jeep2.jpg

Från vänster övre raden: Bertil Björklund, Nils Mårtensson, Ingvar Malmberg, Olle Jönsson, Verner Malmberg, Hans Karlsson,
Karl-Erik Holmgren
Nedre raden: Erik Åberg, Johan Johnsson, Allan Isaksson, Nils Jonsson, Seth Gellberg, Nils Bertil Larsson, Evert Johansson