Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HISTÒRIA DE LA BANDERA ALS PAÏSOS CATALANS.


PART XV


Banderes especials (c. S. XIV)

 Al "Llibre de coronacions dels Reys d'Aragó" (Llibre de les coronacions dels reis d'Aragó) apareix una bandera rectangular vertical, amb dues franges vermelles i una central groga (una tribanda en vertical).

 

La bandera assignada al Regne pel “Libro del Conoscimiento de tots els Reynos” té forma d'escut horitzontal, amb quatre pals vermells en groc. Aquesta mateixa bandera és assignada també a Sardenya. 

Una bandera d'ús incert apareix en un retaule en l'Església de Cardona: és vertical groga amb tres franges abcises vermelles.

Una altra bandera estranya apareix en el Retaule de "Corporals", groga amb quatre barres abcises vermelles, la inferior més petita per a compensar la falta de l'angle inferior del vol de la zona groga.

I finalment una bandera dibuixada per un escrivà de l'època, de forma més o menys bocellada, amb huit franges, quatre vermelles i quatre grogues.