceptable. Donat a Montpeller als 19 dies abans de les calendes de Gener de l'any del senyor 1312 (14 de Desembre 1312).

Així Mallorca marcava la seua independència amb la creació d'un símbol nacional (per a Mallorca, Rosselló, Cerdanya i Montpeller). Però la situació era distinta en els Estats de la branca principal del llinatge: els territoris de la Corona a Catalunya, Aragó i València estaven sota el mateix sobirà (no sota una mateixa dinastia), i per tant la seua "senyal" era la mateixa per a tots ells. Hi ha diverses interpretacions de la descripció de la "assenyale bandera". En alguns dibuixos antics apareix en vertical però els portolans la reproduïxen aquarterada.

bLes lluites entre Jaume III de Mallorca i els reis de Catalunya portarien també a la creació d'una "senyal" pròpia del rei de Mallorca: els pals amb una banda diagonal blau.

Ben documentada la seua existència, la seua creació per Jaume III i la seua justificació són tan sols probable.

Aquests pendons foren radicalment suprimits en 1343 i 1344.