rigmorkonf.jpg

Konfirmationskort Norra Åsums kyrka 1964.

Bakre raden från vänster (markerade med X = kommer inte ihåg namnet): X, X, Lennart Svenezon, X, X, X, Jan Jeppsson, X.

Mellersta raden från vänster: Sven-Börje Svensson, Gustaf Loven, Bertil Nilsson, X, X, Tommy Bengtsson, Staffan Nilsson, X.

Nedersta raden från vänster: X, X, Margareta Andersson, Rigmor Svensson, Pastor Sivestam, X, Ann-Margret Persson, X, X.