Kursplan SvA

Ordlistor
Synonymer
SAOL

Iliaden
Frösgodes saga
Den isländska sagan
Instuderingsfrågor

Alla tiders vampyrer
Brist på fruar drev vikingar på långfärd
De-dem
Synonymer 1
Synonymer 1, facit
Synonymer 2
Synonymer 2, facit
Synonymer 1-2, Ordfläta
Synonymer 3
Synonymer 3, facit
Synonymer 4
Synonymer 4, facit
Synonymer 3-4, ordfläta, facit
Synonymer 3-4, korsord, facit (även ord ur 1-2 ingår)

Odysseus

Bibliotekshistoria, allmänt
Bibliotekshistoria, svensk

Riddarkulturen, faktablad
Riddarkulturen, på nätet
Instuderingsfrågor till riddarkulturen

Blandade ord 1
Textrekonstruktion 1
Omformulering 1

Novell av Jonas Karlsson: 14 februari 1
Novell av Jonas Karlsson: Beställningen 1
(filen förlorad)

Uppsatsämnen

Blandade ord 2
Textrekonstruktion 2
Omformulering 2

Dataspelsmissbruk

Grammatik
Ordklasser

Substantiv
Substantivövningar
Verb
Adjektiv
Adverb och interjektioner
Interjektioner
Pronomen
Prepositioner och konjunktioner
Räkneord
Ordklassövningar
Övningstext

Ordklasser, sammanfattning

Satsdelar

Satsdelar
Satsdelsövning
Övning på satsdelar 1
Övning på satsdelar 2

Skrivuppgifter 1