Vilans Vänner Kristianstad
Inskickat av Tore Malmström, f 1937

toremalmstrom1946.jpg

Fjärde årsklassen läsåret 1946-47 med överlärare Oscar Miörner

Stående i bakre raden fr v: Roland Norrman, Hans Tore Holmqvist, oidentifierad, Arne Lundin, Göran Krantz, Ingvar Nilsson, Dan Månsson, Bengt-Åke Olsson

Stående i mittraden fr v: Henry Davidsson, Lars-Göran Nilsson, Bertil Kristensson, Göran Nilsson, Lars Millhagen, Gösta Rosengren, Inge Nilsson, Hans-Åke Nilsson, Bo Millhagen, Bertil Möllerström, Sune Ivarsson, Tore Malmström

Sittande fr v: Oidentifierad, Roland Lund, Johnny Karlsson, Gustav Rosberg, Kaj Bengtsson

Gustav Rosberg har varit behjälplig med identifieringen av eleverna på den här bilden. Han kommenterar i övrigt så här: Vi var födda 1936 (Tore var förmodligen den ende i klassen som var född 1937). Kortet är sannolikt taget under våren 1947 (men inte säkert) eftersom jag kom till klassen i oktober 1946. Från denna fjärde klass försvann Bertil Möllerström, Sune Ivarsson och Tore Malmström till läroverket inför höstterminen 1947. Göran Krantz och de två sittande eleverna längst till vänster och längst till höger försvann också från klassen (jag vet ej vart) inför det femte läsåret.