Vilans Vänner Kristianstad

Odalgatan (tidigare Mellangatan) med Syrénvägen och Flädervägen
Roy Jönsson har namngett de boende.

Några av husen är länkade till bilder och uppgifter ur boken Svensk bebyggelse, 1945


Odalgatan söderut till Genvägen

odalgatankarta.jpg


HÖGER sida söderut

Tobakshandl. Gösta Johnsson, nr 2, (Långebrogatan 59)

Målare Henning Berg, nr 4, (Gärdsgatan 14)

Chaufför Einar Lundkvist, nr 6, (Gärdsgatan 11)

Handl. Ro.E Olsson nr 8, (S Långgatan 38)

Textilarb. Gunnar Jönsson, nr 10, (S Långgatan 35)

Frida Frostensson, nr 12, (Byggmästaregatan 14)

Idrottsplatsvaktm. Ragnar Malmberg, nr 14

Chaufför Orvar Pettersson, nr 16

Byggnadsarbetare Viking Larsson, nr 18, (Genvägen 23)
Enl Svensk bebyggelse, 1945: Banförman Algot
Herman Nilsson

Änkefru Hanna Svensson, nr 22

Gjutmästare Harry Forslund, nr 24,
(flyttade sedan till Gränsgatan 12)

Pella o. Bernhard "Skepparen" Andersson, nr 26

Gustav Rönn, vaktmästare på Teaterrestaurangen, nr 28

Slakteriarbetare Karl Lind, nr 30

Gjutare Oskar Johansson, nr 32
odalgatan28_32min.jpg
Odalgatan söder om Genvägen

odalgatansoder.jpg


VÄNSTER sida söderut

Sömmerska Bengta Hansson, nr 3

Montör Evert "Smeten" Johansson, nr 5

Åkare Sven Andersson/Folke Johansson, nr 7
Enl Svensk bebyggelse, 1945 : Husägare Nils Lundgren

Nils Trobäck/John Nilsson, nr 9, ( S.Långgtan 33)

Åkare Nils Johansson och Sture Persson, nr 11, (Byggmästaregatan 12)

F. gjuteriarbetare Karl Gustavsson/Skrothandlare m m Viking Jernklint, nr 13, (Byggmästaregatan 11)

Obebyggd tomt, nr 15

Snickare Anton Andersson, nr 17, (Genvägen 21)

Fiskhandlare Tage Söderholm, nr 19

Linjearb Axel Ljunglöv/Emil Olsson, nr 21

Snickare Karl Stjemfeldt/Reinhold Persson, nr 23


odalgatan13_30.jpg
Syrénvägen (en "stickare" från Odalgatan)

Torghandlerska Pella Andersson, Syrénvägen 1, (brukade ha sitt grönsaksstånd vid Lavessons mittemot Vilans torg på lördagar). Hennes man var lumpsamlare Bernhard "Skepparen" Andersson. Se Odalgatan 26 ovan!

Lokförare K G Videll, Syrénvägen 3

F skogmästare Gustav Nering, Syrénvägen 4

odalgatansyrenvagenmin.jpgfladervagen.jpg
Flädervägen (en annan "stickare" från Odalgatan)

Plåtslagare Harald Käck, nr 2

Järnarbetare Ernst Andersson, nr 4

Murare Gunnar Larsson, nr 6

Charkuterist Evald Vogensen, nr 3

odalgatan_leifmin.jpg odalgatan_leif2min.jpg

Rivningar på Odal omkr 1968. Leif Örstadius har tagit bilderna, som visar Odalgatan 28 närmast på den vänstra bilden. På Syrénvägen är redan Pella Anderssons hus rivet och Vidells är på gång. Mittemot ligger Nerings, som ännu ser orört ut. I bakgrunden syns Flädervägen, där Vogensens hus är halvrivet och borta på nästa bild. Övriga hus på Flädervägen fick stå kvar.