Vilans Vänner KristianstadDVD-skivor och fotografier

Nettobehållningen går till Vilans Vänner för drift av hemsida och övriga omkostnader.pavilanstidmin.jpg

DVD-skiva med ett bildspel om Vilan på 40 min. Skivan kan beställas hos Bengt Jönsson. Den kostar 60 kr inkl porto.

Meddela namn och adress och bekräfta, att du satt in 60 kr på plusgiro 101 58 76-4, betalningsmottagare Bengt Jönsson, så skickas skivan till dig. Eller kontakta mig för annat betalningssätt! Tel 0703 368767

framsidabryggerigmin.jpgDVD-skiva med ett bildspel om Bryggerigatan på 40 min. Pris: 60 kr. Beställning och betalning som ovan.


Fotografier från Vilan, åren ca sekelskiftet 1900 till 1960-talet. Utskrivna i format, anpassat till en A4-sida med vit kant runtom. Pris: 5 kr/st. Alla 26 bundna i ett häfte: 120 kr. Beställning och betalning som ovan.


1
tn_forsamlingshem.jpg
2
tn_gjuteriet.jpg
3
tn_langebrogatan1890.jpg
4
tn_malmstromsrybo1890.jpg
5
tn_scan10015.JPG

6
tn_scan10029b.jpg
7
tn_sturenilssons1890.jpg
8
tn_eklofs.jpg
9
tn_hvilandahlqvistsmm2.jpg
10
tn_langebrogatan1.jpg

11
tn_langebrogatan3.jpg

16
tn_joeljohanssons.jpg

21
tn_langebrog36.jpg

26
tn_scan10034x.jpg

12
tn_langebrogatan4.jpg 17
tn_essokonsum.jpg

22
tn_wibergsgulf.jpg

13
tn_pottemakarens.jpg

18
tn_bildfraga2.jpg

23
tn_Re-exposure of langebrogvasterut1960.jpg

14
tn_Re-exposure of bildsid23.jpg

19
tn_bokasvenssonssv.jpg

24
tn_posten.jpg

15
tn_scan10032x.jpg

20
tn_Re-exposure of langebrogatan1.jpg

25
tn_scan10134.JPG