Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

NATIONAL ANTHEM OF MEXICO

Cala'jomndyo', 'o nn'an na ndyuaa Sndaa', ndia'.
Calajndaa'ndyo' l'ots'iaan quio caso na ya.
Catseits'eiina' cha'waa tyuaa na m'aanya
Quia na c'uaa na cwinan' quio cayom.
Catseits'eiina' cha'waa tyuaa na m'aanya
Quia na c'uaa na cwinan' quio cayom

Nquen'yo' cjaatyjoo ts'uaa ljaa' tsco oliva,
Na wacheen na tso ángel na t'man tseixman.
Cañoom'luee yuu teijndaa' chiuu tsaam'aanya.
Seiljeii Ty'oots'om ñ'oomwaa' ñequio ts'oon.

Cala'jomndyo', 'o nn'an na ndyuaa Sndaa', ndia'.
Calajndaa'ndyo' l'ots'iaan quio caso na ya.
Catseits'eiina' cha'waa tyuaa na m'aanya
Quia na c'uaa na cwinan' quio cayom.
Catseits'eiina' cha'waa tyuaa na m'aanya
Quia na c'uaa na cwinan' quio cayom

Xeen cwii ts'an na ti'maan' ts'om na jndoo' jaa
Ñe'cwinoom tyuaaya na ñe'cjan nacjooya
Quen'yo' cwenta, nn'an ndyuaaya, na tyquen Ty'oots'om
Ticwii nda'yo' cwii sondaro tseixman;
Ticwii cwii nda'yo' cwii sondaro tseixman.

Back to Amuzgo Page

Email: zapoteco@yahoo.com