1940_2.jpg
Foto Uno Sköld. Klicka på pilarna för delförstoringar!

Stående fr v: Lola Stålberg, Christin Persson (Larsson), Lars Hörbo, Lena Gellberg, Mats Andersson, Birgitta Svensson, Torsten Möllerström, Gun Persson, Bengt-Göran Jönsson, ---, Bo Nilsson, Berth Ericsson, Rigmor Sandberg, Per Arvidsson, Sven Strömbäck, Roland Troedsson, Tomas Gudmundsson, ---, ---, Cerny Ohlander, ---

Sittande fr v: Bodil Blendberg (Nilsson), ---, Ann-Margreth Persson, Gunilla Möllerström (Falk), Eva-Louise Silverbern (Jönsson), Jan Clarén, Inga-Lill Erixon (Sjöholm) , Ing-Marie Andersson (Sjöholm), Bitte Stedt (Sjöholm)