Vilans Vänner Kristianstad
BEBYGGELSEUTFORMNING

Områdets närhet till Kristianstads centrum gör att innerstadens utformning av kvarter, parker, torg och rumsbildningar har varit förebild för den nya stadsdelen. Genom detta kan en mer integrerad stadsbild mellan centrum och Långebro skapas. Den nya stadsdelen ska däremot väga upp centrumets nackdelar med för få grönytor och för få varierande bostadsalternativ. Nedan presenteras det slutliga planförslaget:

stplf12.jpg