Vilans Vänner Kristianstad


Vilans och Norra Åsums frivilliga brandkår


På den här sidan presenteras den minnesskrift, som utgavs i samband med Vilans och Norra Åsums frivilliga brandkårs 10-årsjubileum 1938. Skriften, liksom övriga foton och dokument, har letats fram av Göte Björklund, son till Carl Björklund, som var brandchef från 1933 till omkr mitten av 1940-talet. Den berättar om brandkårens tillblivelse och verksamheten under de första 10 åren. Den innehåller också en mängd annonser för olika företag, som var etablerade på Vilan eller i Norra Åsums kommun på den tiden.


Klicka här för fler bilder och mera text om Vilans brandkår!


forsattsblad.jpg

Till sidan...


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22    23    24