Kristianstad, staden vid Helgeå
klass3.jpg

Hans-Erik, Bengt Rosenkvist, Berth Ericsson, Tommy Pernebjer, Bengt-Göran Jönsson, Bengt Olsson, Matts Premberg

Oscar Järbe, Christer Karlsson, Kenneth Lejon, Claes-Göran Johnsson, Leif Olofsson, Kenneth Månsson

Inger Persson, Ann-Christin Persson, Annika Stern, Kerstin Pettersson, Gunn-Marie, Ingegerd (?), Liselott "Lotta" Carlström, Eva Persson, Anita Larsson, Rose-Marie

Anita Stjernfeldt, Kristina Lindqvist, Ulla Björklund, Kerstin Svensson

Berth Ericsson bodde på Gripens väg 6 på Hedentorp. Hans far hette Erik Svensson och var överfurir på A3. Hos Bert var jag på kalas ett par gånger. Kerstin Svensson och Annika Stern bodde på Vråkvägen. Annikas far hade en skrivmaskinsverkstad inne i stan. Bengt Olsson och Christer Karlsson var från Hoby. Kenneth Lejon bodde i Bruksgatan, nära mitt hem på Bryggerigatan. Vi var tillsammans en del. Hans mor, Elsa, var ensamstående. Tragiskt nog dog Kenneth i unga år p g a en njursjukdom. Han var mellan 25 och 30 år och bodde då i Malmö. Kenneth Månsson bodde i Åsum. Hans far körde omkring och klövjade kor och skodde hästar. Han hade en särskild släpvagn på bilen för detta. Anita Stjernfeldt bodde i samma hus som jag.