Vilans Vänner Kristianstad
kringbordet.jpg

Från vänster Olle Jönsson, Nils Jonsson, Hans Karlsson, Johan Johnsson, Nils Mårtensson, Nils Bertil Larsson, Ingvar Malmberg, Erik Åberg, Seth Gellberg, Allan Isaksson