Vilans Vänner Kristianstad


Byggmästaregatan

Gränsgatan

Genvägen

Borggatan

Gärdsgatan

Svensk villabebyggelse
ca 1945

Bilder med fastighetsbeteckningen Härlöv och ett nummer är hämtade ur boken Svensk bebyggelse (1945)

Odal


Gruppen Vilan 55+, där många medlemmar härstammar från just Odal, har länge arbetat med att kartlägga det gamla Odal, som de minns det från sin barndom och uppväxt. I samarbete med Vilans Vänner kommer deras arbete efterhand att publiceras här. Odal är ju en självklar del av Vilan, och därför känns det bra, att få en initierad skildring från även det området. Se även register till flygfoto över Odal!


flygbildodal2min.jpg

Bilden, som har skickats in av Lars Hörbo, visar tyvärr inte kvarteren mellan Odalgatan och Poppelvägen, men större delen av Odal finns med. Klicka för ytterligare förstoring! Detaljer finns på sidan med flygfoton.


En gammal bild från en festlighet i Gärds Kvarn, som låg på Gärdsgatan vid "bryggeriet". Det är oklart exakt var det låg. Bilden bör vara från början av 1920-talet. Klicka på bilden för namn och förstoringar!

gardskvarnmin.jpg


Ett glatt gäng killar från Odal. Ca 1946-47

ettodalgangmin.jpgLars Hörbo om Odal

Dalavägen

Södra Långgatan

Långebrogatan mellan Poppelvägen och Hasselvägen

Långebrogatan mellan Allégatan och Poppelvägen

Odalgatan